Sadržaj s oznakom: školska prehrana

"Užina za sve IV" naziv je projekta Varaždinske županije kojim će se s gotovo milijun kuna bespovratnog novca iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije i proračuna Republike Hrvatske u novoj…
Ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Marin Piletić danas je, 27. lipnja, u prostorijama ministarstva predstavnicima gradova i županija uručio sedamnaest ugovora za školsku prehranu vrijednih 14 milijuna…
S ciljem osiguravanja školske prehrane za učenike osnovnih škola koji žive u siromaštvu ili u riziku od siromaštva, Grad Varaždin je već četvrtu školsku godinu zaredom pripremio projektni prijedlog „ŠkolSka…
Šezdesetak učenika III. OŠ Varaždin ima osiguranu besplatnu užinu ili ručak zahvaljujući projektu ŠkolSka PrehranA za Sve - SPAS III. - Riječ je o vrlo važnom projektu za sve jer…
Općina Veliki Bukovec sufinancirat će troškove prijevoza učenika s područje općine u ovoj školskoj godini. Prijevoz učenika iz naselja Kapela Podravska i Dubovica, koji polaze Osnovnu školu Veliki Bukovec, podmirivat…
Srednjoškolcima koji imaju prebivalište ili boravište na područja naselja Nedeljanec i kojima je udaljenost od mjesta prebivališta, odnosno boravišta do škole manja od 5 kilometara, Općina Vidovec će i ove…
U Varaždinskoj županiji uspješno je proveden projekt financiranja besplatne prehrane za osnovnoškolce u koji je, sad već prošle školske godine 2018./2019., bilo uključeno 3.100 učenika u riziku od siromaštva. I…
Varaždinska županija je ove školske godine osigurala besplatne školske obroke za 3.047 učenika u riziku od siromaštva koji pohađaju 33 županijske škole, što je 30 posto od ukupnog broja osnovnoškolaca.…
Nakon što je za učenike osnovnih škola u riziku od siromaštva osigurala besplatne školske obroke, Varaždinska županija je pokrenula projekt sufinanciranja prehrane učenicima srednjih škola, čiji je osnivač. Odluka je…
Osigurati kvalitetnu i redovitu školsku prehranu djeci u siromaštvu ili u riziku od siromaštva bio je cilj projekta koji je tijekom školske godine 2017./2018. provodila Varaždinska županija. Projekt "Osiguranje školske…
Sutra je prvi dan škole, a 1.119 škola ove školske godine sudjeluje u Školskoj shemi. Radi povećanja unosa svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda, kao i podizanja svijesti…
Radi povećanja unosa svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda, kao i podizanja svijesti o značaju zdrave prehrane kod školske djece, od iduće školske godine 2017./2018. Hrvatska započinje…
Završetkom školske nastavne godine 2015./2016., 10. lipnja, završena je i provedba projekta "Unaprjeđenje kvalitete života djece iz socijalno ugroženih obitelji u školama Varaždinske županije". Projekt je ostvaren u suradnji Varaždinske…