Sadržaj s oznakom: mobilno reciklažno dvorište

Općina Petrijanec na svojim internet stranicama objavila je raspored korištenja mobilnog reciklažnog dvorišta za veljaču. Otpad će se prikupljati 23., 24. i 25. veljače u Petrijancu, Majerju, Novoj Vesi, Zelendvoru,…
Općina Petrijanec osigurala je svojim mještanima uslugu sakupljanja problematičnog otpada, čije je razvrstavanje i prikupljanje obavezno u recikliranim dvorištima, putem mobilnog reciklažnog dvorišta, mobilne pokretne jedinice namijenjene za odvojeno prikupljanje…
Budući da prvi petak u siječnju 2023. godine pada na blagdan Sveta tri kralja, mijenja se termin rada mobilnog reciklažnog dvorišta za naselja Zamlača, Budislavec i Tužno u općini Vidovec.…
U mobilno reciklažno dvorište odlaže se: ambalaža koja sadrži ostatke opasnih tvari ili je onečišćena opasnim tvarima, metalna ambalaža koja sadrži opasne krute porozne materijale (npr. azbest), uključujući prazne spremnike…
Mobilno reciklažno dvorište ovog mjeseca obilazi naselja na području Grada Lepoglave. Kao i prilikom dosadašnja tri obilaska, u mobilno reciklažno dvorište moći će se, besplatno i u primjerenim količinama, odlagati…
Općina Beretinec je na temelju Javnog poziva "Uspostava reciklažnih dvorišta" Ministarstva zaštite okoliša i energetike objavljenog u veljači 2020. prijavila projekt "Nabava mobilnog reciklažnog dvorišta za čišći okoliš Općine Beretinec".…
Općina Petrijanec osigurala je svojim mještanima uslugu sakupljanja problematičnog otpada, čije je razvrstavanje i prikupljanje obvezno u reciklažnim dvorištima, putem mobilnog reciklažnog dvorišta. Mobilna reciklažna dvorišta su pokretne jedinice namijenjene…
Nastavkom aktivnosti u provedbi projekta Mobilno reciklažno dvorište u Gradu Lepoglavi, od 16. studenoga mobilno reciklažno dvorište počinje s prikupljanjem otpada po naseljima cijelog gradskog područja. Mobilno će reciklažno dvorište…
Općina Petrijanec objavila je raspored korištenja mobilnog reciklažnog dvorišta za listopad, kao i obavijest o besplatnom prikupljanju glomaznog otpada u dvorištu Općine. Naime, kako bi odlaganje glomaznog otpada mještanima bilo…
Općine Vinica, Cestica, Petrijanec i Sračinec suvlasnici su novog mobilnog reciklažnog dvorišta koje će zajednički koristiti za zbrinjavanje reciklabilnog otpada na svojim područjima. U postupku nabave izrada mobilnog reciklažnog dvorišta…
Mještanima općine Vidovec će od četvrtka 6. veljače biti dostupno mobilno reciklažno dvorište za odlaganje problematičnog otpada. Riječ je o otpadu kao što je, primjerice, plastična ambalaža od opasnih tvari…
Općina Vidovec kupila je mobilno reciklažno dvorište za svoje žitelje, vrijednosti 161.250 kuna. Mobilno reciklažno dvorište općinsko je izaslanstvo, predvođeno načelnikom Brunom Hranićem, u pratnji direktora varaždinske Čistoće Davora Skroze,…
Mještani općina Mali i Veliki Bukovec za odlaganje otpada na raspolaganju od ove subote imaju mobilno reciklažno dvorište, a prvi su ga imali prilike iskoristiti mještani Velikog Bukovca. Mobilno reciklažno…
Mještani općina Mali i Veliki Bukovec za odlaganje otpada na raspolaganju će ubuduće imati i mobilno reciklažno dvorište. Suradnjom općinskih vlasti obiju općina, kroz postupak javne nabave, od poduzeća Tehnix…
Mještani općine Veliki Bukovec uskoro će dobiti mobilno reciklažno dvorište, pokretnu jedinicu koja služi odvojenom prikupljanju i skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada iz kućanstva. Općinsko vijeće na svojoj je…