Objavljen raspored za mobilno reciklažno dvorište Općine Petrijanec Foto: Ilustracija/Arhiva VV

Objavljen raspored za mobilno reciklažno dvorište Općine Petrijanec

VV | 8.5.2023. u 08:53h | Objavljeno u Našim krajem

Općina Petrijanec osigurala je svojim mještanima uslugu sakupljanja problematičnog otpada, čije je razvrstavanje i prikupljanje obavezno u recikliranim dvorištima, putem mobilnog reciklažnog dvorišta, mobilne pokretne jedinice namijenjene za odvojeno prikupljanje i skladištenje manjih količina iskoristivih i drugih vrsta otpada iz kućanstva.

Otpad iz mobilnog reciklažnog dvorišta zbrinjava koncesionar Čistoća d.o.o. iz Varaždina.

Na području Općine Petrijanec određeno je sedam lokacija na kojima će se nalaziti reciklažno dvorište, a evo i rasporeda: 

Mobilno reciklažno dvorište PETRIJANEC - raspored za 2023. godinu

DRUŽBINEC,

kod društvenog doma

MAJERJE,

kod NK Majerje

NOVA VES,

kod NK Nova Ves

PETRIJANEC,
kod društvenog doma

PETRIJANEC,

kod NK Orač

STRMEC PODRAVSKI, kod društvenog doma

ZELENDVOR
kod bivše “Čikubane”

12:00-13:30

13:15-15:15

17:15-19:15

10:30-12:30

14:30-16:30

14:15-16:00

10:00-11:15

svibanj

26.05.

24.05.

25.05.

24.05.

25.05.

26.05.

26.05.

lipanj

23.06.

28.06.

26.06.

28.06.

26.06.

23.06.

23.06.

srpanj

28.07.

26.07.

27.07.

26.07.

27.07.

28.07.

28.07.

kolovoz

25.08.

23.08.

24.08.

23.08.

24.08.

25.08.

25.08.

rujan

22.09.

27.09.

28.09.

27.09.

28.09.

22.09.

22.09.

listopad

27.10.

25.10.

26.10.

25.10.

26.10.

27.10.

27.10.

studeni

24.11.

22.11.

23.11.

22.11.

23.11.

24.11.

24.11,

prosinac

22.12.

27.12.

28.12.

27.12.

28.12.

22.12.

22.12.

Odlaganje otpada potpuno je BESPLATNO za mještane Općine Petrijanec! Potrebno je samo ponijeti osobnu iskaznicu.

Mobilno reciklažno dvorište opremljeno je opremom za vaganje prikupljenog otpada te ima djelatnika koji je zadužen za vaganje, kontrolu, odlaganje i vođenje evidencije o posjedniku otpada.

U mobilno reciklažno dvorište odlaže se:

- ambalaža koja sadrži ostatke opasnih tvari ili je onečišćena opasnim tvarima;

- metalna ambalaža koja sadrži opasne krute porozne materijale (npr. azbest), uključujući prazne spremnike pod  tlakom, plinove u posudama pod tlakom (uključujući halone) koji sadrže opasne tvari;

- otapala, kiseline, lužine, fotografske kemikalije, pesticidi, fluorescentne cijevi i ostali otpad koji sadrži živu:

- odbačena oprema koja sadrži klorofluorougljike, ulja i masti, boje, tinte, ljepila i smole koje sadrže opasne tvari;

- detergenti koji sadrže opasne tvari, citotoksici i citostatici, baterije i akumulatori;

- odbačena električna i elektronička oprema koja sadrži opasne komponente;

- drvo koje sadrži opasne tvari;

- papirna i kartonska ambalaža, papir i karton:

- metalna ambalaža, metali;

- staklena ambalaža, staklo;

- plastična ambalaža, plastika;

- odjeća, tekstil;

- jestiva ulja i masti, boje, tinte, ljepila i smole;

- deterdženti, lijekovi, električna i elektronička oprema;

- otpadni tiskarski toneri, otpadne gume i oštri predmeti;

- građevni otpad, ali samo onaj otpad koji nastaje održavanjem i sitnim popravcima koje obavlja sam vlasnik u količini ne većoj od 200 kilograma u šest uzastopnih mjeseci