Izmjene Obiteljskog zakona u pogledu utvrđivanja majčinstva i očinstva

- | 13.11.2023. u 21:04h | Objavljeno u Pravni kutak

U travnju 2023. godine Ustavni sud proglasio je neustavnima čak 18 odredbi i dijelova Obiteljskog zakona te je odredio da prestaju važiti 31. prosinca 2023. godine iz kojeg bi razloga izmjene Obiteljskog zakona trebale stupiti na snagu najkasnije do kraja ove godine.

Izmjenama i dopunama Obiteljskog zakona predlaže se uvođenje određenih novina koje dosada uopće nisu bile propisane Obiteljskim zakonom, pa se tako uvodi potpuno novi institut priznanja majčinstva koji se detaljno regulira, određene promjene nastupaju i u djelu Zakona koji se odnosi na presumpciju bračnog očinstva, odnosno na iznimke od tog pravila, uređuje se pitanje koje se osobe smatraju djetetu bliskim osobama, a određene izmjene uvode se i zbog sve učestalijeg nasilja u obitelji.

U ovome ćemo članku nastojati ukratko obrazložiti što nam donosi prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Obiteljskog zakona donosi u djelu koji se bavi pitanjem utvrđivanja majčinstva i očinstva?

Dosada je člankom 58. Obiteljskog zakona bilo propisano da se djetetovom majkom smatra žena koja ga je rodila, a sada je prijedlog da odredba glasi "Djetetova majka jest žena koja ga je rodila." Nadalje, majčinstvo se dosada moglo utvrđivati samo sudskom odlukom, ako se naravno nije moglo utvrditi koja je žena dijete rodila u situacijama kada je dijete primjerice bilo napušteno odmah nakon poroda, dok predložene dopune Zakona sada idu i u smjeru mogućnosti priznanja majčinstva te se uređuje taj postupak.

Sukladno navedenom majčinstvo bi se ubuduće moglo priznati na zapisnik pred matičarom, Hrvatskim zavodom za socijalni rad ili pred sudom, a moglo bi se priznati i u oporuci, kao i na zapisnik u konzularnom uredu ili diplomatskom predstavništvu Republike Hrvatske.

Također je propisano koje osobe mogu priznati majčinstvo, a koji se kriteriji uglavnom razlikuju o dobi žene koja priznaje majčinstvo, a ako je dijete kojem se priznaje majčinstvo starije od 14 godina, takvo dijete mora dati svoj pristanak. Jednom kada bi žena dala takvu izjavu ona bi bila neopoziva, a majčinstvo se ne bi moglo priznati nakon smrti djeteta, osim ako to dijete ima svoje potomstvo.

U postupku priznanja majčinstva ključna bi bila uloga Hrvatskog zavoda za socijalni rad koji bi morao dati prethodnu suglasnost, a njegova nadležnost bi se određivala prema mjestu djetetova rođenja.

U pogledu očinstva također postoji presumpcija očinstva što zapravo znači da se djetetovim ocem smatra majčin muž ako je dijete rođeno za vrijeme trajanja braka ili u razdoblju od tristo dana od prestanka braka, ali ako je majka djeteta u tom razdoblju od tristo dana od prestanka braka smrću sklopila kasniji brak, muž majke iz posljednjeg sklopljenog braka smatra se ocem djeteta.

Trenutno je Obiteljskim zakonom propisano da muškarac koji se smatra ocem djeteta rođenog za vrijeme trajanja braka ili u tom razdoblju od tristo dana od prestanka braka razvodom ili poništajem može uz pristanak majke i majčina muža priznati dijete, ali taj stavak prestaje važiti s danom 31. prosinca 2023. godine.

Prijedlog je da se uvede novi članka 61. a koji bi jasnije razradio iznimku presumpcije bračnog očinstva tako da bi dijete bilo moguće priznati samo do upisa djeteta u maticu rođenih te bi novi članci propisivali sljedeće:

(1) Muškarac koji sebe smatra ocem djeteta rođenog za vrijeme trajanja braka ili u razdoblju do tristo dana od prestanka braka razvodom ili poništajem, može uz pristanak majke i majčina muža, priznati dijete do upisa djeteta u maticu rođenih.

(2) Muškarac koji sebe smatra ocem djeteta rođenog za vrijeme trajanja braka koji je sklopljen u razdoblju do tristo dana od prestanka ranijeg braka, može uz pristanak majke i majčinog muža iz kasnijeg braka priznati dijete do upisa djeteta u maticu rođenih.

Iako je Hrvatska odvjetnička komora kritizirala navedeni prijedlog izmjene i dopune navodeći da će biti gotovo nemoguće u predloženom kratkom roku dati izjavi i pristanak na priznanje očinstva, takav prijedlog nije prihvaćen.

Preostaje za vidjeti hoće li se novim zakonskim uređenjem otkloniti dvojbe i manipulacije koje su se dosada pojavljivale u praksi ili će ovakvo rješenje samo donijeti nove probleme ljudima koji će te odredbe morati i primijeniti.

Označeno u