Sadržaj s oznakom: javni natječaj

Na temelju Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju rabljenih osobnih vozila u vlasništvu Strojarske i prometne škole, KLASA: 602-02/23-01/45, URBROJ: 2186-155-01-23-01, od 10.05.2023. godine, Povjerenstvo za provedbu natječaja objavljuje…
Općina Petrijanec raspisala je javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Petrijanec po povoljnoj cijeni. Naime, radi se o ukupno 40 čestica u Novoj Vesi Petrijanečkoj, naselju koje je…
Na temelju Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju rabljenih osobnih vozila u vlasništvu Strojarske i prometne škole, KLASA: 602-02/23-01/45, URBROJ: 2186-155-01-23-01, od 10.05.2023. godine, Povjerenstvo za provedbu natječaja objavljuje…
Na temelju Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju rabljenih osobnih vozila u vlasništvu Strojarske i prometne škole, KLASA: 602-02/23-01/45, URBROJ: 2186-155-01-23-01, od 10.05.2023. godine, Povjerenstvo za provedbu natječaja objavljuje…

Raspisan je javni natječaj za prijam kandidat za časnice i časnike zdravstvene službe: 11 doktora medicine, 2 doktora veterinarske medicine i 1 stručnog prvostupnika sestrinstva

PREDMET JAVNOG NATJEČAJA Predmet ovog natječaja jest prodaja rabljenih službenih vozila u vlasništvu tvrtki članica kako slijedi: Prehrambena industrija Vindija d.d. Kategorija vozila: M1 Marka vozila: Škoda Tip vozila: Fabia…
Upravno vijeće Javne ustanove Gradski bazeni Varaždin raspisalo je javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Javne ustanove „Gradski bazeni Varaždin“. Natječaj je objavljen u Narodnim novinama broj 112/21 od 15. listopada…
Grad Varaždin objavio je Javni poziv za predlaganje članova Kulturnog vijeća Grada Varaždina koje je nadležno za glazbu i glazbeno-scenske umjetnosti, dramsku i plesnu umjetnost te izvedbene umjetnosti, knjižnu, nakladničku…
Varaždinska županija je u ponedjeljak, 18. siječnja, objavila Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Varaždinske županije u 2021. godini.…
Grad Varaždin objavio je javni natječaj za odabir najpovoljnijeg izvođača radova na projektu Energetske obnove V. osnovne škole Varaždin. Natječaj je objavljen u elektronskom oglasniku javne nabave, a bit će…
Temeljem Ugovora o djelu u manje od tri mjeseca funkcioniranja ove Vlade u svim ministarstvima angažirano je 30 novih ljudi i to bez raspisivanja javnog natječaja. Naime, to je službeni…