Sadržaj s oznakom: Dom kulture

Za uređenje buduće galerije čipke Grad Lepoglava dobio je potporu u iznosu od 13.272,28 eura

Uređuje se galerija za stalni postav lepoglavske čipke

U lepoglavskom Domu kulture odigrana je predstava u vezi problematike konzumacije droga kod mlađe populacije. Predstava je dio preventivnih aktivnosti što su je u okviru Vijeća za prevenciju kriminaliteta Grada…
Grad Lepoglava organizirao je u čitaonici Gradske knjižnice Ivana Belostenca u lepoglavskom Domu kulture prijem za roditelje novorođene djece na kojem je gradonačelnik Marijan Škvarić radosnim roditeljima uručio jednokratne gradske novčane potpore. …