Varaždinske udruge u četvrtak organiziraju Dan otvorenih vrata Foto: VV arhiva

Varaždinske udruge u četvrtak organiziraju Dan otvorenih vrata

Varaždinske vijesti | 24.5.2017. u 20:49h | Objavljeno u Društvo

Udruga savjetovališta "Uz tebe sam", Udruga žena oboljelih na dojku Varaždin, Društvo za zaštitu od dijabetesa Varaždin, "Zipka" Udruga udomitelja za djecu i mlade Varaždinske županije, Klub žena Varaždin, Društvo multiple skleroze Varaždinske županije, Društvo psihologa Varaždin te Zajednica tehničke kulture Grada Varaždina u četvrtak 25. svibnja predstavit će svoj rad građanima na Danima otvorenih vrata u svojim prostorijama na adresi Graberje 33, Varaždin.

Udruga savjetovališta "Uz tebe sam" će organizirati likovnu radionicu za djecu gdje će djeca crtati anđela čuvara za drugu djecu, osobito djecu s posebnim potrebama koji su korisnici Udruge. Nastali radovi će se izvjesiti na pano, a time će djeca jedni drugima dati podršku. Udruga će organizirati izložbu radova koji nastaju u likovnim igraonicama uz pomoć roditelja i volontera. Također, Udruga će dati informacije roditeljima o projektu Udruge vezanom za pomoći u učenju pod nazivom "Tata mata učenje" prilikom čega će roditelji saznati kako mogu svoje dijete uključiti u program pomoći u učenju. Udruga će predstaviti i projekt putem kojeg se organiziraju igraonice za djecu s poteškoćama u razvoju te upoznati obitelji s terminima održavanja igraonica. Posjetitelji će se upoznati s mogućnošću volontiranja u udruzi te svim programima koje udruga provodi. Posjetitelji će moći dobiti promotivne letke sa svim informacijama o udruzi i cjelokupnom radu udruge. Program Udruge savjetovališta "Uz tebe sam" će započeti u 10 sati i trajat će do 20 sati.

Udruga žena oboljelih na dojku Varaždin će, uz pomoć plakata, prezentirati programe rada Udruge, a to su: rehabilitacijski program, edukativno-preventivni program i pružanje psihološke pomoći oboljelim ženama. U sklopu edukativno-preventivnog programa Udruga će održati radionicu samopregleda dojke uz pomoć torza s ugrađenim patološkim promjenama. Nakon radionice će Udruga podijeliti tzv. tuš kartice i edukativni materijal. Program Udruge žena oboljelih na dojku Varaždin će trajati od 10 do 17 sati.

Društvo za zaštitu od dijabetesa Varaždin će pomoću PowerPoint prezentacije predstaviti 50 godina rada i djelovanja Udruge od 12 do 12:45 sati, a od 17 do 17:45 sati Ružica Božičević, med. sestra OB Varaždin, održat će predavanje "Dijabetičko stopalo". Također, Udruga će od 10 do 15 sati mjeriti šećer u krvi, krvni tlak i ITM. Učenici tehničari nutricionisti Graditeljske, prirodoslovne i rudarske škole sa svojom mentoricom Karmen Kokot, dipl. ing., koja je ujedno savjetodavni član za prehranu Društva, održat će radionicu "Kako prehranom uspješno kontrolirati dijabetes" u kojoj će određivati prehrambeni status organizma te davati savjete o pravilnoj prehrani dijabetičara kao i savjete kako prehranom prevenirati dijabetes za sve zainteresirane građane. Program Društva za zaštitu od dijabetesa Varaždin započinje od 10 sati i traje do 18 sati.

"Zipka" Udruga udomitelja za djecu i mlade Varaždinske županije će putem promotivnog štanda građanima predstaviti svoj rad i djelovanje Udruge u lokalnoj zajednici vezano uz udomitelje i udomljenu djecu i mlade, dijelit će promotivne letke te upoznati građanstvo s aktivnostima Udruge i s programom kojeg Udruga trenutno provodi. Također, zainteresirani građani će dobiti informacije o mogućnosti volontiranja. U jutarnjim satima Udruga će organizirati kreativne radionice za udomitelje i ostale građane koji se žele priključiti, a u popodnevnim satima kreativne radionice bit će za udomljenu djecu i mlade te za ostale zainteresirane građane. Program Udruge udomitelja za djecu i mlade Varaždinske županije će započeti u 10 sati i trajati će do 17 sati.

Klub žena Varaždin će prezentirati svoje aktivnosti putem promotivnog štanda dijeleći letke koji se odnose na senzibilizaciju građana za probleme vezane uz nasilje u obitelji i starije osobe. Na taj način građani će moći dobiti informacije vezane za mogućnosti volontiranja u Udruzi. Klub žena Varaždin svoj će program održati od 10 do 17 sati.

Društvo multiple skleroze Varaždinske županije imat će promotivni štand s brošurama i predstavljanjem aktivnosti Društva. Program će trajati 10 do 15 sati.

Društvo psihologa Varaždin imat će promotivni štand na kojem će se šire građanstvo moći upoznati sa djelovanjem i radom Udruge. Udruga će sa Programom početi u 10 sati, a trajat će do 17 sati.

Zajednica tehničke kulture Grada Varaždina će s Društvom pedagoga tehničke kulture, Modelarskim centrom, Foto klubom Sloboda, Foto klubom Varaždin, Društvom energetičara, Društvom inovatora i Radio klubom Varaždin svoj program održati od 16 do 20 sati. Program uključuje razgledavanje prostorija i opreme udruga, pružanje informacija o radu,  mogućnostima upisa i rezultatima, registraciji inovacija, mogućnostima školovanja za rukovoditelje centralnog grijanja i drugih energetskih postrojenja, izložba radova i priznanja udruga, radionice iz modelarstva i zrakoplovnog modelarstva, demonstracija letenja zrakoplovnih modela s daljinskim upravljanjem, fotografsko snimanje svih događanja u Graberju 33 na Dan otvorenih vrata udruga, izložba starijih tehničkih tvorevina (mini tehnički muzej) i slično.

Svi građani pozvani su da posjete predstavnike udruga na Danu otvorenih vrata i upoznaju se s njihovim radom.