Vartop o slučaju izdvajanja iz zajedničkog grijanja: Sudska praksa u takvim sporovima je različita

VV | 21.1.2022. u 17:43h | Objavljeno u Aktualno

Nakon što smo jučer objavili članak o slučaju u kojem je Vartop ishodio ovršnu ispravu za naplatu novčane tražbine od 4.572 kn za isporuku toplinske energije za grijanje zajedničkih dijelova stambene zgrade na adresi Mali plac u Varaždinu od ovršene T. Š. koja je podnijela prigovor na to, a koji je varaždinski Općinski sud uvažio te je u cijelosti ukinuti osporeni platni nalog, a za koji je svoje mišljenje objavio Vrhovni sud RH-a, javio se Vartop sa priopćenjem koje u nastavku prenosimo u cijelosti.

>> VS RH: Nakon odvajanja od kotlovnica, stanari nisu dužni plaćati ništa

"Poštovani, ovim putem Vam se obraćamo, u vezi članka koji se tiče društva VARTOP d.o.o., sa sjedištem u Varaždinu, Stanka Vraza 6, osobni identifikacijski broj (OIB): 91016122289, objavljenog na Vašem Internet portalu Varaždinske vijesti, https://www.varazdinske-vijesti.hr/drustvo/vs-th-nakon-odvajanja-od-kotlovnica stanari-nisu-duzni-placati-nista-55380, od dana 20. siječnja 2022. godine, u 10:39 sati, autora w, pod naslovom: ,,VS RH: Nakon odvajanja od kotlovnica, stanari nisu dužni plaćati ništa"(dalje u tekstu: „Članak).

Radi pravilnog informiranja javnosti i objavljivanja potpune informacije društvo VARTOP d.o.o. želi pojasniti da je riječ o pravnoj problematici, odnosno sporovima koji se mogu izbjeći aktivnošću suvlasnika višestambenih zgrada u situacijama u kojima se pojedinim suvlasnicima dozvoli da "izađu" iz zajednički ugovorenog sustava grijanja.

Suvlasnici zgrade uvijek mogu donijeti odluku o načinu raspodjele i obračunu troškova za isporučenu toplinsku energiju na zajedničkom mjerilu, te sami odrediti model raspodjele i obračuna troškova na zajedničkom mjerilu na način da odrede da pojedini suvlasnik nije dužan snositi trošak snage (zbog izdvajanja iz sustava ili nekog drugog razloga), već da se trošak snage koji otpada na tog suvlasnika rasporeduje na ostale suvlasnike zgrade. Prethodno navedeno u potpunosti ovisi od odluke suvlasnika, ukoliko ostali suvlasnici donesu odluku da su spremni snositi trošak koji otpada na pojedinog suvlasnika, društvo VARTOP d.o.o. kao kupac toplinske energije dužan je isto poštovati i novi način obračuna primijeniti za sljedeće obračunsko razdoblje.

Nažalost, u takvim situacijama gdje se pojedini suvlasnik izdvaja iz zajedničkog sustava grijanja, redovito se prethodno propušta dogovoriti da ostali suvlasnici od pojedinca koji se odlučio za drugačiji način grijanja svojeg stana, razmjerno preuzmu i njegove obaveze koje otpadaju na tzv. trošak snage", pa nastaju i sporovi po tom pitanju.

Sudska praksa u takvim sporovima je različita čak i na istim sudovima, a točno je i da postoje neke povijesne odluke samog Vrhovnog suda Republike Hrvatske, stoga je Vrhovni sud Republike Hrvatske tijekom 2021. godine dopustio društvu VARTOP d.o.o. podnošenje revizije u predmetima takvog tipa, pa očekujemo da će se uskoro biti poznato i pravno stajalište koje će dodatno olakšati rješavanje predmetne problematike i izbjegavanje sudskih sporova.

Ljubazno molimo da ovaj ispravak informacija označite i povežete s linkom članka na koji se ispravak informacije odnosi.

S poštovanjem, VARTOP d.o.o."