Trnovec B.: SDP i HSS su za izgradnju dječjeg vrtića, ali ne i za zaduženje od 4,5 milijuna eura

vv | 14.6.2024. u 13:23h | Objavljeno u Aktualno

Općinsko vijeće Općine Trnovec Bartolovečki na sjednici održanoj  dana 06. lipnja  2024. godine na dnevnom redu raspravljalo je o II. Izmjenama i dopunama Proračuna za 2024. godinu, a predložene izmjene odnose se na: povećanje kreditnog zaduženja Općine s 3 milijuna EUR na 4,5 milijuna EUR, povećanje stavke za održavanje javnih površina (košnju) za 77 tisuća eura (ukupno 202 tisuće eura)  i 6.200,00 za projektnu dokumentaciju za uređenje skladišnog prostora u zgradi PZ.

TRNOVEC BARTOLOVEČKI Prihvaćene izmjene proračuna omogućuju početak gradnje novog vrtića

Vijećnici SDP-a i HSS-a suzdržali su se od glasovanja i time nisu podržali  donošenje II. Rebalansa Proračuna za 2024. godinu zbog planiranja povećanja dugoročnog kreditnog zaduženja  Općine s obzirom na raspolaganje viškom prihoda iz prethodnih godina.

S obzirom da se građani informiraju od strane općinske načelnice da je time Klub vijećnika SDP-a i HSS-a protiv gradnje novog vrtića smatramo da je potrebito da budu točno i objektivno informirani.

Proračunom  za 2024. godinu  planirano je kreditno zaduženje  od 3 milijuna EUR  jer je   procjena vrijednosti investicije bila 2.652.926,00 EUR, a sada rebalansom  povećava se na 5.646.726,00 EUR pa se povećava i kreditno zaduženje na 4,5 milijuna EUR, a razlika bi se financirala bespovratnim sredstvima u iznosu 1.146.726,00 EUR iz Mehanizma za oporavak i otpornost.

Općinska načelnica Općine Trnovec Bartolovečki nakon preuzimanja vlasti raspolaže  ostavljenim viškom proračunskih sredstava iz 2020. i 2021. godine u ukupnom iznosu od 8.956.571,69 kuna/1.188.741,35 EUR namijenjena za dogradnju dječjeg vrtića, a tijekom 2022. godine zbog nastalog manjka za 1.000.527,64 kuna/132.792,84 EUR, višak prihoda koji je bio namijenjen za dogradnju dječjeg vrtića umanjuje se na iznos od 7.956.044,05 kuna/1.055.948,51 EUR, a od toga iznosa Odlukom o raspodjeli rezultata Proračuna Općine za 2022. godinu za Kapitalni projekt K101412 Izgradnju dječjeg vrtića namijenjeno je samo 3.000.000,00 kuna/398.168,00 EUR. Odlukom o raspodjeli rezultata Proračuna Općine za 2023. godinu  koja je donijeta na istoj sjednici 06. lipnja 2024. godine raspoloživi višak u iznosu od 1.412.886,31 EUR nije namijenjen isključivo za izgradnju dječjeg vrtića, iako bi se time smanjilo kreditno zaduženje Općine.

Prema Idejnom projektu bila je planirana dogradnja postojećeg dječjeg vrtića jer bi time troškovi gradnje bili manji s obzirom na postojeću komunalnu infrastrukturu (priključci na sustave el. energije, plin, vodu, kanalizaciju, uređeno dječje igralište i okoliš) stoga je i prije preuzimanja izvršne vlasti utvrđena potreba povećanja prostornih kapaciteta dječjeg vrtića tako da smo u svakom slučaju za izgradnju dječjeg vrtića i   podizanja standarda predškolskog odgoja djece, ali zatvaranjem financijske konstrukcije investicije na naprijed navedeni način.

S obzirom da načelnica dana 28. prosinca 2023. godine obavijestila javnost putem portala da je Općina dobila bespovratna sredstva iz EU fondova u iznosu od preko 2 milijuna eura za izgradnju dječjeg vrtića što je obmanjivanje građana neistinitim informacijama jer su zapravo tek  u ožujku 2024. godini  dodjeljivana bespovratna sredstva Općini i to u iznosu 1.146.726,00 EUR, pa je stoga svakoj  informaciji od strane načelnice upitna istinitost.

Niti vijećnici nisu informirani koje obveze su preuzete sklapanjem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava s Ministarstvom znanosti i obrazovanja  i Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije, a niti je predsjednik Kluba vijećnika SDP-a i HSS-a dobio odgovor na upit da li je rađena Studija izvodljivosti s financijskom i ekonomskom analizom  radi utvrđivanja isplativosti projekta u tako velikoj financijskoj vrijednosti jer radi se o milijunima eura koje će plaćati građani  Općine, a već plaćaju gotovo najveći porez na dohodak u Hrvatskoj.

Nesporne su činjenice da tržišne cijene rastu i procjena je  da će takav zahtjevan projekt u konačnici koštati najmanje 8 milijuna EUR-a, a da broj novorođene djece pada  jer iz Godišnjeg izvršenja Proračuna za 2023. godinu vidljivo je da sredstva koja su bila planirana na stavci Potpora za novorođeno dijete  u iznosu 19.909,00 EUR isplaćeno  je 9.821,52 EUR, dakle izvršeno je samo 49,33 %, što upućuje na zaključak da se rodilo manje djece u odnosu na prošlu godinu s obzirom da se sredstva planiraju na bazi izvršenja prethodne godine.

Postavlja se pitanje da li će Općina moći u skoroj budućnosti  ispunjavati financijski zakonske obveze i  sve ugovoreno preuzete obveze  za građane nepoznate visine vrijednosti te obveze prema korisnicima proračunskih sredstava (školama, vjerskim zajednicama i udrugama) i isplaćivati potpore građanima ako će se realizirati projekti koji se  baziraju na nerealnom planiranju i trošenju proračunskih sredstava.