STANOING Nakon 10 godina pokrenut stečaj, računi u neprekidnoj blokadi za više od 24 milijuna eura Foto: Ilustracija/Arhiva VV

STANOING Nakon 10 godina pokrenut stečaj, računi u neprekidnoj blokadi za više od 24 milijuna eura

Ivica Kruhoberec | 2.10.2023. u 19:00h | Objavljeno u Aktualno

Zbog niza žalbi i tužbi, koje je kao vjerovnik podnosio i Brumen, postupak predstečajne nagodbe pravomoćno je okončan tek u travnju ove godine, odnosno deset godina nakon što je podnijet prijedlog

Otvoren je stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Stanoingom, varaždinskim poduzećem za stambeno-komunalno gospodarstvo, i to čak deset godina nakon što je za to podnesen prijedlog.

Naime, stečaj nad nekada vodećim investitorom u stanogradnji sjeverno od Zagreba predložilo je poduzeće Zagorje-Tehnobeton varaždinskom Trgovačkom sudu još 7. veljače 2013. godine. Zašto je trebalo toliko vremena za odluku i zašto je sada donesena?

Za nagodbu deseteljeće i - ništa

Nakon međunarodne gospodarske krize u nas započete 2009. godine, koja je prouzročila kolaps mnogih u poslovanju s nekretninama, tijekom prethodnog postupka radi utvrđivanja uvjeta za stečaj Stanoinga utvrđeno je da se pred Financijskom agencijom usporedno vodi postupak predstečajne nagodbe nad tim poduzećem u vlasništvu Eduarda Brumena i Branka Dretara.

>> Visoki trgovački sud odbio žalbu Stanoinga kojom se protivi nastavku utvrđivanja uvjeta za otvaranje stečaja
>> ”Na računu Stanoinga je značajan iznos novca, a imovina je dostatna za namirenje svih obveza”

Stoga je stečajni postupak prekinut u listopadu 2013. godine sve do pravomoćnog okončanja postupka predstečajne nagodbe. Zbog niza žalbi i tužbi, koje je kao vjerovnik podnosio i Brumen, postupak predstečajne nagodbe potrajao je čitavo desetljeće te je pravomoćno okončan tek u travnju ove godine, i to tako da je prijedlog za predstečajnu nagodbu odbačen, čime su se stvorili uvjeti za nastavak stečajnog postupka.

Na ročištu nije bilo protivljenja prijedlogu za otvaranje stečaja

Stečajni postupak je nastavljen u lipnju rješenjem varaždinskog Trgovačkog suda, koje je postalo pravomoćno 22. kolovoza. Sukladno tome rješenju, prošli je četvrtak održano ročište radi rasprave o uvjetima za otvaranje stečajnog postupka. Na ročištu nije bilo protivljenja prijedlogu za otvaranje stečaja pa su raspravljeni stečajni razlozi. Kako je ukazano, stečaj se otvara ako koliko postoji bilo koji od dva razloga: nesposobnost za plaćanje i prezaduženost poduzeća.

Stanoing nesposoban za plaćanje

- Dužnik je nesposoban za plaćanje ako ne može trajnije ispunjavati svoje dospjele novčane obveze, s time da je radi pojednostavljivanja dokazivanja postojanja stečajnog razloga nesposobnosti za plaćanje, zakonodavac normirao presumpciju o postojanju ovoga stečajnog razloga prema kojoj će se smatrati da je dužnik nesposoban za plaćanje ako ima evidentirane nepodmirene obveze kod banke koja za njega obavlja poslove platnog prometa u razdoblju duljem od šezdeset dana, a koje je trebalo, na temelju valjanih osnova za naplatu, bez daljnjeg pristanka dužnika naplatiti s bilo kojeg od njegovih računa, pojašnjeno je.

Iz dokaza provedenih u prethodnom stečajnom postupku utvrđeno je da je Stanoing nesposoban za plaćanje, počevši od 24. svibnja ove godine. To proizlazi iz potvrde Financijske agencije od 27. rujna te očevidnika o danima insolventnosti prema kojemu je na računima dužnika evidentirano 126 dana neprekidne blokade u prethodnih šest mjeseci, a stanje blokade iznosi 24.201.238,13 eura.

>> Zagorje-Tehnobeton, nakon kraha predstečajne nagodbe, podnio prijedlog za stečaj Stanoinga!

Na temelju toga je zaključeno da u konkretnom slučaju dolazi do primjene spomenutih presumpcija, kojim je određeno da će se smatrati da je dužnik nesposoban za plaćanje ako ima evidentirane nepodmirene obveze kod banke u razdoblju duljem od 60 dana.

- Uz prvi prijedlog od 7. veljače 2013. godine, predlagatelj-vjerovnik Zagorje-Tehnobeton je dostavio dokumentaciju iz koje je proizlazila vjerojatnost postojanja njegove novčane tražbine, kao i stečajnog razloga nesposobnosti za plaćanje, odnosno potvrdu Financijske agencije od 10. siječnja 2013. godine. Isto tako je 4. svibnja ove godine ponovno podnio prijedlog za otvaranje stečaja uz koji je priložio dokumentaciju o postojanju svoje novčane tražbine i time ponovno opravdao svoju aktivnu legitimaciju. Budući da je utvrđeno da je dužnik nesposoban za plaćanje, ostvaren je jedan od stečajnih razloga za otvaranje stečajnog postupka pa nije bilo potrebno utvrđivati postojanje prezaduženosti kao stečajnog razloga, navodi se u sudskom rješenju.

Ni direktora ni nadzornog odbora

Da tvrtka nije prezadužena jer bi vrijednost njezine imovine preostale nakon ovrha u međuvremenu porasla tvrdio je Brumen u žalbi na rješenje o određivanju ročišta za utvrđivanje uvjeta za stečaj, koju je Visoki trgovački sudu odbacio. No, na samom ročištu nitko nije bio protiv.

Uostalom, izuzev privremene upraviteljice postavljene od suda, nije bilo predstavnika Stanoinga jer je direktor Denis Pavlica dao ostavku još u proljeće ove godine, a nitko nije imenovan od strane nadzornog odbora jer ga ni nema, dok je pravni punomoćnik Goran Ficko u to vrijeme otkazao suradnju sa Stanoingom.

Žalbu može podnijeti zastupnik Stanoinga do rješenja, a takvog nema

Nakon prošlotjednog ročišta, Trgovački sud u Varaždinu je donio rješenje o otvaranju stečajnog postupka kojim je Sanja Janči iz Čakovca imenovana za stečajnog upravitelja, a vjerovnici su pozvani da u roku od 30 dana od isteka osmog dana od dana objave rješenja prijave stečajnom upravitelju svoje tražbine, dok razlučni i izlučni vjerovnici trebaju obavijestiti stečajnog upravitelja o postojanju svojih prava, pravnoj osnovi i dijelu imovine stečajnog dužnika na koji se odnosi njihovo razlučno, odnosno izlučno pravo.

Isto tako za 7. prosinca je zakazano ispitno i izvještajno ročište na kojem će se ispitati prijavljene tražbine. Na ovo rješenje postoji mogućnost žalbe, međutim može je podnijeti osoba koja je bila zakonski zastupnik Stanoinga do dana nastupanja pravnih posljedica otvaranja stečajnog postupka, ali takve nije bilo, izuzev spomenute privremene upraviteljice.

Bez ijednog zaposlenika, a što je s imovinom? Osim Zagorje-Tehnobetona, Trgovački sud u Varaždinu je 14. lipnja 2023. zaprimio i prijedlog Financijske agencije za pokretanje stečajnog postupka nad Stanoingom, i to skraćenog. -Na dan 20.09.2023. dužnik u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje ima evidentirane neizvršene osnove za plaćanje u neprekinutom razdoblju od 120 dana, u ukupnom iznosu od 24.190.663,87 EUR, u koji iznos je uračunata kamata i naknada Financijske agencije za provedbu ovrhe na novčanim sredstvima. Prema podacima o broju zaposlenih koje je Financijskoj agenciji dostavio Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje za potrebe podnošenja zahtjeva za provedbu skraćenoga stečajnoga postupka dužnik nema zaposlenih. Na dan 21.09.2023. dužnik u Jedinstvenom registru računa ima otvorene sljedeće račune i oročena novčana sredstva u Addiko Bank, Imex banci, Partner banci, Agram banci i Podravskoj banci. Financijska agencija, osim gore navedenih podataka o iznosu neizvršenih osnova za plaćanje evidentiranih u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje te podataka o računima i oročenim novčanim sredstvima, raspolaže drugim podacima o imovini pravnih osoba, navodi FINA.