Visoki trgovački sud odbio žalbu Stanoinga kojom se protivi nastavku utvrđivanja uvjeta za otvaranje stečaja

VV | 14.9.2023. u 13:00h | Objavljeno u Aktualno

Visoki trgovački sud odbio je žalbu Stanoinga koji se žalio na rješenje Trgovačkog suda u Varaždinu iz lipnja ove godine kojim se nastavlja prethodni postupak radi utvrđivanja uvjeta za otvaranje stečaja nad Stanoingom kao dužnikom. 

- Rješenjem Trgovačkog suda u Varaždinu nastavljen je postupak. Kako je tijekom postupka utvrđeno da je paralelno u tijeku postupak predstečajne nagodbe, koji se vodio pred nadležnom Financijskom agencijom, sud je  2013. godine prekinuo ovaj postupak do pravomoćnog okončanja postupka predstečajne nagodbe. Nadalje, utvrđeno je da je postupak predstečajne nagodbe pravomoćno okončan rješenjem suda od 13. ožujka 2023., kojim je sud odbacio prijedlog dužnika za sklapanje predstečajne nagodbe. To rješenje je pravomoćno 6. travnja 2023. Time su se ispunili uvjeti nastavka postupka - stoji u obrazloženju Visokog trgovačkog suda.

U svojoj žalbi Stanoing pobija rješenje Trgovačkog suda o nastavku prethodnog postupka radi utvrđivanja uvjeta za otvaranje stečajnog postupka navodeći "da dužnik trenutačno nema imenovanu upravu; da sudu nisu poznate okolnosti kod dužnika; da ne postoje razlozi koji opravdavaju nastavak postupka jer račun dužnika nije u blokadi i da dužnik ima vrijednu imovinu za namirenje svih obaveza". No Visoki trgovački sud takvu žalbu smatra neosnovanom. 

- Iz stanja spisa proizlazi da je pravomoćno rješenje Trgovačkog suda u Varaždinu kojim je odbačen prijedlog dužnika za sklapanje predstečajne nagodbe. Dakle, utvrđeno je da su prestali postojati razlozi zbog kojih je postupak bio
prekinut. Stoga je pravilno prvostupanjski sud po službenoj dužnost odredio nastaviti postupak. Izneseni žalbeni navodi o vrijednoj imovini dužnika, ne/sposobnosti dužnika za plaćanje, imenovanje upravitelja nisu relevantni za pobijano rješenje već će se o tome raspraviti u nastavljenom prethodnom postupku radi utvrđivanja uvjeta za
otvaranje stečajnog postupka - stoji u rješenju Visokog trgovačkog suda donesenom 22. kolovoza ove godine.