Sadržaj s oznakom: zemlje

Bruto domaći proizvod (BDP) mjera je gospodarske aktivnosti. Definira se kao vrijednost svih proizvoda i usluga koji su proizvedeni, umanjena za vrijednost svih proizvoda ili usluga koji se upotrebljavaju u…