Sadržaj s oznakom: pomoć u kući

Kroz projekt Gradsko društvo Crvenog križa Ivanec pružati će pomoć starijim i nemoćnim osobama s područja Općine Maruševec.

Općina je osigurala sredstva u iznosu od 10.969,32 eura kako bi 34 korisnika, o kojima brinu dvije gerontodomaćice, i dalje imala potrebnu skrb

Za provedbu projekata zaposleno je pet gerontodomaćica

U ponedjeljak 13. lipnja u prostorijama Općine Donja Voća potpisan je sporazum o provedbi projekta "Pomoć u kući" koji provodi Gradsko društvo Crvenog križa Ivanec zajedno s Općinom Donja Voća.…
Program pomoći u kući, koji se na području Grada Lepoglave kontinuirano provodi od 2005., nastavlja se i u 2022. godini. Naime, potpisan je ugovor kojim Grad Lepoglava Društvu Crvenog križa…