Sadržaj s oznakom: odvodnja

Ivanečka gradska uprava od 2018. godine intenzivno ulaže u uređenje oborinske odvodnje, potoka i kanala, a sve u cilju sprečavanja poplavljivanja javnih i privatnih površina i objekata. Nakon učestalih oluja s…
Gradonačelnik Varaždina Ivan Čehok i njegov zamjenik Zlatan Avar te Željko Bunić, direktor Varkoma u srijedu su pozvali novinare u Sajmišnu ulicu gdje su počeli opsežni radovi na izgradnji spojnog kanalizacijskog…
Kod stambenih zgrada u Ulici Josipa Kozarca 16 izvode se radovi na uređenju nogostupa, odvodnji oborinskih voda i uređenju dvorišta zgrada. Radove  je u četvrtak obišao gradonačelnik Ivan Čehok i založio…
Proteklih dana nastavljeni su radovi na realizaciji jednog od najvećih komunalno – infrastrukturnih projekata na području grada Ivanca financiranih iz EU fondova – gradnji sanitarne kanalizacije u Bedencu. Projekt obuhvaća…