Sadržaj s oznakom: maldivi

Partneri na projektu "AMED - Advancing Higher Education in Maldives Through E-learning Development" (Unapređenje visokog obrazovanja na Maldivima kroz razvoj e-učenja), u okviru kojeg Fakultet organizacije i informatike iz Varaždina…
Fakultetu organizacije i informatike (FOI) odobrena je krajem 2018. godine koordinacija projekta "AMED - Advancing Higher Education in Maldives Through E-learning Development" (Unapređenje visokog obrazovanja na Maldivima kroz razvoj e-učenja),…