Sadržaj s oznakom: amandman

Saborski zastupnik Damir Habijan u Hrvatskom saboru je podnio amandman na Prijedlog državnog proračuna za 2024. godinu kojim se redovna aktivnost Sveučilišta Sjever, u okviru razdjela Ministarstva znanosti i obrazovanja,…
Gradonačelnik Bosilj prihvatio je amandman HDZ-ovih vijećnika prema kojem je u Proračun za 2022. godinu uvrštena izgradnja Regionalnog centra civilne zaštite, koji je dio međužupanijskog Razvojnog sporazuma Sjever. Prijedlog je…