Ivančanima 49 kontejnera za besplatno odlaganje svih vrsta otpada Foto: B. Težak

Ivančanima 49 kontejnera za besplatno odlaganje svih vrsta otpada

VV | 27.5.2023. u 09:30h | Objavljeno u Našim krajem

U industrijskom dvorišta Ivkoma d.d. Ivanec otvoreno je novo, suvremeno reciklažno dvorište Ivanec. Uređeno je na površini od 5.200 m2 na kojoj je smješteno 49 otvorenih i zatvorenih komunalnih kontejnera, mobilnih ekoloških spremišta te eko- i press kontejnera namijenjenih odlaganju i neškodljivom zbrinjavanju svih vrsta neopasnog i posebnih vrsta otpada.

Sve okupljene, među kojima su bili gradski vijećnici, poslovodstvo Ivkoma d.d na čelu s direktorom Edom Rajhom, zatim, Danijel Risek, direktor Hidroinga koji je izvodio radove te predstavnici projektanata, nadzora, gradskih službi i medija, pozdravio je zamjenik gradonačelnika Marko Friščić, a nakon toga nazočnima se obratio gradonačelnik Milorad Batinić:

Investicija vrijedna 438.654 eura (3,3 mil. kn)

-Nakon godinu dana izvođenja radova, ovo reciklažno dvorište predajemo na korištenje građanima Grada Ivanca. Glavni cilj ovoga projekta je da odvajanjem i selektiranjem, što više korisnog, reciklabilnog otpada završi ovdje, a da se smanje količine koje se odlažu na deponiju u Jerovcu. Posebnim ugovorom Grad Ivanec je ovo dvorište predao na upravljanje komunalnom poduzeću Ivkom d.d., koje nam je dalo pravo građenja na svojoj površini – istaknuo je Batinić.

Reciklažno dvorište vrijedno je ukupno 438.654 eura (3,3 milijuna kuna). Većina sredstava, 79%, osigurana je iz EU Kohezijskog fonda, dok je ostatak podmirio Grad Ivanec.

Što u reciklažno dvorište?

Kako je izvijestio direktor Ivkoma Edo rajh, svi građani grada Ivanca u njega mogu dovesti i besplatno zbrinuti sljedeće vrste otpada: staklo, staklenu ambalažu, papir i karton te papirnu i kartonsku ambalažu, plastiku i plastičnu ambalažu, otpadne gume, glomazni otpad, odbačenu električnu i elektroničku opremu, odjeću i obuću te metalni otpad. Nadalje, mogu dovesti i otpadna jestiva ulja i masti, fluorescentne cijevi i drugi otpad koji sadrži živu, baterije itd.

Radno vrijeme

Radno vrijeme reciklažnog dvorišta: utorkom od 10 do 18 sati; srijedom i petkom od 7 do 15 sati te svake zadnje subote u mjesecu od 7 do 13 sati.

Svi građani koji dovoze otpad trebaju se javiti zaposleniku u kućici na ulazu u dvorište te predočiti izvod računa od proteklog mjeseca, kojim potvrđuju da uredno podmiruju troškove odvoza otpada.

Ova investicija kapitalno je ulaganje Grada Ivanca u području odgovornog i održivog gospodarenja otpadom.

Galerija slika