Grad Lepoglava poziva građane da preuzmu žutu i plavu kantu za otpad

J.Š./Varaždinske vijesti | 19.9.2021. u 20:00h | Objavljeno u Našim krajem

Grad Lepoglava poziva sve građane koji žive u kućanstvima (poziv se ne odnosi na stanare u stambenim zgradama) da u vremenu od ponedjeljka, 20. rujna, do četvrtka, 23. rujna, preuzmu žutu i plavu kantu za odvojeno prikupljanje plastike i papira (PVC kanta od 120 litara).

Građani će kante moći preuzeti na području Grada Lepoglave na navedenim lokacijama, u vremenu od 10 do 13 sati.

- Prilikom preuzimanja dužni ste predočiti osobnu iskaznicu ili drugi identifikacijski dokument. Grad ujedno obavještava sva kućanstva da će Ivkom ubuduće plastiku i papir prikupljati isključivo putem PVC kanti – dakle, ne više u žutim i plavim vrećama, kao dosad – i to prema rasporedu koji su građani već dobili za 2021. godinu. Napominjemo još jedanput: Pravo na besplatnu PVC kantu imaju svi korisnici iz kategorije kućanstva, odnosno oni koji već imaju zelenu kantu od 120 litara za odlaganje miješanog komunalnog otpada. Što prije preuzmete svoju kantu, Ivkom će prije moći početi s novim načinom prikupljanja plastike - kažu.

Lokacije:
1. Parkiralište gradske uprave, A. Mihanovića 12 20.09.2021.- 22.09.2021.(ponedjeljak- srijeda)
(javiti se u prostorije Grada soba br. 10)
- za ulice: Čret, Vinogradska, Ves, Varaždinska, Radnička, Frankopanska, B. Radića, Budim, Borje, LJ. Gaja, Trg. K. Tomislava, Jeles, Hrv. Pavlina, Sestrane, B. Jelačića, A. Kovačića,I. Belostenca, K. A. Stepinca, M. Gupca, A. Šenoe, Gorica i Sv. Ivan, Purga, E. Kvaternika, I. Mažuranića i I. Rangera
-za naselja: Viletinec, Vulišinec
2. Murićevec – parkiralište društvenog doma Očura 21.09.2021. (Utorak)
- za ulice: Šumec, Zagorska, A. i K. Patačića i Trakošćanska
- za naselja: Očura i Murićevec
3. Kamenica kod DVD Kamenica 22.09.2021. (Srijeda)
- za naselja: Kamenica, Kam. Podgorje, Kam. Vrhovec i Crkovec
4. Područna škola Žarovnica na parkiralištu 22.09.2021. (Srijeda)
- naselje Žarovnica
5. Parkiralište kod groblja D. Višnjica 23.09.2021. (Četvrtak)
- za naselja: D. Višnjica, G. Višnjica, Bednjica, Zlogonje i Zalužje

Označeno u