Sadržaj s oznakom: otpad

Danas je održana sjednica Vlade Republike Hrvatske na kojoj je na 12. točci dnevnog reda bila i odluka o tome da će Vlada RH preko Fonda za zaštitu okoliša i energetsku…
Korak prema zelenijoj budućnosti Hrvatske je i jedan od strateških projekta u području gospodarenja otpadom - izgradnja Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Piškornica. Ovaj značajan projekt važan je korak prema…
Grad Varaždin odlučio je stati na kraj neodgovornim građanima koji odbacuju otpad u okoliš. Na nekoliko lokacija u gradu gdje su se stvarale divlje deponije, postavljene su nadzorne kamere. Kako…
Gradska tvrtka Čistoća u petak je nastavila ugradnju polupodzemnih spremnika na području Grada Varaždina. Spremnici se trenutno ugrađuju na dvije lokacije:- Ulica Ruđera Boškovića 6B, za korisnike koji stanuju u…
Zbrinjavanje baliranog otpada i sanacija odlagališta u varaždinskom Brezju, bila je tema današnjeg sastanka župana Anđelka Stričaka i njegovih suradnika s gradonačelnikom Nevenom Bosiljem i njegovim zamjenikom Miroslavom Markovićem te…

Nastavlja se provedba informativno - edukativnih aktivnosti

Robert Briški, nekadašnji savjetnik Uprave varaždinske Čistoće, na jučerašnjoj konferenciji za medije, kao potpredsjednik varaždinskog HSLS-a, govorio i o najavljenom poskupljenju odvoza otpada na području Grada Varaždina i općina u…

Djeca od najranije dobi trebaju steći naviku postupanja s otpadom

Posjetivši ovogodišnji Špancirfest, u palači Patačić u Varaždinu izaslanstvo Grada Nove Gradiške u petak, 25. kolovoza, sastalo se s predstavnicima Grada Varaždina. Gradonačelnik Varaždina Neven Bosilj, zamjenik gradonačelnika Miroslav Marković…
Općina Ljubešćica je provela postupak javne nabave za spremnike i koševe za selektivni otpad, sukladno Ugovoru o sufinanciranju sklopljenom s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Predmetnim su ugovorom…
- Čim smo otvorili javno savjetovanje, počele su i vječite rasprave po pitanju otpada. Povećanje cijene odvoza otpada bit će tek od početka nove godine i iznosit će između dva…

Varaždinska županija treća po odvajanja komunalnog otpada u Hrvatskoj

Općini Petrijanec odobren je projekt “Izobrazno-informativne aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom na području Općine Petrijanec”, u ukupnom iznosu od 37.581,23 eura.  - Projekt je prijavljen na Javni poziv za sufinanciranje…
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je u srpnju godišnje izvješće o komunalnom otpadu i stopi odvojenog prikupljanja otpada namijenjenog za oporabu i recikliranje za 2022. godinu. Kako se navodi,…
U Sajmišnoj ulici u Varaždinu u tijeku je uklanjanje otprilike 1.330 m3 nelegalno odbačenog, pretežito građevinskog otpada, na površini od 4.000 m2 kojeg su neodgovorni pojedinci tijekom dužeg vremena odlagali…