FOTO Civilna zaštita u Vidovcu pokazala je li spremna za potres i požar Foto: GDCK Varaždin

FOTO Civilna zaštita u Vidovcu pokazala je li spremna za potres i požar

Varaždinske vijesti | 11.6.2024. u 18:14h | Objavljeno u Našim krajem

Općina Vidovec organizirala je danas izvođenje vježbe civilne zaštite pod nazivom "Potres 2024" u Osnovnoj školi Vidovec.

- Tema vježbe bila je gašenje požara, evakuacija i spašavanje nakon potresa i asanacija terena nakon potresa u općini Vidovec, Osnovna škola Vidovec - pojasnili su iz GDCK-a Varaždin.

Cilj vježbe bila je provjera odaziva na mobilizaciju, odnosno provjera vremena potrebnog za odaziv i dolazak (dijela) operativnih snaga sustava civilne zaštite, provjera Plana evakuacije i spašavanja Osnovne škole Vidovec te spašavanje učenika i zaposlenika u slučaju mogućeg potresa i požara, s ciljem otklanjanja mogućih nedostataka.

- Vježba u kojoj su sudjelovali DVD Vidovec, DVD Nedeljanec–Prekno, DVD Tužno, Područni ured civilne zaštite Varaždin, HGSS – Stanica Varaždin, Gradsko društvo Crvenog križa Varaždin, Nastavni zavod za hitnu medicinu Varaždinske županije, Policijska postaja Varaždin i Trgovačko društvo HD Mont d.o.o., uspješno je provedena - poručili su iz GDCK-a Varaždin, koji je u vježbi sudjelovao s realističnim prikazom ozljeda i pružanjem prve pomoći.

vidovec_vjezba_civilna_zastita_gdck_varazdin_11062024_5.jpg

vidovec_vjezba_civilna_zastita_gdck_varazdin_11062024_7.jpg

vidovec_vjezba_civilna_zastita_gdck_varazdin_11062024_8.jpg

vidovec_vjezba_civilna_zastita_gdck_varazdin_11062024_1.jpg

vidovec_vjezba_civilna_zastita_gdck_varazdin_11062024_2.jpg

vidovec_vjezba_civilna_zastita_gdck_varazdin_11062024_3.jpg

vidovec_vjezba_civilna_zastita_gdck_varazdin_11062024_4.jpg

vidovec_vjezba_civilna_zastita_gdck_varazdin_11062024_6.jpg