Kulturno vijeće Varaždina: Bojimo se da će 2017. godina biti izgubljena godina Foto: Krešimir Đurić

Kulturno vijeće Varaždina: Bojimo se da će 2017. godina biti izgubljena godina

vv | 31.1.2017. u 14:15h | Objavljeno u Društvo

Nakon što je prošlo nešto više od mjesec dana od neprihvaćanja proračuna Grada Varaždina za 2017. godinu i funkcioniranja kulture prema Odluci o privremenom financiranju, članovi Kulturnog vijeća Grada Varaždina poslali su apel, koji prenosimo u cijelosti:

„Nakon što je prošlo nešto više od mjesec dana od neprihvaćanja proračuna grada Varaždina za 2017. godinu i funkcioniranja kulture prema Odluci o privremenom financiranju članovi Kulturnog vijeća Grada Varaždina izražavaju svoju duboku zabrinutost.

Svjesni činjenice da kultura u gradu nije onog sjaja kakav građani ovog Grada zaslužuju, nismo sigurni ni koliko će i takve kulture ostati nakon ove privremene situacije. Javni poziv za predlaganje Programa javnih potreba Grada Varaždina u kulturi u 2017. godini nije moguće raspisati s obzirom na to da za navedenu stavku u privremenom proračunu nema predviđenih financijskih sredstava pa se bojimo da će neke udruge i programi možda biti jače oštećeni, tj. blokirani u razdoblju koje nas čeka. Javne ustanove u kulturi pak s minimalnim sredstvima na raspolaganju u idućem razdoblju, zasigurno će morati smanjiti kulturne i kulturno-obrazovne sadržaje u ovoj godini, jer neće moći planirati ni aplicirati na natječaje.

Ako Gradsko vijeće tijekom veljače ne nađe rješenje za navedene situacije i ne nađe načina kako ih uvrstiti u privremeni proračun Grada Varaždina, bojimo se da će 2017. godina biti izgubljena godina, a kultura i njezin kontinuitet bit će ozbiljno narušeni. Stoga ne čekajmo da te posljedice prepoznamo tek u budućnosti, jer kultura je naše pulsiranje i naš odraz u društvu i stoga apeliramo na njezino očuvanje.“

Kulturno vijeće Grada Varaždina

 

ČLANOVI KULTURNOG VIJEĆA GRADA VARAŽDINA (MANDAT 2015. – 2018.)

Davor Bobić – za područje glazbe i glazbeno-scenske umjetnosti;

Ksenija Krčar – za područje dramske i plesne umjetnosti te izvedbene umjetnosti;

Miroslav Klemm – za područje knjižne, nakladničke i knjižarske djelatnosti;

Hrvoje Selec – za područje vizualne umjetnosti;

Pjerino Hrvačanin – za područje kulturno - umjetničkog amaterizma;

Blaženka Šoić – za područje inovativne umjetničke i kulturne prakse;

Dragutin Hainš – za područje međunarodne kulturne suradnje.