Peruanka nije organizirala prostituciju Venecuelki u Varaždinu i Splitu - već muškarac?

vv | 11.3.2024. u 17:17h | Objavljeno u Crna kronika

Peruanka L. R. P. M., koju je privedena zbog sumnji da se bavila organiziranjem prostitucije u Varaždinu, neće morati u istražni zatvor, već je Policijska uprava varaždinska treba odmah pusti na slobodu.

Županijski sud u Varaždinu, sastavljen od trojice sudaca, odbio je kao neosnovanu žalbu  Općinskog državnog odvjetništva u Varaždinu, koje je tražilo za određivanje istražnog zatvora protiv okrivljene, ali je to odbila  sutkinja istrage Županijskog suda u Varaždinu.

Pobijajući rješenje zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, državni odvjetnik je u žalbi naveo da je pogrešan zaključak sutkinje istrage kako ne postoji osnovana sumnja da je okrivljenica počinila kaznena djela za koja se tereti jer se u „ovoj fazi postupka ne traži postojanje osnovane sumnje s onim stupnjem vjerojatnosti kao što se traži prilikom ispitivanja osnovanosti optužnice“.

Nadalje, državni odvjetnik ističe u žalbi da se okrivljenica tereti za počinjenje dva kaznena djela iz čl. 157. st. 1. KZ/11. i dva kaznena djela iz čl. 157. st. 3. KZ/11. te da je izvršenom analizom oglasa spolnih usluga na stranici www.eurogirlsescort.com, za područje grada Varaždina, utvrđeno da se okrivljenica oglašavala te dogovarala spolne usluge na ukupno jedanaest profila, između kojih je i realizirala dogovor dana 5. ožujka 2024. između profila imena "Mafer" i policijskog službenika, koju uslugu je trebala izvršiti K. M. C. H., dok točan broj profila, broj kontakata i osoba koje se mogu dovesti u vezu s postupanjem okrivljenice, koji su se još moguće koristili, bit će potrebno utvrđivati prilikom pretrage privremeno oduzetih mobilnih uređaja.

Nadalje, državni odvjetnik ističe da bez obzira na iskaze ispitanih svjedokinja, pružateljica seksualnih usluga, od kojih su neki kontradiktorni, ipak proizlazi da se profilom "Mafer" koristila okrivljenica i da je kod iste zatečen mobitel s kojeg pozivnog broja je dogovoren spolni odnos s policijskim službenikom, kojeg je trebala pružiti K. M.C.H., koja je zatečena od strane policijskih službenika u stanu u donjem rublju. Stoga državni odvjetnik smatra da postoji dostatan stupanj vjerojatnosti da je okrivljenica počinila kaznena djela za koja se tereti, a u svakom slučaju barem kazneno djelo iz čl. 157. st. KZ/11.

U rješenju o odbacivanju žalbe prije svega se ukazuje da se okrivljenici stavlja na teret da je od 27. veljače 2024. do 5. ožujka 2024. u Splitu i Varaždinu oglašavala na internetskoj stranici www.eurogirlsescort.com, s profila "Mafer" s aplikacije Whatsapp,   te putem drugih, za sad točno neutvrđenih profila raznih imena, da će zajedno s A.C.D.L.R i K. M. C. H. pružati seksualne usluge uz naplatu, te putem telefona ostvarivala kontakte s većim brojem muških osoba koje su bile zainteresirane za plaćanje seksualnih usluga.

Nakon postignutog dogovora, prema stavu državnog odvjetništva, zainteresirane klijente bi povezivala s navedenim ženskim osobama i dogovarala njihove međusobne susrete, nakon čega su po pruženoj seksualnoj usluzi iste vršile naplatu iznosa koji je prethodno dogovoren, pri čemu je svaka od navedenih osoba pružila najmanje devet takvih usluga s time da su iste od naplaćenih iznosa točno neutvrđeni dio, ranije dogovoren, predavale okrivljenoj koji je zadržavala za sebe, dakle, da je radi zarade organizirala i omogućavala drugim osobama pružanje spolnih usluga te je putem sredstava javnih informiranja oglašavala prostituciju drugih osoba.

Sud je, međutim, suprotnog stajališta.

-Suprotno ranije navedenim navodima državnog odvjetnika, sutkinja istrage pravilno je i osnovano zaključila i utvrdila da nema dovoljno dokaza, kako formalnih tako i neformalnih, za zaključak o postojanju osnovane sumnje, tj. potrebitog stupanja vjerojatnosti da je okrivljena počinila kaznena djela za koja se tereti, kao osnovnog, materijalnog zakonskog uvjeta za primjenu mjere istražnog zatvora, naglašava vijeće.

Okrivljenica i navedene ženske osobe, kako se ukazuje, priznaju da su došle u na područje grada Splita i grada Varaždina, zajedno s još jednom ženskom osobom radi pružanja spolnih usluga, koje su i pružale, ali poriču da bi okrivljenica, radi zarade, organizirala i omogućavala drugim navedenim ženskim osobama pružanje spolnih usluga i putem sredstava javnih informiranja oglašavala prostituciju istih, već tvrde da je svaka imala svoj profil i da je svaka za sebe dogovarala i naplaćivala pružanje spolnih usluga.

- U pravu je sutkinja istrage kada navodi da samo okolnost da je kod okrivljenice u trenutku ulaska policijskih službenika u stan zatečen mobitel (u gaćicama) s kojim mobitelom je policijski službenik uspostavio telefonski kontakt prilikom dogovaranja spolne usluge koristeći podatke o broju mobitela koji su bili navedeni na profilu "Mafer", s time da je okrivljenica otvorila ulazna vrata iznajmljenog stana, dok su se u stanu nalazile pružateljice spolnih usluga, između ostalog, K.M.C.H u donjem rublju, što bi upućivalo da je ona trebala pružiti spolnu uslugu, nije dostatna za zaključak o postojanju potrebitog stupanja vjerojatnosti da je okrivljenica na ranije opisani inkriminirani način počinila kaznena djela za koja se tereti, tim više što K.M.C.H  navodi da se i ona koristila s profilom "Mafer" za dogovaranje prostitucije te s istim mobilnim uređajem, pa i predmetne zgode, s time da ga je prije dolaska policijskog službenika predala okrivljenici. Naime, kao što se i navodi u pobijanom rješenju, na ranije navedenoj internetskoj stranici, na području grada Varaždina, bilo je oglašeno ukupno dvadeset profila za pružanje spolnih usluga, između kojih je bio i profil imena "Mafer", na kojem profilu je bio naveden broj mobitela s kojim je policijski službenik dogovorio pružanje spolnih usluga, ukazuje vijeće.

Nadalje, naglašava da je potpuno promašena paušalna žalbena tvrdnja državnog odvjetnika "da je izvršenom analizom oglasa spolnih usluga na stranici www.eurogirlsescort.com, za područje grada Varaždina, utvrđeno da se okrivljenica oglašavala te dogovarala spolne usluge na ukupno jedanaest profila između kojih je realizirala dogovor dana 5. ožujka 2024., između profila imena "Mafer" i policijskog službenika, koju uslugu je trebala izvršiti KMCH", s obzirom da ta žalbena tvrdnja ne proizlazi niti iz jednog izvora saznanja, štoviše, iz obrane okrivljene i iskaza ispitanih svjedokinja, pružateljica spolnih usluga, proizlazi da je svaka imala svoj profil putem kojeg je stupala u vezi s potencijalnih konzumentima spolnih usluga.

-Stoga, samo na osnovi činjenice da je kod okrivljenice zatečen mobitel s kojim je policijski službenik uspostavio kontakt prilikom dogovaranja spolne usluge nije dostatan za zaključak o postojanju potrebitog stupnja vjerojatnosti da je okrivljenica na inkriminirani način, za ranije navedene dvije pružateljice spolnih usluga, na području grada Splita i području grada Varaždina, radi zarade organizirala i omogućavala pružanje spolnih usluga te putem sredstava javnog informiranja oglašavala prostituciju istih, ukazuje vijeće ta dodaje da na pravilnost svog zaključka na indicijalnoj razini ukazuju i navodi iz obavijesne izjave A.M. vlasnice stana kojeg je iznajmila osobama koje su od strane policijskog službenika zatečene, koja je izjavila da je sa ženskim osobama bio jedan mlađi muškarac za kojeg je stekla dojam da dominira, odnosno kontrolira ženske osobe pa je posumnjala da bi se moglo raditi o zlouporabi žena za prostituciju, zbog čega je i kontaktirala policijskog službenika.