Županijskim dužnosnicima pravo na šest plaća i nakon što će biti bivši Foto: Ilustracija/Arhiva VV

Županijskim dužnosnicima pravo na šest plaća i nakon što će biti bivši

Ivica Kruhoberec | 5.3.2024. u 20:10h | Objavljeno u Aktualno

Osim plaće, dužnosnici Varaždinske županije imaju i prava na druga primanja radi nadoknade troškova nastalih u vezi s obnašanjem dužnosti, koje će ovaj tjedan detaljnije utvrditi vijećnici Županijske skupštine.

Naime, sukladno smjernicama Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, napravljen je prijedlog Odluke o plaći i drugim pravima župana i zamjenika župana Varaždinske županije, koja ne donosi promjena u odnosu na postojeće osnovice za obračun plaća i naknada župana i zamjenika župana.

Plaću dužnosnika tako i dalje čini umnožak koeficijenta i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža, ukupno najviše za 20%, dok se osnovica za obračun plaće i naknade za obavljanje dužnosti dužnosnika utvrđuju u visini osnovice za obračun plaće državnih dužnosnika, a su koeficijenti za izračun plaće župana 6,40 i zamjenika župana 5,44. Ukoliko dužnosnici primaju naknadu, koeficijenti za izračun naknade za obavljanje dužnosti su za župana 3,20, a zamjenika župana 2,46.

Međutim, osim osnovice i koeficijenta za obračun plaće te naknade za rad župana i zamjenika župana, Odlukom o plaći i drugim pravima župana i zamjenika župana Varaždinske županije detaljnije se određuje primici u naravi, odnosno stvarni materijalni troškovi nastali u vezi s obnašanjem dužnosti te posebna prava nakon prestanka obavljanja profesionalne dužnosti.

Tako dužnosnik Varaždinske županije ima pravo koristiti službene automobile i elektroničke uređaje Varaždinske županije, kao što su mobitel i računala. Nadalje, dužnosnik koji ne koristi službeni automobil u privatne svrhe ima pravo na naknadu troškova prijevoza u iznosu koji je određen za službenike i namještenike u upravnim tijelima Varaždinske županije.

Nadalje, ima pravo na naknadu za korištenje privatnog automobila u službene svrhe, kao i pravo na dnevnice za službeno putovanje u tuzemstvu i inozemstvu. Uz sve to, dužnosnik ima pravo na novčanu paušalnu naknadu za podmirivanje troškova prehrane, ako zakonom, podzakonskim propisom ili drugim aktom nije drukčije propisano. Uz to, imaju i jedno pravo nakon što prestanu obnašati dužnost.

- Dužnosnici koji su dužnost obavljali profesionalno posljednjih šest mjeseci prije prestanka obavljanja dužnosti, po prestanku profesionalnog obavljanja dužnosti ostvaruju prava na naknadu plaće i staž osiguranja za vrijeme od šest mjeseci po prestanku profesionalnog obavljanja dužnosti i to u visini prosječne plaće, koja im je isplaćivana za vrijeme posljednjih šest mjeseci prije prestanka profesionalnog obavljanja dužnosti, stoji u prijedlogu odluke.