Ivan Čehok Foto: Grad Varaždin

Varaždinu stigao novac iz EU fonda za drugo reciklažno dvorište

VV | 17.5.2021. u 09:49h | Objavljeno u Aktualno

Gradonačelnik Varaždina Ivan Čehok u ponedjeljak je potpisao Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz EU fondova u financijskom razdoblju 2014. – 2020. Konkretnije, riječ je o 3,4 milijuna kuna koje će posredstvom Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja te Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost biti dodijeljeni Gradu Varaždinu za uspostavu, izgradnju i opremanje drugog reciklažnog dvorišta.

S obzirom na činjenicu da Varaždin ima više od 25 tisuća stanovnika, zakon nalaže izgradnju dva reciklažna dvorišta, a navedenom investicijom Grad Varaždin će ispuniti tu zakonsku obvezu i time građanima omogućiti potreban standard u gospodarenju otpadom.

Ukupni prihvatljivi troškovi za izvedbu cijelog projekta iznose 5,7 milijuna kuna, a od toga će 60 posto, odnosno 3,4 milijuna bespovratnih sredstava biti osigurano navedenim ugovorom.

Vrlo je važno što ćemo imati još jedno reciklažno dvorište jer ćemo njime omogućiti građanima da brže , kvalitetnije i komotnije odlažu sve vrste komunalnog otpada. – rekao je gradonačelnik istaknuvši da je to još jedan značajan projekt u Varaždinu sufinanciran europskim sredstvima.

Građani Varaždina odlično su prihvatili selektivno prikupljanje otpada i odlaganje na postojeće reciklažo dvorište koje je samim tim postalo nedostatno za sve količine koje se tamo prihvaćaju. Izgradnjom drugog reciklažnog dvorišta Varaždin će među rijetkim gradovima u Hrvatskoj doseći taj visoki, željeni standard u smanjenju količina miješanog komunalnog otpada.

Kako bi se još više podignuo taj standard, u Varaždinu se priprema nabavka mobilnog reciklažnog dvorišta kako bi se korisnicima koji nisu mobilni pružila mogućnost predaje otpada u reciklažnom dvorištu. Gradsko komunalno poduzeće Čistoća upravljat će i drugim reciklažnim dvorištem kao što se već pokazala uspješnim na postojećim projektima selektivnog prikupljanja otpada.