Stiže novi jednokratni dodatak za umirovljenike, evo koliko će dobiti... Foto: Pexels/ilustracija

Stiže novi jednokratni dodatak za umirovljenike, evo koliko će dobiti...

Varaždinske vijesti | 21.12.2023. u 15:45h | Objavljeno u Aktualno

Na današnjoj sjednici Vlada RH donijela je odluku o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica rasta troškova života.

Jednokratno novčano primanje isplatit će se korisnicima mirovine iz obveznog mirovinskog osiguranja, zatečenima u isplati mirovine za mjesec rujan 2023., ako im ukupno mjesečno mirovinsko primanje isplaćeno u Republici Hrvatskoj za rujan ne prelazi iznos od 840,00 eura.

U ukupno mirovinsko primanje uračunava se iznos mirovine iz obveznog mirovinskog osiguranja, iznos dokupljene mirovine čija je isplata preuzeta prema Zakonu o nastavku isplate dokupljenih mirovina i drugi dodaci koji se isplaćuju uz mirovinu, osim naknade zbog tjelesnog oštećenja i doplatka za pomoć i njegu.

Korisnicima mirovine do 300,00 eura pripada iznos jednokratnog novčanog primanja u iznosu od 160,00 eura, korisnicima mirovine od 300,01 do 435,00 eura pripada iznos jednokratnog novčanog primanja u iznosu od 120,00 eura, korisnicima mirovine od 435,01 do 570,00 eura pripada iznos jednokratnog novčanog primanja u iznosu od 80,00 eura, korisnicima mirovine od 570,01 do 700,00 eura pripada iznos jednokratnog novčanog primanja u iznosu od 60,00 eura i korisnicima mirovine od 700,01 do 840,00 eura pripada iznos jednokratnog novčanog primanja u iznosu od 50,00 eura.

Jednokratno novčano primanje isplatit će se i korisnicima mirovine koji uz mirovinu iz hrvatskog mirovinskog osiguranja, neovisno o tome je li im je mirovina priznata samo temeljem mirovinskog staža navršenog u Republici Hrvatskoj, tzv. samostalna mirovina ili zbrajanjem staža iz inozemstva, tzv. razmjerna mirovina, primaju i mirovinu iz država s kojom Republika Hrvatska ima sklopljen međunarodni ugovor o socijalnom osiguranju ili u kojima se primjenjuju pravni propisi Europske unije.

Jednokratno novčano primanje isplatit će se i svim korisnicima inozemnih mirovina koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, odnosno koji primaju samo mirovinu iz inozemstva koji su ostvarili mirovine iz država s kojima Republika Hrvatska ima sklopljen međunarodni ugovor o socijalnom osiguranju ili koje primjenjuju uredbe Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti.

Za korisnike mirovina iz tih država, propisuje se dodatni uvjet da u Republici Hrvatskoj imaju prebivalište u neprekidnom trajanju od najmanje tri mjeseca neposredno prije donošenja ove Odluke i da inozemnu mirovinu primaju na transakcijski račun u poslovnoj banci u Republici Hrvatskoj.

Također, jednokratno novčano primanje isplatit će se i zaposlenim korisnicima mirovine, kao i onima koji obavljaju djelatnost ako im ukupan prihod s osnova rada i mirovina ne prelazi iznos od 840,00 eura.

Isplata jednokratnog novčanog primanja izvršit će se najkasnije do kraja prosinca 2023. godine za korisnike koji su zatečeni u isplati u rujnu 2023. godine, a za korisnike koji su pravo na mirovinu ostvarili ili će ostvariti mirovinu do 31. prosinca 2023. isplata će se izvršiti u ožujku 2024. godine.