PU varaždinska upozorava: Oprez pri paljenju vuzmenki

vv/pu varaždinska | 27.3.2024. u 14:00h | Objavljeno u Aktualno

Kako se Veliki tjedan tradicionalno u varaždinskom kraju obilježava starim uskrsnim običajima među koje spada priprema, izrada i spaljivanje vuzmenki na Veliku subotu, odnosno na sam Uskrs, skrećemo pozornost građanima da pritom vode računa o sigurnosti ljudi i imovine.

Najbolje i najsigurnije spaljivanje je spaljivanje na organiziran način uz obavezno vatrogasno dežurstvo vatrogasne postrojbe naselja u kojem se ista organizira. Loženje uskrsne vatre nije dozvoljeno ako je neorganizirano i ukoliko je vrijeme vjetrovito.

Lokaciju vuzmenke potrebno je odabrati na sigurnoj udaljenosti od gospodarskih i drugih objekata, stogova slame i sijena te drugih predmeta i nasada koje bi utjecaj topline mogao oštetiti.

Kod samog paljenja, a zbog povećanih opasnosti za ljudsku sigurnost, dozvoljeno je spaljivanje samo poljoprivrednog, šumskog ili biljnog otpada bez dodataka zapaljivih tekućina ili drugih tvari radi boljeg gorenja. Spaljivanje otpada nebiljnog porijekla nije dozvoljeno.

Posebnu pažnju treba posvetiti djeci koja moraju biti pod nadzorom roditelja.

Mole se svi građani koji će paliti vuzmenke da prilikom paljenja ne ugroze svoju i sigurnost drugih građana te sigurnost svoje i tuđe imovine.