Projekt "Varteks kvart – urbana regeneracija" proglašen strateškim investicijskim projektom RH Foto: VV arhiva / ilustracija

Projekt "Varteks kvart – urbana regeneracija" proglašen strateškim investicijskim projektom RH

Varaždinske vijesti | 24.6.2021. u 09:59h | Objavljeno u Aktualno

Projekt "Varteks kvart – urbana regeneracija" na jučerašnjoj je sjednici Vlade RH proglašen strateškim investicijskim projektom Republike Hrvatske.

Obrazlažući odluku, ministar gospodarstva i održivog razvoja Tomislav Ćorić kazao je da je riječ o privatnom investitoru u području prometne i komunalne infrastrukture. Investitor je VARTEKS varaždinska tekstilna industrija d.d. Varaždin, a procijenjena vrijednost investicije je 182.700.000 kn s PDV-om.

Prometno i komunalno opremanje zone Varteksa uključuje izgradnju prometnica, vodovoda, fekalne i oborinske odvodnje, DT i EE kanalizacije i plinovoda, kao i rekonstrukciju mreže elektroopskrbe na razini cijelog obuhvata. Zahvat je podijeljen u dvije faze. Faza 1 uključuje realizaciju sjevernog kružnog toka na Zagrebačkoj cesti s pristupnom prometnicom, uključivo svu pripadajuću komunalnu infrastrukturu. Faza 2 uključuje realizaciju južnog kružnog toka i srednjeg 'T' raskrižja' na Zagrebačkoj cesti, te preostalog dijela prometnica s komunalnom infrastrukturom.

Unutar područja obuhvata zone Varteksa planiraju se ujedno i zahvati uklanjanja neaktivnih građevina, koji imaju za cilj stvaranje pretpostavki za novu gradnju čime se postižu uvjeti za funkcionalnu urbanističku i arhitektonsku rekonstrukciju cijele zone.

- Kao posljedica realizacije ovog strateškog projekta, stvorit će se uvjeti za transformaciju postojećih središnjih dijelova zone koji će ostati u postojećoj funkciji tekstilne i modne industrije kao i izgradnju novih građevina, s naglaskom na javnim sadržajima i funkcijama od osobite važnosti za lokalnu zajednicu - navodi se u odluci Vlade.

Varteks je već sklopio Predugovor o kupoprodaji dijela nekretnine u Varaždinu, točnije u Zagrebačkoj 94, a predmet prodaje je dio nekretnine upisane u zk.ul.15393 k.o.

- Sklapanje glavnog Ugovora o kupoprodaji uslijedit će nakon ispunjenja uvjeta iz Predugovora, a postignuta kupoprodajna cijena je veća od cijene koja se vodi u poslovnim knjigama Društva, naveli su iz Varteksa.

Video: Vlada RH