Poljoprivrednicima 25 milijuna eura za zbog posljedica prirodnih nepogoda i afričke svinjske kuge

VV/Vlada RH | 21.7.2023. u 09:42h | Objavljeno u Aktualno

Vlada je na jučerašnjoj, 237. sjednici, među ostalim, donijela odluke o mjerama vezanim uz pojavu afričke svinjske kuge te o preraspodjeli sredstava planiranih u Državnom proračunu RH za 2023. godinu radi isplate novčane pomoći za sve vrste obnove. Donesen je i Program potpore poljoprivrednim proizvođačima za ublažavanje posljedica prirodnih nepogoda nastalih u 2023., vrijedan 10 milijuna eura.

Uobičajene informacije o tijeku sanacije štete uzrokovanih potresima dali su potpredsjednici Vlade Tomo Medved i Branko Bačić.
 
Ministarstvo izradilo aplikaciju o stanju obnove na području Republike Hrvatske
 

Govoreći o obnovi kulturno-povijesne cjeline grada Petrinje, potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved kazao je da se trenutno obnavlja 26 pojedinačno zaštićenih kulturnih dobara, procijenjene vrijednosti veće od 61 milijun eura.
 
"Dosad su temeljem ovog progama ugovoreni radovi na 15 objekata u iznosu od 31,5 milijuna eura. Na području Sisačko-moslavačke županije Ministarstvo kulture ugovorilo je 78 projekata koji se financiraju iz Fonda solidarnosti EU u iznosu većem od 113 milijuna eura", kazao je Medved.
 
Potpredsjednik Vlade i ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić poručio je da se svi projekti započeti sredstvima iz Fonda solidarnosti nastavljaju financiranjem iz Državnog proračuna.
 
Podsjetio je da je u veljači prezentirao program zbrinjavanja korisnika mobilnih stambenih jedinica na području petrinjskog i zagrebačkog potresa te je tada najavio mrežnu aplikaciju koja će omogućiti transparentan uvid u sve podatke u obnovi.
 
"Aplikacija je napravljena u Ministarstvu i dostupna je svim građanima koji su zainteresirani za stanje obnove na području RH", kazao je Bačić, dodavši da će aplikacija biti predstavljena idući tjedan.
 
Bačić je izvijestio da je do sada obnovljeno 9.456 obiteljskih kuća, bilo da se radi o konstrukcijskoj, nekonstrukcijskoj obnovi ili zamjenskim kućama te da je model samoobnove polučio izniman rezultat.
 
"U dva mjeseca otvoreno je 193 računa naših građana koji će sami provoditi obnovu svojih kuća a za to će iz državnog proračuna biti unaprijed isplaćen cjelokupan iznos potreban za obnovu njihovih kuća neovisno o kojoj se razini obnove radilo", poručio je, istaknuvši da je dosad izvršena uplata na 120 računa, ukupne vrijednosti 8 milijuna eura.
 
Pomoć poljoprivrednicima zbog širenja ASK i ublažavanje prirodnih nepogoda
 
Vlada je donijela nekoliko mjera za pomoć poljoprivrednicima uslijed širenja afričke svinjske kuge (ASK), u ukupnoj vrijednosti većoj od osam milijuna eura te za ublažavanje posljedica prirodnih nepogoda, vrijedne 17 milijuna eura.

Mjera potpore svinjogojstvu zbog onemogućene aktivnosti uslijed pojave ASK vrijedna je 7,5 milijuna eura, za pomoć lovoovlaštenicima na zaraženim područjima predviđeno je 800 tisuća eura, a za nabavu opreme i sredstava potrebnih za provođenje mjera suzbijanja bolesti ASK 650,9 tisuća eura s PDV-om.

Ministrica poljoprivrede Marija Vučković podsjetila je da je pojava ASK kod domaćih svinja u Hrvatskoj potvrđena 26. lipnja ove godine, a prvi slučaj kod divljih svinja potvrđen je također na području Vukovarsko-srijemske županije 5. srpnja.

Sukladno Zakonu o zdravlju životinja, određene su zone ograničenja koje obuhvaćaju zone zaštite, zone nadziranja te u slučaju divljih svinja zaražena područja. Ministarstvo poljoprivrede donosi rješenja o određivanju zona ograničenja i zaraženog područja zbog izbijanja ASK uzimajući u obzir teritorijalni ustroj RH, a ovisno o razvoju epidemiološke situacije određuju se nove zone ograničenja i zaražena područja te ažuriraju postojeća.

U zonama ograničenja i zaraženom području, kazala je Vučković, provode se mjere koje su nužne i uključuju i eutanazije, odnosno usmrćivanja životinja. No, iako su te mjere nužne, imaju i socioekonomske posljedice koje je potrebno ublažiti te se predlaže donošenje zaključka kojim će se sanirati gubitak poljoprivrednim proizvođačima na gospodarstvima na kojima se usmrćuju svinje te im se ograničava daljnja gospodarska aktivnost u idućim mjesecima, kazala je Vučković. Takva pomoć, kako je rekla, vrijedna je 7,5 milijuna eura, a sredstva su osigurana na pozicijama Ministarstva poljoprivrede.

Nadalje, kako bi se ublažili negativni gospodarski i socijalni učinci te financijski pomoglo lovoovlaštenicima na zaraženim područjima te kako bi im se pomoglo u aktivnom sudjelovanju u sprječavanju širenja ASK, Vlada je donijela zaključak kojim predviđa mjera nadoknade za odstrel svakog pojedinačnog grla divlje svinje u procijenjenom iznosu sredstava od 800 tisuća eura te mjera oslobođenja od obveze plaćanja preostalih 50 posto iznosa naknade za pravo lova, odnosno naknade za korištenje prava lova za lovnu godinu 2023/24. 

Vlada je također donijela odluku o izvanrednoj nabavi opreme i sredstava potrebnih za provođenje mjera suzbijanja pojave ASK. Odobrava se tako Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja - Ravnateljstvu za robne zalihe da provede žurnu izvanrednu nabavu opreme i sredstava potrebnih za provođenje mjera suzbijanja pojave afričke svinjske kuge, a nužno su potrebne u okolnostima izbijanja i širenja afričke svinjske kuge na području RH. 

Sredstva od procijenjenih 650,9 tisuća eura s PDV-om, kako je kazala Vučković, osigurava Ministarstvo poljoprivrede.

Za ublažavanje posljedica prirodnih nepogoda ukupno 17 milijuna eura

Vlada je donijela i Program potpore poljoprivrednim proizvođačima za ublažavanje posljedica prirodnih nepogoda nastalih u 2023., vrijedan 10 milijuna eura.

Ministrica Vučković je kazala da je svrha programa ublažiti posljedice prirodnih nepogoda nastalih u 2023. na prinosu poljoprivrednih kultura te će se program provoditi kroz mjere izravne financijske potpore u obliku nadoknade poljoprivrednim proizvođačima sa štetom od nepogoda u cijeloj 2023., uključujući štete koje su nastale proteklih dana.

Potpora će se dodijeliti, kako je navela, u iznosu do 50 posto od ukupno prijavljene i potvrđene štete.

Vlada je također donijela zaključak o provedbi dodatnih mjera potpore ublažavanja i uklanjanja posljedica prirodnih nepogoda. Predviđeno je, naime, da Ministarstvo poljoprivrede provede dva natječaja.

Jedan se odnosi na obnovu poljoprivrednog potencijala kod poljoprivrednih gospodarstava kojima elementarna nepogoda nije samo umanjila prinose već im je trajno onemogućila rad. To su, kazala je Vučković, štete na trajnim nasadima i taj će natječaj biti vrijedan dva milijuna eura, dok će drugi natječaj biti vrijedan pet milijuna eura kojim bi se pomoglo poljoprivrednim proizvođačima u obavljanju preventivnih aktivnosti u svrhu nabavke opreme za jačanje otpornosti protiv klimatskih nepogoda.

Za razvoj biciklističkog prometa predviđeno 166 milijuna eura

Vlada je s današnje sjednice u drugo saborsko čitanje uputila prijedloge izmjena zakona o sudskom registru i o trgovačkim društvima, a donijela je Nacionalni plan razvoja biciklističkog prometa za razdoblje od 2023. do 2027. godine i Akcijski plan za provedbu tog plana za razdoblje od 2023. do 2025.

Nacionalni plan razvoja biciklističkog prometa, kako je istaknuo potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković, ima dva posebna cilja - povećanje korištenja bicikla u svakodnevnim putovanjima i povećanje sigurnosti biciklista u prometu.

Za provedbu tog plana osigurano je ukupno 166 milijuna eura, a u predviđenom razdoblju se planira izgraditi dodatnih 657 kilometara biciklističke infrastrukture, naveo je uz ostalo Butković.
 
Financijska pomoć za četiri županije za rješavanje problema komaraca

Ministarstvu poljoprivrede dana je suglasnost za sklapanje sporazuma s Općinom Čačinci o financiranju sanacije štete na dječjem vrtiću Lipa i sportskom domu Čačinci nastale od posljedica poplava u svibnju ove godine.
 
Vlada je odobrila financijsku pomoć za rješavanje problema komaraca na području Osječko-baranjske županije, odnosno Grada Osijeka te na području Vukovarsko-srijemske, Brodsko-posavske i Međimurske županije u ukupnom iznosu od 1.594.353 eura. 

Temeljem ovog zaključka poduzet će se sve dodatne mjere radi rješenja problematike dezinsekcije komaraca u cilju što kvalitetnije zaštite zdravlja ljudi na navedenim područjima, a uslijed nepovoljnih ovogodišnjih vremenskih uvjeta koji su doveli do pojačane pojavnosti komaraca, rekao je ministar zdravstva Vili Beroš.

Financijska sredstva za provedbu ovog zaključka u ukupnom iznosu od 1.594.353 eura osigurana su u državnom proračunu.

Vlada je zadužila Ministarstvo zdravstva da o poduzetim mjerama izvijesti Vladu u roku od 90 dana.

Pomoć za dovršetak realizacije projekta SB-a Varaždinske Toplice 

Vlada je na sjednici prihvatila prijedlog sporazuma o financiranju dovršetka realizacije projekta "Izgradnja i opremanje nacionalnog rehabilitacijskog centra za osobe s bolestima i oštećenjima kralježnične moždine Specijalne bolnice Varaždinske Toplice".

Ministarstvo zdravstva osiguralo je u državnom proračunu za 2023. godinu i u projekcijama za 2024. i 2025. iznos od 2.936.740 eura koji nedostaje i potreban je za podmirenje troškova izvedenih građevinskih radova, opremanja te ostalih troškova povezanih s realizacijom tog važnog projekta, naveo je Beroš.

Sporazumom, koji će sklopiti Ministarstvo zdravstva, Varaždinska županija i SB Varaždinske Toplice, uredit će se međusobna prava i obaveze radi dovršetka realizacije projekta. 

Vrijednost projekta prvotno je procijenjena na 14.213.918 eura, no povećanje cijena na tržištu utjecalo je na povećanje vrijednosti projekta na 18.454.381 eura s PDV-om, navedeno je u obrazloženju odluke.

Iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014. - 2020. osigurano je 11.015.993 eura bespovratnih sredstava.

Projekt je u završnoj fazi - izvedeni su svi predviđeni građevinski radovi te je 22. studenoga 2022. izvršena primopredaja objekta. 

SB Varaždinske Toplice provela je postupak javne nabave velike vrijednosti za nabavu opreme te je veći dio opreme već isporučen u bolnicu. Krajnji rok završetka provedbe projekta je 31. kolovoza 2023. godine.

Nabava uređaja za Opću županijsku bolnicu Vinkovci

Također, Vlada je na sjednici donijela zaključak kojim podupire realizaciju nabave uređaja za magnetsku rezonancu za Opću županijsku bolnicu Vinkovci. "Svrha nabave uređaja je unapređenje zdravstvene zaštite te podizanje dostupnosti, ali i kvalitete zdravstvenih usluga stanovnicima Vukovarsko-srijemske županije u obavljanju djelatnosti radiologije", rekao je Beroš.

Ministarstvo zdravstva financirat će nabavu uređaja u iznosu od 1.300.000 eura, a sredstva će se osigurati preraspodjelom sredstava u državnom proračunu za 2023. godinu i projekcijama za 2024. i 2025. godinu.
 
Za realizaciju lokalnih projekata Vlada je darovala nekretnine: Gradu Ludbregu za osnivanje poduzetničke zone Apatija te Vukovarsko-srijemskoj županiji za izgradnju izgradnje Logističko-distributivnog centra Vinkovci.

Vlada Republike Hrvatske podupire realizaciju Projekta rekonstrukcije županijske ceste ŽC Otok - Boršnjaci u Vukovarsko-srijemskoj županiji te je zaključkom zadužila Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture da, u suradnji sa Županijskom upravom za ceste Vukovarsko-srijemske županije i društvom Hrvatske ceste d.o.o., osigura realizaciju Projekta, u skladu s djelokrugom svoje nadležnosti i raspoloživim financijskim sredstvima.
 
Stanovništvu Ukrajine upućuje se 1,2 milijuna eura za razvojno-humanitarnu pomoć te se otvara račun za donacije financijskih sredstava tijekom Međunarodne donatorske konferencije o humanitarnom razminiranju u Ukrajini.

Isplata novčanih pomoći za sve vrste obnove
 
Vlada je na današnjoj sjednici donijela odluku o preraspodjeli sredstava u ukupnom iznosu od 9.2 milijuna eura radi isplate novčanih pomoći za sve vrste obnove (novčana pomoć za nekonstrukcijsku obnovu i za popravak konstrukcije odnosno za cjelovitu obnovu višestambenih zgrada, obiteljskih kuća, zgrada označenih kao pojedinačno zaštićeno kulturno dobro te novčana pomoć prije početka obnove koja se isplaćuje s posebno otvorenog namjenskog računa po odobrenju Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine na temelju ispostavljenih računa), a sukladno Zakonu o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije.
 
Dana je suglasnost za zaduženje gradovima Bjelovaru i Dugom Selu. Grad Bjelovar kupit će  nekretninu u svrhu zaštite i razvoja kulturne baštine, a Dugo Selo izgraditi nogostup u naseljima Velika i Mala Ostrna te Leprovica.
 
Ulaskom Republike Hrvatske u Schengen prestala je potreba granične kontrole između Hrvatske i Slovenije te je Vlada donijela zaključak o prihvaćanju prijedloga za otkazivanjem Dogovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o uvođenju zajedničkih službenih mjesta za obavljanje granične kontrole i Ugovora između Republike Hrvatske i Republike Slovenije o plaćanju režijskih troškova na graničnim prijelazima.
 
Novi oblici suradnje u području svemira i svemirskih tehnologija
 
Nadalje, prihvaćena je PECS Povelja između Republike Hrvatske i Europske svemirske agencije kojom će se omogućiti provedba hrvatskih projektnih prijedloga unutar natječaja Europske svemirske agencije te će se osnažiti suradnja između akademskog i privatnog sektora, pošteno i pravedno industrijsko sudjelovanje u budućim programima Europske svemirske agencije, ali i usklađenost svemirskih aktivnosti država članica i Republike Hrvatske.
 
"Potpisivanjem PECS Povelje unaprijedit će se već postojeći dobri odnosi Republike Hrvatske i Europske svemirske agencije te stvoriti okvir za nove oblike suradnje u području svemira i svemirskih tehnologija", ocijenio je ministar Fuchs.
 
Prihvaćen je Nacrt javnog poziva za odabir kandidata za zamjenika predsjednika i člana Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave. Naime, Zamjeniku predsjednice Državne komisije Anđelku Rukelju ističe mandat 21. rujna 2023., dok je članici Državne komisije Dariji Duždević mandat istekao 29. rujna 2022. Kako predsjednika, zamjenike predsjednika i ostale članove Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave imenuje Hrvatski sabor na prijedlog Vlade Republike Hrvatske potrebno je objaviti javni poziv za odabir kandidata za zamjenika predsjednika i člana Državne komisije. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja zadužuje se da Javni poziv u ime Vlade Republike Hrvatske objavi u „Narodnim novinama“ i u jednom od dnevnih glasila koje izlazi na cijelom području Republike Hrvatske.
 
Radi usklađenja ustrojstva, djelokruga i načina rada pojedinih ustrojstvenih jedinica Središnjeg ureda Državne geodetske uprave, a potom i područnih ureda za katastar s potrebama koje proizlaze iz Višegodišnjeg programa katastarskih izmjera građevinskih područja za razdoblje 2021. – 2030. koji je donio Hrvatski sabor, Vlada je donijela Uredbu o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Državne geodetske uprave.
 
Za provedbu Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina u 2022. godini utrošeno 52,9 milijuna eura
 
Hrvatskom saboru predloženo je da primi na znanje Izvješće o radu Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje, znanost i tehnološki razvoj do ožujka 2023. te da prihvati Izvješće o obavljenoj reviziji Godišnjeg izvještaja o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu, i Godišnje izvješće o radu Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti za 2022. godinu.
 
Vlada je Hrvatskom saboru uputila i mišljenje na Izvješće o radu pravobraniteljice za osobe s invaliditetom te na Izvješće o radu pravobraniteljice za djecu za 2022. godinu.
 
Obrazlažući Izvješće o provođenju Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i o utrošku sredstava osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2022. godinu za potrebe nacionalnih manjina, potpredsjednica Vlade Anja Šimpraga kazala je da je prema Popisu stanovništva 2021. godine u Republici Hrvatsko ukupno je popisano 240.079 ili 6,20 posto pripadnika nacionalnih manjina dok je 2011. godine bilo popisano 328.738 ili 7,67 posto pripadnika nacionalnih manjina.
 
"U ovom izvještajnom razdoblju u tijelima državne uprave, stručnim službama i uredima Vlade Republike Hrvatske bilo je zaposleno 3,01 posto, a u tijelima uprava lokalnih jedinica 2,94 posto zaposlenih pripadnika nacionalnih manjina", rekla je potpredsjednica Šimpraga.
 
I na kraju, usvojeno je XVII. izvješće o provedbi Strategije integriranog upravljanja granicom za 2022. godinu te Izvješće o radu o radu Hrvatske revizorske komore za 2022. godinu.