Na području Varaždinske županije čak 392 tehničke intervencije vatrogasaca Foto: Krešimir Đurić

Na području Varaždinske županije čak 392 tehničke intervencije vatrogasaca

Varaždinske vijesti | 20.5.2023. u 08:47h | Objavljeno u Aktualno

U razdoblju od 14. do 20. svibnja Državni vatrogasni operativni centar 193 zabilježio je ukupno 2.009 različitih vatrogasnih intervencija u kojima je ukupno angažirano 6.400 vatrogasaca sa 2.076 vatrogasnim vozilom i 13 plovila

Prema izvješću Državnog vatrogasnog operativnog centra 193 najviše tehničkih intervencija zabilježeno je na području Varaždinske županije i to 392 tehničke intervencije ispumpavanja vode, uklanjanja stabla/grana, čišćenja kanala i kolnika, sanacije odrona zemlje.

Na intervencijama je angažirano 775 vatrogasaca sa 186 vatrogasna vozila. Najviše intervencija je bilo na sljedećim lokacijama: Varaždin Breg, Ludbreg, Varaždinske Toplice, Babinec, Ivanec, Kolarovec, Leskovec Toplički, Varaždin, Vinica, Jalžabet, Črešnjevo, Novi Marof, Ivanec.

Na području Sisačko-moslavačke županije do sada je zabilježeno 125 tehničkih intervencija ispumpavanja, uklanjanja stabla, sprječavanja prodora vode u objekte, ispiranje kolnika i izgradnja zečjih nasipa te su angažirana 476 vatrogasaca sa 138 vatrogasna vozila te jedno plovilo.

Na području Hrvatske Kostajnice sada su na snazi izvanredne mjere obrane od poplave, rijeka Una u Kostajnici je u kontinuiranom postepenom opadanju vodostaja (sa maksimuma od 499 cm vodostaj je u 19:00 sati pao na 410 cm odnosno za 89 cm).

Na području Starog Broda sada je na snazi izvanredno stanje obrane od poplava, rijeka Kupa na mjernoj postaji Farkašić je u blagom je porastu od 2 cm u odnosu na izmjereno je 978 cm u 19:00. 20.05 vrijeme mjerenja 05:00 – vodostaj 980 cm.

Na terenu su vatrogasci iz DVD-a Hrvatska Kostajnica i JVP Novska koji rade na ispumpavanju koristeći se pumpom velikog kapaciteta. Najviše intervencija je bilo na sljedećim lokacijama­: Novska, Kutina, Lekenik, Hrvatska Kostajnica, Popovača, Sisak, Voloder i Gornja Gračenica.

Županijski vatrogasni zapovjednik Sisačko-moslavačke županije izvijestio nas je da je situacija u županiji pod nadzorom. “Na području Petrinje voda je prodrla u desetak gospodarskih objekta, a na sreću u stambene objekte nije. Svugdje je stanje bez većih promjena osim što se noćas u Žažini, zbog procurivanja nasipa, izrađivalo nekoliko “bunara” radi sprječavanja daljnjeg procurivanja. – dodao je zapovjednik Paluh.

U Karlovačkoj županiji zabilježeno je 358 tehničkih intervencija, izvida i ostalih operativnih aktivnosti vezanih za obranu od poplava (ispumpavanja vode, uklanjanje stabla, te postupci obrane od poplava - izrade zečjih nasipa, punjenje vreća s pijeskom, prijevoz ljudi). Za Angažirano je (kumulativno) 801 vatrogasca sa 283 vatrogasnih vozila te 6 čamaca iz postrojbi sa područja županije. Najviše intervencija na području Karlovca, Duge Rese, Ogulina i Vojnića

Zbog situacije, a na traženje županijskog vatrogasnog zapovjednika, glavni vatrogasni zapovjednik donio je zapovijed o provedbi izvanredne dislokacije vatrogasnih snaga iz Bjelovarsko-bilogorske, Zagrebačke županije i Grada Zagreba, ukupno u dvije smjene 131 vatrogasac sa 44 vatrogasnih vozila te 2 plovila koji su upućeni na pogođeno područje. Također je dostavljeno 28 pumpi, 7 agregata i 5 motornih pila te ostala oprema za rad.

U Karlovcu je na snazi izvanredno stanje obrane od poplava za vodostaj Korane dok su za Kupu sada na snazi izvanredne mjere obrane od poplava. Oba vodostaja su u trendu kontinuiranog laganog opadanja.

Brojčani pokazatelji vatrogasnog angažmana po županijama:

• Zadarska županija: zabilježeno je 84 tehničke intervencije koje su se odnosile na ispumpavanja vode iz objekata, plavljenje prometnica i dvorišta, izvlačenje vozila iz vode, a na kojima je sudjelovalo 218 vatrogasca sa 118 vozila. Najviše intervencija je bilo na područjima Novo Naselje i Grab (Gračac), Obrovac, Benkovac, Lišane Ostrovičke, Turanj, Pag.

• Požeško-slavonska županija: zabilježene su 56 tehničke intervencije ispumpavanja vode iz kuća, bunara, čišćenje prometnica izrada zečjih nasipa. Na tim intervencijama ukupno je sudjelovalo 190 vatrogasaca s 63 vatrogasnih vozila s područja županije. Najviše intervencija je bilo na sljedećim lokacijama­: Oljasi, Požega, Čaglin, Lučinci i Pakrac, Velika, Lipik.

• Brodsko-posavska županija: zabilježeno je 20 tehničkih intervencija ispumpavanja, uklanjanje stabla-granja, a angažirano je 41 vatrogasac sa 19 vatrogasnih vozila. Najviše intervencija je bilo u Slavonskom Brodu, Cernik i Rešetara.

• Međimurska županija: zabilježene su 87 tehničke intervencije ispumpavanja vode te uklanjanja srušenih stabala, angažirana je oko 193 vatrogasaca sa 107 vatrogasna vozila. Kolege kroz jednu intervenciji sada upisuju sve vezano za poplave pa je stvarni broj puno veći. Najviše intervencija je bilo na sljedećim lokacijama: Čakovec, Mihovljan, Prelog.

• Koprivničko-križevačka županija: zabilježeno je 66 tehničkih intervencija većinom ispumpavanja vode iz objekata, ispiranje kolnika, angažirano 166 vatrogasaca sa 74 vatrogasnih vozila. Najviše intervencija je bilo na sljedećim lokacijama­: Slatina, Mikleuš i Pčelić (Suhopolje).

• Krapinsko-zagorska županija: zabilježeno je 78 tehničke intervencije (ispumpavanja vode iz objekta, uklanjanje stabla s prometnice, čišćenje kolnika i kanala, izrada nasipa), angažirano je 277 vatrogasaca sa 101 vozila. Najviše intervencija je bilo na sljedećim lokacijama: Krapina, Đurmanec, Pregrada.

• Zagrebačka županija: zabilježeno je 200 tehničkih intervencija ispumpavanja, uklanjanja grana ili stabla, ispiranje prometnice, izgradnja nasipa te je angažirano 1048 vatrogasaca sa 273 vatrogasnih vozila. Najviše intervencija je bilo na sljedećim lokacijama: Velika Gorica, Sveti Ivan Zelina, Rugvica, Samobor, Veleševec, Vrbovec, Vrbovečki Pavlovec, Gradec, Cugovec, Dubrava, Bedenica, Dubovec Bisački, Ivanić-grad, Rakovec, Luka, Komin.

• Grad Zagreb: Vatrogasni operativni centar Grada Zagreba zabilježio je 74 tehničkih intervencija uklanjanja stabala, skidanja fasade, ispumpavanja vode, čišćenja kolnika. Angažirano je ukupno 354 vatrogasaca sa 105 vatrogasnih vozila.