Izdavanje propusnica od ponedjeljka, stožer objavio detaljne upute Foto: VV arhiva / ilustracija

Izdavanje propusnica od ponedjeljka, stožer objavio detaljne upute

Varaždinske vijesti | 20.12.2020. u 08:03h | Objavljeno u Aktualno

Osim produljenja nacionalnih epidemioloških mjera koje se odnose na okupljanja, a koje vrijede do 10. siječnja (u slučaju mjera za Varaždinsku županiju do 8. siječnja), u srijedu 23. prosinca na snagu stupa i Odluka o zabrani napuštanja županije prema mjestu prebivališta ili boravišta, koja će vrijediti do 8. siječnja.

Zabrana se ne odnosi na:
- osoblje nužno za održavanje prometa i opskrbu;
- dnevne migracije zaposlenih u službama bitnim za: pružanje zdravstvene i veterinarske zaštite, dostavu lijekova i sanitetskog materijala, održavanje komunalne djelatnosti, vodoopskrbe i odvodnje, opskrbe plinom i strujom, zaštitarske službe;
- izvješćivanje javnosti; pacijente koji zahtijevaju medicinsku skrb;
- putovanja na posao i s posla ako je obavljanje posla neophodno i ne može se obaviti od kuće;
- žurne i operativne službe koje sudjeluju u sprječavanju širenja bolesti COVID-19;
- diplomatsko osoblje.

Prilikom ulaska na područje pojedine županije ili izlaska iz njega:
- obvezno je pridržavati se stroge mjere fizičkog distanciranja;
- zabranjeno je zadržavati se nepotrebno na javnim prostorima;
- obvezno je posjedovati iskaznicu, drugu identifikacijsku ispravu ili dokument kojim se može dokazati pripadnost jednoj od kategorija osoba na koje se zabrana ne odnosi ili valjanu propusnicu izdanu kroz sustav e-Propusnica.

Propusnice kroz sustav e-Propusnica izdaju županijski stožeri prema mjestu prebivališta fizičke osobe ili njenog stalnog boravišta. Iznimno, ako se radi o opravdanim slučajevima koji nisu predviđeni ovom odlukom, propusnicu može izdati i Ravnateljstvo civilne zaštite. Odluka ne odnosi se na kretanje između Grada Zagreba i Zagrebačke županije.

Za napuštanje županije u kojoj imaju prebivalište ili boravište, građani će tako od srijede trebati e-Propusnicu.

Od ponedjeljka 21. prosinca ponovno će biti dostupan sustav e-Propusnice koji će građanima omogućiti slanje zahtjeva za izdavanje propusnica korištenjem usluga e-Građani i NIAS (Nacionalni identifikacijski i autentifikacijski sustav).

Ravnateljstvo civilne zaštite RH pojasnilo je kako će funkcionirati sustav izdavanja propusnica.

Sustav e-Propusnice omogućava sljedeće funkcionalnosti za građane:
- predaja zahtjeva za izdavanjem e-Propusnica prema nadležnom stožeru civilne zaštite;
- pregled predanih zahtjeva za izdavanjem e-Propusnica i njihovih statusa;
- pregled i preuzimanje odobrenih e-Propusnica u PDF obliku.

Proces izdavanja e-Propusnice:
- u internetskom pregledniku upišite adresu https://epropusnice.gov.hr;
- odaberite listu vjerodajnica, kao i prilikom svakog drugog pristupa sustavu;
- potvrdite svoje podatke;
- ulaskom u korisničko sučelje, izaberite jednu od opcija: zahtjev za propusnicom, pregled propusnica ili pregled zahtjeva;
- ukoliko želite predati zahtjev za izdavanjem propusnice, ispunite tražene podatke te potvrdite zahtjev;
- nakon odobrenja, vaša e-Propusnica bit će vidljiva u pdf formatu.

Digitalne e-Propusnice u potpunosti zamjenjuju fizičke propusnice, a građanima ih izdaju stožeri civilne zaštite prema mjestu prebivališta ili boravišta.

Razlozi izdavanja e-Propusnica:
- pružanje medicinske skrbi;
- putovanje na posao i s posla ako je obavljanje posla neophodna i ne može se obaviti od kuće;
- ostali opravdani razlozi.

- Podaci o izdanim e-Propusnicama će s vremenskim odmakom od najviše 1 sat (tj. u skoro realnom vremenu) biti dostupne u MUP-u radi provjera na terenu. U slučaju da pojedini građani nemaju pristup navedenim prijavama, svi dosadašnji kanali predaje zahtjeva za izdavanjem propusnica, poput slanja elektroničke pošte nadležnom tijelu ili osobnoj dostavi zahtjeva, još vrijede - navodi se na službenoj stranici Vlade RH Koronavirus.hr.

Pitanja u vezi s funkcionalnostima sustava e-Propusnice građani mogu uputiti službi za podršku putem obrasca dostupnog na stranicama usluge e-Propusnice (0-24 h).

Kontakt točka za sva pitanja vezana uz e-Propusnice:
- 0800 80 90
- Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
- epropusnice.gov.hr

Ravnateljstvo civilne zaštite RH objavilo je i uputu za primjenu Odluke o zabrani napuštanja područja županija.

Zahtjevi za izdavanje propusnica upućuju se županijskim stožerima prema mjestu prebivališta ili boravišta osobe koje podnosi zahtjev, odnosno Ravnateljstvu civilne zaštite, ako se radi o drugom opravdanom razlogu (koji nije naveden u točke II. Odluke), putem sustava e-Propusnice (dostupnog na adresi https://epropusnice.gov.hr/).

Iznimno, u slučaju da podnositelj zahtjeva nema mogućnosti pristupa sustavu e-propusnice, zahtjev se može uputiti putem elektroničke pošte na mail adresu nadležnog stožera. U tom slučaju zahtjev treba sadržavati sljedeće podatke: ime i prezime, OiB, adresa stanovanja (ulica i kućni broj, mjesto/grad, županija), relacija putovanja (mjesto/ grad polazišta i mjesto/grad odredišta putovanja) i obrazloženje opravdanosti zahtjeva. Za Varaždinsku županiju u ovu je svrhu naveden kontakt: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. .

Ravnateljstvo civilne zaštite napominje da će restriktivno tumačiti "druge opravdane razloge" te mole građane da ne podnose zahtjeve za propusnice ako zaista nemaju ozbiljan i opravdan razlog zbog kojeg trebaju napustiti županiju u kojoj imaju prebivalište ili boravište.

U nastavku pročitajte detaljne upute o dokumentima koji su potrebni osobama koje su izuzete od zabrane, podnošenju zahtjeva i izdavanju propusnica, a potrebni obrasci (Potvrda poslodavca) dostupni su na stranici Ravnateljstva civilne zaštite RH.

Uputa Za Primjenu Odluke (7... by Varazdinske vijesti

UPUTA ZA PRIMJENU Odluke o zabrani napuštanja područja županije prema mjestu prebivališta ili boravišta u Republici Hrvatskoj

I. UVOD

Osnovni razlog donošenja ove Odluke je ograničavanje kretanja i putovanja koji nisu neophodni za funkcioniranje gospodarstva i društva u cjelini, i time sprječavanje prijenosa bolesti COVID-19. Odlukom je svim osobama koje imaju prebivalište ili boravište u Republici Hrvatskoj zabranjeno napuštanje područja županije u kojoj imaju prebivalište ili boravište.

Od te zabrane izuzete su neke kategorije osoba koje su neophodne za funkcioniranje gospodarstva i zajednice, kao i kategorije osoba koje sudjeluju u sprječavanju širenja bolesti COVID-19.

Kategorije osoba koje su izuzete od zabrane svojstvo koje im to omogućava mogu dokazati:
• iskaznicom ili drugom identifikacijskom ispravom ili dokumentom
• propusnicom

Osobe koje ne posjeduju iskaznicu ili drugu identifikacijsku ispravu ili dokument, propusnicu mogu zatražiti od županijskog stožera civilne zaštite prema mjestu svoga prebivališta ili boravišta.

Budući da se unaprijed ne mogu predvidjeti svi životne situacije, postoji mogućnost da se dobije propusnica i u slučajevima drugih opravdanih razloga, a takve propusnice izdaje Ravnateljstvo civilne zaštite. Drugi opravdani razlozi su primjerice: odlasci na sportska natjecanja i treninge koji nisu obustavljeni, odlazak u hotele ili druge smještajne objekte za koje su izvršene uplate najkasnije do dana stupanja na snagu Odluke (23.12.2020. godine), omogućavanje izvršenja sudskih odluka koje se odnose na pravo roditelja na provođenje vikenda ili praznika sa svojom djecom, odlazak na sahranu člana uže obitelji, povratak ili neodgodivi put u inozemstvo i dr.

Propusnice nemaju rok na koji se izdaju.

II. KATEGORIJE OSOBA KOJE SU IZUZETE OD ZABRANE I DOKUMENTI KOJIMA TO DOKAZUJU

Sljedeće kategorije osoba su zbog djelatnosti ili poslova koje obavljaju izuzete od zabrane napuštanja županije u kojoj imaju prebivalište ili boravište:
a. osoblje nužno za održavanje prometa i opskrbu
• podrazumijeva osoblje prijevozničkih tvrtki i tvrtki uključenih u opskrbu, pri čemu je nužno da osobe kod sebe imaju jedan od sljedećih dokumenata - CMR, teretni list, otpremnicu ili drugi dokument iz kojeg je jasno vidljivo ime i prezime vozača, oznaka robe te registarska oznaka vozila koje prevozi tu robu.
• također podrazumijeva i osoblje nužno za djelatnost distribucije pošte i paketa, a svoje svojstvo dokazuju iskaznicom ili potvrdom koju im izdaje poslodavac na obrascu

b. dnevne migracije zaposlenih u službama bitnim za: pružanje zdravstvene i veterinarske zaštite, dostavu lijekova i sanitetskog materijala, održavanje komunalne djelatnosti, vodoopskrbe i odvodnje, opskrbe plinom i strujom, zaštitarske službe
• osobe navedene u ovoj kategoriji svoj status prilikom dnevnih migracija odnosno putovanja na posao i s posla dokazuju iskaznicom, drugom identifikacijskom ispravom ili dokumentom kojim se može dokazati pripadnost jednoj od navedenih kategorija osoba (npr. iskaznice zdravstvenih ustanova, komora i sl.)
• ukoliko osobe nemaju neku od naprijed navedenih isprava ili dokumenata, u cilju dnevnih migracija odnosno putovanja na posao i s posla, poslodavac im može izdati potvrdu na obrascu

c. izvješćivanje javnosti
• osobe navedene u ovoj kategoriji, svoj status dokazuju novinarskom (press) iskaznicom

d. pacijente koji zahtijevaju medicinsku skrb
• nužno je da osobe kojima je potrebna medicinska skrb kod sebe imaju propusnicu, a propusnica se, ukoliko za to postoji potreba, može izdati i osobi koje se nalaze u pratnji ili prevozi osobu kojoj je potrebna medicinska skrb – zahtjev za propusnicu se podnosi županijskom stožeru civilne zaštite prema prebivalištu ili boravištu osobe koja treba medicinsku skrb

e. putovanja na posao i s posla ako je obavljanje posla neophodno i ne može se obaviti od kuće
• nužno je da ova kategorija osoba prilikom putovanja na posao i s posla posjeduje propusnicu budući ne posjeduju za to potrebnu iskaznicu, drugu identifikacijsku ispravu ili dokument – zahtjev za propusnicu se podnosi županijskom stožeru civilne zaštite prema prebivalištu ili boravištu osobe koja traži propusnicu

f. žurne i operativne službe koje sudjeluju u sprječavanju širenja bolesti COVID-19
• osobe navedene u ovoj kategoriji, prilikom putovanja na posao i s posla, pripadnost navedenim službama dokazuju iskaznicom, drugom identifikacijskom ispravom ili dokumentom

g. diplomatsko osoblje
• osobe navedene u ovoj kategoriji svoj status dokazuju diplomatskom iskaznicom

Dakle, osobe koje su navedene u kategorijama označenim pod a), b), c), f) i g) ne trebaju tražiti propusnice, već se od županije u kojoj imaju prebivalište ili boravište do županije u kojoj obavljaju djelatnost ili posao mogu kretati temeljem iskaznica,drugih identifikacijskih isprava i dokumenata, ili potvrde poslodavca.
Osobe koje su navedene u kategorijama označenim pod d) i e) izdavanje propusnica trebaju zatražiti od županijskog stožera prema mjestu prebivališta ili boravišta.
Osobe koje imaju neki drugi opravdani razlog, a koji nije naveden u Odluci, izdavanje propusnice mogu zatražiti od Ravnateljstva civilne zaštite.

III. NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE PROPUSNICA

Zahtjevi za izdavanje propusnica upućuju se županijskim stožerima prema mjestu prebivališta ili boravišta osobe koje podnosi zahtjev, odnosno Ravnateljstvu civilne zaštite, ako se radi o drugom opravdanom razlogu koji nije naveden u točke II. Odluke, putem sustava e-Propusnice (dostupnog na adresi https://epropusnice.gov.hr/). Iznimno, u slučaju da podnositelj zahtjeva nema mogućnosti pristupa sustavu e-propusnice, zahtjev se može uputiti putem elektroničke pošte na mail adresu nadležnog stožera. U tom slučaju zahtjev treba sadržavati sljedeće podatke: ime i prezime, OiB, adresa stanovanja (ulica i kućni broj, mjesto/grad, županija), relacija putovanja (mjesto/ grad polazišta i mjesto/grad odredišta putovanja) i obrazloženje opravdanosti zahtjeva.
Popis kontakata i mail adresa na koje se upućuju zahtjevi.

Proces izdavanja e-Propusnice:
• U internetskom pregledniku upišite adresu https://epropusnice.gov.hr
• Odaberite listu vjerodajnica, kao i prilikom svakog drugog pristupa sustavu
• Potvrdite svoje podatke
• Ulaskom u korisničko sučelje, izaberite jednu od opcija: zahtjev za propusnicom, pregled propusnica ili pregled zahtjeva
• Ukoliko želite predati zahtjev za izdavanjem propusnice, ispunite tražene podatke te potvrdite zahtjev
• Nakon odobrenja, vaša e-Propusnica bit će vidljiva u pdf formatu

Detaljne upute za korištenje sustava e-Propusnice, kao i kontakte korisničke podrške možete pronaći na početnoj stranici sustava.

IV. IZDAVANJE POTVRDA

Kako su u članku IIa i IIb ove Upute navedene kategorije osoba koje su zbog djelatnosti ili poslova koje obavljaju izuzete od zabrane napuštanja županije u kojoj imaju prebivalište ili boravište, isključivo u tim slučajevima biti će prepušteno poslodavcima koji obavljaju djelatnosti ili poslove koji su neophodni za funkcioniranje zajednice da sami izdaju potvrde svojim zaposlenicima koji su im nužno neophodni za obavljanje djelatnosti. Potvrda poslodavca će biti važeća isključivo ako je izdana na propisanom obrascu.

V. ZAKLJUČNO

Budući da je osnovna intencija ove Odluke ograničiti sva kretanja i putovanja koja nisu nužno neophodna za funkcioniranje gospodarstva i zajednice, skreće se pozornost svim službenicima i zaposlenicima na koje se ne odnosi zabrana napuštanja županije u kojoj imaju prebivalište ili boravište da su izuzeti od zabrane zbog obavljanja svoje službene djelatnosti ili posla i da iskaznice ili druge identifikacijske isprave ili dokumente mogu koristiti samo za službene, tj. poslovne potrebe, odnosno za kretanje između županije gdje imaju prebivalište ili boravište i županije gdje obavljaju djelatnost ili posao.

Isto tako, poslodavci kojima je dana mogućnost izdavanja potvrda iste trebaju izdavati samo osoblju koje im je nužno neophodno za obavljanje djelatnosti ili posla i samo za službene potrebe (ne mogu se npr. izdavati potvrde radnicima koji su na godišnjem odmoru, na bolovanju ili rade od kuće i sl.).

Također, s obzirom na intenciju Odluke napominje se kako će Ravnateljstvo civilne zaštite restriktivno tumačiti „druge opravdane razloge“ te se mole građani da ne podnose zahtjeva za propusnice, ako zaista nemaju ozbiljan i opravdan razlog zbog kojeg trebaju napustiti županiju u kojoj imaju prebivalište ili boravište.

VI. KONTAKT ZA DODATNE UPITE U VEZI IZDAVANJA e-PROPUSNICA

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
tel. 0800 80 90
https://epropusnice.gov.hr/

Facebook komentari
Komentari ispod članaka ni na koji način nisu stavovi uredništva Varaždinskih vijesti te su za njih odgovorni isključivo čitatelji. Ističemo kako je stav redakcije da je zabranjeno vrijeđanje, govor mržnje te poticanje diskriminacije na osnovi rase, etničke pripadnosti, boje kože, spola, jezika, vjere, dobi, rodnog identiteta ili spolne orijentacije. Svi komentari za koje uredništvo procijeni da su neprikladni bit će obrisani, a njihovi autori prijavljeni nadležnim tijelima.
Povezani članci