Habijan: SDP nažalost ne poznaje zakon pa im sugeriram kako da sastave zakonit prijedlog Foto: HDZ Varaždin

Habijan: SDP nažalost ne poznaje zakon pa im sugeriram kako da sastave zakonit prijedlog

Varaždinske vijesti | 1.12.2018. u 20:38h | Objavljeno u Aktualno

Predsjednik Gradskog odbora HDZ-a Grada Varaždina Damir Habijan u petak je održao konferenciju za novinare kako bi javnosti iznio razloge odbijanja prijedloga SDP-a o izmjeni Odluke o pružanju javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Varaždina, te kako bi obrazložio inicijativu HDZ-a o izmjenama istoimene Odluke.

Kako je istaknuo, kao predsjednik Gradskog vijeća Grada Varaždina 14. studenoga zaprimio je prijedlog kluba vijećnika SDP-a o izmjeni Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Varaždina.

Napomenuo je da prijedlog SDP-a nije ispunjavao uvjete propisane Poslovnikom o radu Gradskog vijeća te je Klub vijećnika SDP-a pozvao da svoj prijedlog u roku od 15 dana uskladi s Poslovnikom o radu Gradskog vijeća.

- Naime, odredbom članka 65. Poslovnika o radu Gradskog vijeća propisano je kako prijedlog općeg akta između ostalog obvezno sadržava i pravni temelj za njegovo donošenje i podatke o financijskim sredstvima potrebnim za njegovo provođenje i način osiguranja tih sredstava. U svom prijedlogu odluke, SDP je kao pravnu osnovu naveo odredbu članka 15. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu koji je prestao važiti 4. kolovoza 2018. godine. Novi Zakon o komunalnom gospodarstvu stupio je na snagu 4. kolovoza 2018. godine te ne sadrži odredbu na koju se poziva SDP. Prema tome, pravni temelj za donošenje odluke je zakon koji je prestao važiti, ali i odredba koja ne postoji u sada važećem zakonu. Zatim, SDP je u svom prijedlogu naveo kako za provođenje Odluke nije potrebno osigurati dodatna sredstva u Proračunu Grada Varaždina, odnosno u članku 28 prijedloga navodi se kako je „davatelj usluge obvezan ispuniti tehničko – tehnološke uvjete za obračun pružanja javne usluge.“ Takav stav i takvo nomotehničko rješenje je protuzakonito. Naime, trgovačko društvo Čistoća d.o.o. je zaseban pravni subjekt, koje ima svoja zakonom ustrojena tijela, i to Skupštinu društva, Nadzorni odbor i Upravu. Ukoliko bi se usvojio takav prijedlog SDP-a, Gradsko vijeće Grada Varaždina postupilo bi „ultravires“, odnosno prekoračilo bi svoje ovlasti nametnuvši financijsku obvezu drugom pravnom subjektu, u ovom slučaju trgovačkom društvu Čistoća d.o.o. Promjenom formule izračuna cijene javne usluge prema kriteriju količine otpada zahtijeva veće financijsko ulaganje od strane trgovačkog društva Čistoća d.o.o. u pogledu ispunjavanja tehnološko – tehničkih uvjeta. Tako bi Gradsko vijeće svojom odlukom obvezalo drugi pravni subjekt bez da su o tome odluku donijela nadležna tijela samog trgovačkog društva. Gradsko vijeće bi tako postupilo izvan dosega svoje nadležnosti. Sukladno odredbi članka 66. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Varaždina, prijedlog SDP-a bit će vraćen na doradu, odnosno usklađenje s odredbama Poslovnika o radu Gradskog vijeća i odredbama pozitivnih propisa jer bi u protivnom, kao predsjednik Gradskog vijeća Grada Varaždina, postupio protiv odredbi Poslovnika o radu Gradskog vijeća kao i odredbi Zakona o trgovačkim društvima, te bi doveo u pitanje zakonitost samog prijedloga akta - pojasnio je Habijan.

- Suprotno tome, inicijativa HDZ-a Grada Varaždina, vezana uz izmjene Odluke, formulirana je tako da se kod određivanja udjela u korištenju zajedničkih spremnika uzme broj članova kućanstva, a ne stambena jedinica. Imajući u vidu da u pojedinim stambenim jedinicama žive samci, a u nekim višečlane obitelji, HDZ Grada Varaždina je mišljenja kako bi kriterij broja članova kućanstva bio pravedniji - rekao je Habijan.

Habijan se također dotaknuo teme rekonstrukcije 50-ak varaždinskih ulica u razdoblju 2019.-2021. godine.

- Aktualna gradska vlast prema inicijativi HDZ-a Grada Varaždina, u naredne tri godine planira rekonstruirati 50-ak gradskih ulica. Ono što je bitno naglasiti da će se rekonstrukcija provoditi po modelu „dig once“, dakle da se jednom kada se ulica raskopa istovremeno riješi sanacija vodovodnih cijevi, mjeren komore, hidranti, šahtovi, slivnici, plinska mreža (ako je potrebno), provede optička mreža, popravi odnosno sanira rubnik, po potrebi izgradi rubnik, horizontalna signalizacija i tako dalje. Dakle, umjesto da se kao do sada jedna ulica tri puta prekopa u dvije godine, izvodit će se rekonstrukcija ulica tako da se jednom iskopa, izvedu svi potrebni radovi, polože kabeli, cijevi, asfaltira. Riječ je od 50-ak ulica na području cijelog grada - rekao je Habijan.

Dodao je da se u 2019. godini planira rekonstrukcija Trga Slobode, Anine ulice, Istarske ulice, Mihovila PavlekaMiškine, Milčetićeve ulice, Trakošćanske ulice, Kumičićeve, Labinske, Ljube Babića, Ljudevita Gaja (Poljana), Ulice Vrtni Prolaz (Poljana) i Varaždinske od 45 do 60 u Poljani, Plitvičke ulice u Donjem Kućanu, te nogostup u Ludbreškoj, Dravskoj do spajanja s Ludbreškom. U 2020. godini planiramo rekonstrukciju Vatroslava Lisinskog, Vilka Novaka (odvojak od kipa Sv. Ane do raskrižja s Koblenzovom), Slavenske ulice, Supilove ulice, Antuna Vramca (nogostup s desne strane), Ive Vojnovića, Bosanske ulice, Ruđera Boškovića (nogostup), Koprivničke (nogostup), Mirka Kolarića (nogostup), Ulice Tina Ujevića i Plitvičke u Gojancu, Stjepana Lazara Šarca u Poljani, Zelengajske u Donjem Kućanu. U 2021. godini Pavlinsku od Trga kralja Zvonimira do Šenoine, Ulicu Ive Mikca, Ive Seljana, Franje Račkog i spoj s Hallerovom alejom, Plitvičku ulicu u Gojancu, Vrtnu ulicu u Donjem Kućanu.

- U Varaždinu se u proteklih 6 godina nije ulagalo u rekonstrukciju ulica i u cijelo to razdoblje obnovljeno je manje kilometara ulica nego u 2018. godini. Bez povećanja vrijednosti boda za obračun komunalne naknade s 0,40 na 0,50 HRK po m2, to neće biti moguće. Riječ je o 6 HRK po m2 godišnje, što je istovjetno s Pulom i Novim Marofom. U Rijeci naknada iznosi 15,24, u Koprivnici 7,56, Velikoj Gorici 7,6, Zagrebu 10,44. Bjelovar jedino ima nešto manju vrijednost boda i iznosi 5,76 HRK po m2 - naveo je Habijan.

- Nažalost, Grad Varaždin je sam, vlastitim sredstvima, gradio i održavao komunalnu infrastrukturu, te je dostigao zavidan nivo. Druge sredine danas koriste različite fondove Europske unije, koji našem gradu, „zahvaljujući“ bivšim SDP-ovim vladama, nisu na raspolaganju. Naime, u procesu pregovaranja, okvirom koji je SDP usvojio, Grad Varaždin spada u prerazvijenu sredinu, te u startu prilikom apliciranja na EU fondove ostvaruje manji broj bodova od sredina koje su manje razvijene, ali puno uspješnije privlače novac iz EU fondova. Drugo, upravo u vrijeme SDP-ove vlade, i u vrijeme kada su HNS i SDP vodili grad, donijeta je odluka o urbanim aglomeracijama (mehanizam Integriranih teritorijalnih ulaganja) koja je onemogućila da se naš grad javlja na predmetne natječaje, odnosno koristi navedene fondove s obzirom na to da je kriterij 50.000 stanovnika, a Varaždin ima otprilike 47.000. Tada su gospoda iz SDP-a i HNS-a, koji su imali vertikalu, šutjeli, nisu reagirali, i zapravo su zatvorili vrata bilo kakvom korištenju novaca iz predmetnih fondova do 2021. godine. Za ovaj kriminalan propust bivše vlasti, nepravdu SDP-ove vlade prema Varaždinu, Varaždinke i Varaždinci moraju znati. Upravo zbog toga, već sad u ovom trenutku traju pregovori s nadležnim ministrima, pogotovo ministricom Žalac, oko priprema mnogobrojnih projekata kako bi bili spremni za sljedeće proračunsko razbolje. Nažalost, velik broj projekata koje je Grad Varaždin pripremio, nemaju se gdje prijaviti - rekao je Habijan.

Habijan je naveo da "isti oni koji danas prozivaju aktualnu vlast radi prijedloga povećanja vrijednosti boda za obračun komunalne naknade imaju amneziju po pitanju razloga".

- S druge strane, ako se želi zadržati razina ulaganja i investirati u daljnju, prije spomenutu, rekonstrukciju mnogobrojnih ulica, bez povećanja komunalne naknade to neće biti moguće. No, čak i s tim povećanjem, iznos komunalne naknade u Varaždinu je među najnižima u Republici Hrvatskoj. Iznimno je važno naglasiti kako je riječ o strogo namjenskim sredstvima, te će se ista utrošiti isključivo na komunalnu infrastrukturu, između ostalog upravo na rekonstrukciju svih gore navedenih ulica - zaključio je Habijan.