„Gradonačelniče, daj napravi to kako smo se dogovorili"

| 12.10.2019. u 13:45h | Objavljeno u Aktualno

Već osam mjeseci Vrhovni sud RH razmatra žalbu Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala DORH-a (USKOK) protiv presude koju je Tanja Pavelin Borzić, sutkinja Županijskog suda u Zagrebu, napisala početkom godine, iako ju je izrekla još u srpnju prošle godine. Tada je nepravomoćno proglasila krivim Ivana Čehoka, Davora Pataftu i Narcisu Huljev, a oslobodila Tomislava Kezelja i Hrvoju Vojvodu. Ovu presudi, kao što smo pisali, nismo uspjeli dobiti ni nakon višemjesečnih nastojanja zbog stava suda da bi time utjecalo na konačni ishod spora. Koliko je ovakav stav čudesan, ne govore samo silne objave prvostupanjskih presuda, nego i to da je javno dostupna spomenuta žalba USKOK-a iz koje se može dosta dobro vidjeti na čemu se (ne)temelji presuda prema kojoj je Čehok osuđen na dvije godine zatvora zbog štete kod zamjene zemljišta i kupoprodaje na Banfici, a oslobođen optužbe za aerodrom te da bi kod sklapanja ugovora i njegovog dodatka zlouporabio položaj i ovlast, dok je Patafta oslobođen optužbe da bi ga poticao na zlouporabu položaja i ovlasti, ali je dobio na godinu i osam mjeseci po istim točkama kao i Čehok.

Izbjegavanje natječaja

Obrazlažući zašto se ne slaže s oslobađajućom presudom u vezi sklapanja spornog Ugovora o interventnom odvozu i zbrinjavanju baliranog komunalnog otpada te novog otpada do otvaranja županijskog centra za zbrinjavanje otpada, koji je sklopljen 2008. između Varkoma i T7 VIS-a, USKOK prvo ukazuje da je sud u bitnome naveo da su članovi Gradskog poglavarstva zaključnom od 18. prosinca 2008. naložili Varkomu da žurno sklopi s VIS-om ugovor o interventnom odvozu bala i zbrinjavanju novog otpada, a s obzirom na nalaz inspekcije iz 2007., dopis Ministarstva zaštite okoliša iz 2008. i elaborat APO-a u kojem se predlaže angažman upravo VIS-a i Patinga.

Dok je sud, nakon saslušanja direktora APO Damira Subašića, nekadašnjeg državnog tajnika u Ministarstvu Nikole Ružinskog te članova tadašnjeg Gradskog poglavarstva Darinke Hajduk Vučić i Tomislava Cvetka zaključio da sklapanje ugovora mimo javne nabave nije plod pritisaka, odnosno kriminalnog dogovora između Čehoka i Patafte jer to ne proizlaz ni niti iz jednog provedenog dokaza, kao i da je postojala zakonska mogućnost da se isključi Zakon o javnoj nabavi zbog žurnosti radi sprječavanja štete, kao što je predlagala odvjetnica Maja Špoljarić, USKOK se s time ne slaže.

USKOK, naime, drži da je Čehok znao kako ne postoji neposredna opasnost od nastanka štetnog događaja u Brezju, kao i da VIS uopće nema uvjete za žurno zbrinjavanje bala, a pozivanje na žurnost zbog sprječavanja nastanka štete za okoliš smatra tek izlikom za izbjegavanje javnog natječaja, budući da se znalo da 1. siječnja 2009. stupa na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi, kojim je isključena žurnost kao razlog neraspisivanja javnog natječaja.
USKOK, nadalje, ukazuje da je vještak Goran Kniewald zaključio da nije bilo argumenata za osobito hitno postupanje jer nije bilo razloga za ekološki akcident, kao i da je Čehok bio upoznat i s time da nema stvarne opasnosti, ali i da postoji veći broja zainteresiranih za zbrinjavanje bala, dok VIS u trenutku sklapanja ugovora nije imao dozvolu za zbrinjavanje otpada, kao ni kapacitete i znanja, tehnologiju i lokaciju.

- Usprkos svemu tome, VIS je dobio posao zbog tobožnje žurnosti, a za to je iskorištena „studija” društva APO, ali i to što su članovima Gradskog poglavarstva na zatvorenom dijelu sjednice prešućene bitne činjenice i prezentirane neistine kako bi glasali za takvu odluku, stoji u žalbi.

Poglavarstvo obmanuto

Naime, USKOK smatra da je Čehok prešutio članovima Gradskog poglavarstva da je već ranije s Pataftom dogovorio dodjeljivanje posla VIS-u, i to na način da će u Brezju graditi MBO postrojenje, koje će dijelom financirati Grad Varaždin, iako je bio svjestan da za to Grad nije imao potrebe, niti osigurana sredstva.

- Smatramo da je tijekom dokaznog postupka nedvojbeno utvrđeno da su se Čehok i Patafta još tijekom jeseni 2008. godine dogovorili da će posao u svezi problema zbrinjavanja otpada na lokaciji Brezje biti dodijeljen VIS-u, koje je bilo pod upravom Patafte, iako u to vrijeme Gradsko poglavarstvo o tome nije niti raspravljalo, pa slijedom toga niti donijelo bilo kakvu odluku. Naime, iz obrane Kezelja te iskaza svjedoka Marijana Bakulića, Nikole Ružinskog i Damira Subašića, kao i izvedene dokumentacije, proizlazi da je još tijekom listopada 2008. postignut dogovor između Čehoka i Patafte da će posao radi sanacije baliranog otpada i zbrinjavanja novonastalog otpada dobiti VIS, i to bez provođenja postupka javne nabave i bez koncesije, navodi USKOK za kojeg je posebno sporno to što je VIS dobio ne samo zbrinjavanje bala, već i zbrinjavanje novonastalog komunalnog otpada, što se nikako ne može biti opravdavan žurnošću.

Kako bi potkrijepio da je posao VIS-u dodijeljen prije odluke Gradskog poglavarstva 15. prosinca 2008., USKOK ukazuje i da sud u cijelosti zanemaruje službene zabilješke sa sastanka od 21. listopada 2008. u Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Na njemu su bili, uz direktora Vinka Mladinea i zaposlenice Andrea Bačić, još i Čehok, Patafta, Kezelj, Ružinski te Damir Subašić, direktor APO-a, a raspravljali su o Brezju, pri čemu je bilo govora o MBO tehnologiji.

- Na sastanku se predlaže da Grad Varaždin raspiše natječaj za odabir izvođača radova prema tekstu, koji je pripremio APO, iako u tom trenutku ta tvrtka nije formalno odabrana od Grada za taj posao, već je službenu ponudu za to dalo tek 26. studenog, a odabrana je u prosincu, navodi se u žalbi.

Žurno, a produljuje se rok

USKOK, naime, smatra da je, suprotno navodima prvostupanjskog suda, nedvojbeno utvrđeno da se VIS-u pogodovalo pri dobivanju posla zbrinjavanja i obrade komunalnog otpada jer nije zadovoljavalo potrebne kriterije, niti se uopće bavilo takvim poslom, a niti je bilo razloga za omogućavanje gradnje fiksnog postrojenja, što zahtjeva vrijeme, a istovremeno se poziva na žurnost. Stoga zaključuje da je ovakav “izbor neadekvatnog poslovnog partnera bio je suprotan odredbama Zakona o javnoj nabavi i svakako protivan interesu Grada”, a potonje je bilo i potpisivanje dodatke ugovora.

- Budući da VIS nije imao niti dozvole niti kapacitete i mogućnosti izvršenja preuzetih poslova, pa se ugovoreni rok početka obrade otpada od sedam mjeseci nije mogao poštovati, Čehok je ispred Grada Varaždina, koji uopće nije bio ugovorna strana u ugovoru od 24. prosinca 2008. godine - 12. svibnja 2009. zaključio I. Dodatak tog Ugovora, kojim je za Grad Varaždin preuzeo obvezu da u 2009. godini VIS-u isplati avans od 484.179,09 eura te mu je omogućena izgradnja fiksnog postrojenja i produljeni su rokovi početka radova, pri čemu se više nikako nije moglo govoriti o interventnom zbrinjavanju komunalnog smeća.

Ovakvo postupanje Čehoka bilo je protivno odredbi Zakona o primopredaji vlasti i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi, budući je to bilo vrijeme raspisanih izbora, a Čehok je kao gradonačelnik bio ovlašten potpisati obveze samo do 1.000.000 kn, i to za poslove isključivo iz redovite djelatnosti Grada, drži USKOK, koji posebno ukazuje da je dodatak potpisan pet mjeseci od sklapanja osnovnog ugovora, pa očigledno više nije toliko žurno kad se jednim potpisom produljuje za godinu dana, dakle, unatoč tobožnjoj žurnosti i tobože prijetećoj ekološkoj katastrofi.

Zbg svega ovog USKOK predlaže Vrhovnom sudu da uvaži njegovu žalbu te djelomično ukine presudu u oslobađajućem dijelu u vezi bala, ali i ne samo toga. Naravno, Čehok ne misli tako.

- Svi su ti predmeti vezani uz to što USKOK, odnosno organi optužbe, nisu razumjeli i ne razumiju način poslovanja Grada i da tu apsolutno nikakve štete ne može biti - rekao je Čehok nakon izricanje nepravomoćne presude.

Iz žalbe se, međutim, to može vrlo teško zaključiti, ali zato upada u oči da prvostupanjski sud puno toga nije uzeo u obzir, kako materijalne dokaze, tako i izjave svjedoka. Štoviše, neke nije ni pozvao da svjedoče, primjerice, Gorana Habuša, koji je podnio prijavu!

Opravdano ili ne, to bi se moglo vidjeti tek iz presude zagrebačkog Županijskog suda, ali ona javnosti, nažalost, nije dostupna.

"Sve za Pataftu’ 

Iako VIS i povezana društva nisu imala ni reference, ni stručne ljude, ni potrebna iskustva pa čak niti dostatna financijska sredstva, dobila su u relativno kratkom periodu poslove od iznimnog značaja za Grad Varaždin, primjerice, posao zbrinjavanja komunalnog otpada i upravljanje aerodromom, a ujedno se upravo od njih i kupovalo zemljište po cijenama koje nisu bile tržišne, već izrazito nepovoljne za Grad, pri čemu su poduzimane različite nezakonite radnje koje u svojoj biti nikako nisu predstavljale postupanje u interesu Grada, a koje bi trebalo biti imperativ postupanja čelnog čovjeka Grada, već su posljedično omogućile pribavljanje koristi navedenim društvima i stoga se iz navedenoga nameće jedini mogući zaključak da su sve takve radnje poduzete upravo na traženje Patafte, navodi se u žalbi.


Na početku krenuli u smjeru izgradnje spalionice!?

Svjedok Nikola Ružinski naveo je da su se razgovori s Pataftom vodili u smjeru izgradnje spalionice, ali se od toga odustalo, a to je potvrdio i svjedok Damir Subašić, koji je potvrdio i da VIS formalno nije ispunjavalo uvjete za dobivanje posla. Osim toga, Ružinski je naveo da je Patafatu upoznao preko Čehoka koji ga je doveo u Fond. - Iz toga proizlazi zaključak da su dogovori između I.i II. okrivljenika postojali i prije sastanka, ali i izrade dokumenta društva APO koji je iskorišten kao podloga za odabir društva VIS-a. Sud zanemaruje iskaze i drugih svjedoka te dokumentacije u spisu koji također govore o povezanosti. Tako je svjedok Vladimir Kukec, ravnatelj JUGS-a, naveo da je na mnogobrojnim sastancima kojima je prisustvovao u više navrata Patafta znao reći Čehoku „Gradonačelnice, daj napravi to kako smo se dogovorili”, nakon čega je uvijek tako i bilo napravljeno, navodi se u žalbi te ukazuje da je Kukec naveo da su Čehok i Patafta tražili da uništi dopis Ministarstva zaštite okoliša i prostornog uređenja, kojim je odbijeno dati suglasnost na ugovore o kupoprodaji zemljišta za POS-ovu izgradnju na lokaciji u Banfici, odnosno da nitko za navedeni dopis ne smije znati. USKOK ukazuje i na zanemareni iskaz svjedoka Marijana Cesarca, koji je rekao da u Varkomu nisu uopće znali da Grad pregovara s VIS-om sve do dok im nisu predočeni ugovori kojima su se protivili, zatim iskaz Miljenka Vitkovića, člana Upravnog vijeća JUGS-a te bivšeg vijećnika Gradskog vijeća, prema kojem je Čehok inzistirao na pogodovanju Patafti, a to je tvrdio i svjedok Rajko Rauš. Za razliku od njih, sud je odbio saslušanje kao svjedoka Natašu Lacković, koja je bila zaposlena u T7 VIS-u, a koja je navela da je Čehok često znao dolaziti u Upravu T7 VIS-a, i to sam u popodnevnim satima na sastanke samo s Pataftom. Svjedokinja je izjavila i da namjena MBO postrojenja u Brezju nije bila samo obrađivati smeće Varaždina, već da preuzme posao Županijskog centra. Također, prvostupanjski sud je odbio ispitati kao svjedoka Vladu Vlašića, koji je ukazivao da APO tvrdi da je VIS stručna za obradu otpada, a svima je bilo poznato da su se bavi suncobranima, kao i da je žurnost opravdavana navodnom mogućnošću ekološkog incidenta, iako je tada na lokaciji bilo 50 tisuća bala, a sada ih je oko 100.000 i ništa se nije dogodilo.

Svjedok Nikola Ružinski naveo je da su se razgovori s Pataftom vodili u smjeru izgradnje spalionice, ali se od toga odustalo, a to je potvrdio i svjedok Damir Subašić, koji je potvrdio i da VIS formalno nije ispunjavalo uvjete za dobivanje posla. Osim toga, Ružinski je naveo da je Patafatu upoznao preko Čehoka koji ga je doveo u Fond.

- Iz toga proizlazi zaključak da su dogovori između I.i II. okrivljenika postojali i prije sastanka, ali i izrade dokumenta društva APO koji je iskorišten kao podloga za odabir društva VIS-a. Sud zanemaruje iskaze i drugih svjedoka te dokumentacije u spisu koji također govore o povezanosti. Tako je svjedok Vladimir Kukec, ravnatelj JUGS-a, naveo da je na mnogobrojnim sastancima kojima je prisustvovao u više navrata Patafta znao reći Čehoku „Gradonačelnice, daj napravi to kako smo se dogovorili", nakon čega je uvijek tako i bilo napravljeno, navodi se u žalbi te ukazuje da je Kukec naveo da su Čehok i Patafta tražili da uništi dopis Ministarstva zaštite okoliša i prostornog uređenja, kojim je odbijeno dati suglasnost na ugovore o kupoprodaji zemljišta za POS-ovu izgradnju na lokaciji u Banfici, odnosno da nitko za navedeni dopis ne smije znati.

USKOK ukazuje i na zanemareni iskaz svjedoka Marijana Cesarca, koji je rekao da u Varkomu nisu uopće znali da Grad pregovara s VIS-om sve do dok im nisu predočeni ugovori kojima su se protivili, zatim iskaz Miljenka Vitkovića, člana Upravnog vijeća JUGS-a te bivšeg vijećnika Gradskog vijeća, prema kojem je Čehok inzistirao na pogodovanju Patafti, a to je tvrdio i svjedok Rajko Rauš.

Za razliku od njih, sud je odbio saslušanje kao svjedoka Natašu Lacković, koja je bila zaposlena u T7 VIS-u, a koja je navela da je Čehok često znao dolaziti u Upravu T7 VIS-a, i to sam u popodnevnim satima na sastanke samo s Pataftom. Svjedokinja je izjavila i da namjena MBO postrojenja u Brezju nije bila samo obrađivati smeće Varaždina, već da preuzme posao Županijskog centra. Također, prvostupanjski sud je odbio ispitati kao svjedoka Vladu Vlašića, koji je ukazivao da APO tvrdi da je VIS stručna za obradu otpada, a svima je bilo poznato da su se bavi suncobranima, kao i da je žurnost opravdavana navodnom mogućnošću ekološkog incidenta, iako je tada na lokaciji bilo 50 tisuća bala, a sada ih je oko 100.000 i ništa se nije dogodilo.

Čehok: Nema razloga za histeriju

Svjedok Miljenko Vitković, gradski vijećnik, naveo da je od 2005. do 2008. postavljeno niz pitanja gradonačelniku kada će se otpad riješiti i različite ponude su zaprimljene, međutim, nije bilo nikakvih odgovora i ništa se nije radilo. Zašto, USKOK objašnjava. - Sud zanemaruje da iz zapisnika sa sjednice Gradskog poglavarstva od 18. rujna 2008. proizlazi da je upravo Čehok naveo „molim vas sve Poglavare, a zamolit ću i vijećnike, da ne stvaramo nekakvo alarmantno stanje i da ne govorimo da bale pucaju, da tamo sve se onečistilo, da imam nekakvih štetnih posljedica i utjecaja jer to su gluposti. Nema nikakvih štetnih posljedica.... Prema tome, nekakvo stvaranje histerije oko toga da se nešto događaje zapravo bez ikakve potrebe....Nema apsolutno nikakva onečišćenja.”, dok je na sjednici Gradskog poglavarstva 4. prosinca 2008. Čehok naveo da su vođeni pregovori s državom „tražeći rješenje bez nekakve prevelike sile, da ne mislite da je nekakva sad velika sila - posebna” te da je Zavod za javno zdravstvo dao svoju analizu koja je pokazala da je tu sve čisto. Dakle, da nema nikakvog utjecaja, ni na tlo, ni vodu, ni zrak.”, navodi USKOK.

Svjedok Miljenko Vitković, gradski vijećnik, naveo da je od 2005. do 2008. postavljeno niz pitanja gradonačelniku kada će se otpad riješiti i različite ponude su zaprimljene, međutim nije bilo nikakvih odgovora i ništa se nije radilo.
- Osim toga, sud zanemaruje da iz zapisnika sa sjednice Gradskog poglavarstva od 18. rujna 2008. proizlazi da je upravo Čehok naveo „molim vas sve Poglavare, a zamolit ću i vijećnike, da ne stvaramo nekakvo alarmantno stanje i da ne govorimo da bale pucaju, da tamo sve se onečistilo, da imam nekakvih štetnih posljedica i utjecaja jer to su gluposti. Nema nikakvih štetnih posljedica.... Prema tome, nekakvo stvaranje histerije oko toga da se nešto događaje zapravo bez ikakve potrebe....Nema apsolutno nikakva onečišćenja.", dok je na sjednici Gradskog poglavarstva 4. prosinca 2008. Čehok naveo da su vođeni pregovori s državom „tražeći rješenje bez nekakve prevelike sile, da ne mislite daje nekakva sad velika sila - posebna" te da je Zavod za javno zdravstvo dao svoju analizu koja je pokazala da je tu sve čisto. Dakle, da nema nikakvog utjecaja, ni na tlo, ni vodu, ni zrak.", navodi USKOK.


“Ivek, samo nemoj da nas poslije bude sram”

Kao i njegov Upravni odjel za komunal, svjedok Marijan Bakulić nije se slagao sa sklapanjem ugovora te je izjavio da su se bitne stvari trebale sakriti kako od članova Gradskog poglavarstva, tako i od članova NO Varkoma, čiji je predsjednik Predrag Štromar ukazivao na netransparentnost Svjedokinja Darinka Hajduk Vučić navela je da je materijal društva APO imao četiri do pet stranica, a ujedno je navela da je kao jedan od dodatnih razloga za žurnost bilo spomenuto i stupanje na snagu izmjena Zakona o javnoj nabavi. I svjedok Ivan Mesek je naveo da im je predočena jedna kratka studij a tvrtke APO, ali i da je od strane gradonačelnika spomenuto da je ugovor o saniranju smeća koji bi sklopili Varkom i VIS privremenog i interventnog karaktera. Isti svjedok je spomenuo i da je na sjednici iznio podatak da su se javljali neki potencijalni investitori koji su spominjali niže cijene. I svjedokinja Natalija Žetko je navela kako je tek na zatvorenom dijelu sjednice prisutnim članovima Poglavarstva bila na uvid dana studija društva APO u kojoj se sugeriralo da se posao oko zbrinjavanja otpada da društvu VIS. Osim toga je navela da je prilikom dijeljenja papira gradonačelnik rekao nešto kao „dečki vi već znate o čemu se radi, a ti Natalija pogledaj papire” te da nitko nije posebno oponirao. One je rekla da se ne želi izjasniti jer iz primljenih materijala nije moguće donijeti stav, rekavši gradonačelniku Čehoku da joj je dao „dječju slikovnicu”, a Tomislav Cvetko mu je rekao „Ivek, samo nemoj da nas poslije bude sram”, odnosno „Ivek, nadam se da se ne burno osramotili”.

Kao i njegov Upravni odjel za komunal, svjedok Marijan Bakulić nije se slagao sa sklapanjem ugovora te je izjavio da su se bitne stvari trebale sakriti kako od članova Gradskog poglavarstva, tako i od članova NO Varkoma, čiji je predsjednik Predrag Štromar ukazivao na netransparentnost

Svjedokinja Darinka Hajduk Vučić navela je da je materijal društva APO imao četiri do pet stranica, a ujedno je navela da je kao jedan od dodatnih razloga za žurnost bilo spomenuto i stupanje na snagu izmjena Zakona o javnoj nabavi. I svjedok Ivan Mesek je naveo da im je predočena jedna kratka studij a tvrtke APO, ali i da je od strane gradonačelnika spomenuto da je ugovor o saniranju smeća koji bi sklopili Varkom i VIS privremenog i interventnog karaktera. Isti svjedok je spomenuo i da je na sjednici iznio podatak da su se javljali neki potencijalni investitori koji su spominjali niže cijene.

I svjedokinja Natalija Žetko je navela kako je tek na zatvorenom dijelu sjednice prisutnim članovima Poglavarstva bila na uvid dana studija društva APO u kojoj se sugeriralo da se posao oko zbrinjavanja otpada da društvu VIS. Osim toga je navela da je prilikom dijeljenja papira gradonačelnik rekao nešto kao „dečki vi već znate o čemu se radi, a ti Natalija pogledaj papire" te da nitko nije posebno oponirao. One je rekla da se ne želi izjasniti jer iz primljenih materijala nije moguće donijeti stav, rekavši gradonačelniku Čehoku da joj je dao „dječju slikovnicu", a Tomislav Cvetko mu je rekao „Ivek, samo nemoj da nas poslije bude sram", odnosno „Ivek, nadam se da se ne burno osramotili".


Više njih bi bale

Iz zapisnika sa 109. sjednice Gradskog poglavarstva od 4. prosinca 2008. proizlazi da je upravo Čehok među ostalim rekao da svaki tjedan imaju „toliko zainteresiranih od Varaždinaca, Hrvata do stranih” da to više ne mogu pratiti. Tako se navodi pismo namjere društva Gold d.o.o.koje je upućeno gradonačelniku 3. studenog 2008., ponuda društva Energetska zvezda d.o.o. Maribor od 6. lipnja 2008., ponuda društva UEG d.o.o. od 27. ožujka 2006., ponuda društva Ekološki centar od 13. prosinca 2006, podnesak društva Global Energy Invest od 9.prosinca 2008., ponuda braniteljske zadruge Posavina, kao i dokumentacije društva Univerzal... - Svjedok Ivan Mesek, član Gradskog poglavarstva, navodi da se je na dužnosti zamjenika gradonačelnika susretao sa zainteresiranim potencijalnim investitorima koji su se interesirali o mogućnosti ulaganja u rješavanje problema otpada, o čemu je uvijek obavještavao gradonačelnika, pri čemu primjerice spominje investitore iz Engleske koji su cijenu od 60 do 70 eura smatrali prihvatljivom, navodi USKOK.

Iz zapisnika sa 109. sjednice Gradskog poglavarstva od 4. prosinca 2008. proizlazi da je upravo Čehok među ostalim rekao da svaki tjedan imaju „toliko zainteresiranih od Varaždinaca, Hrvata do stranih" da to više ne mogu pratiti. Tako se navodi pismo namjere društva Gold d.o.o.koje je upućeno gradonačelniku 3. studenog 2008., ponuda društva Energetska zvezda d.o.o. Maribor od 6. lipnja 2008., ponuda društva UEG d.o.o. od 27. ožujka 2006., ponuda društva Ekološki centar od 13. prosinca 2006, podnesak društva Global Energy Invest od 9.prosinca 2008., ponuda braniteljske zadruge Posavina, kao i dokumentacije društva Univerzal...

- Svjedok Ivan Mesek, član Gradskog poglavarstva, navodi da se je na dužnosti zamjenika gradonačelnika susretao sa zainteresiranim potencijalnim investitorima koji su se interesirali o mogućnosti ulaganja u rješavanje problema otpada, o čemu je uvijek obavještavao gradonačelnika, pri čemu primjerice spominje investitore iz Engleske koji su cijenu od 60 do 70 eura smatrali prihvatljivom, navodi USKOK.


Odakle razlika?

Prvostupanjski sud zanemaruje i bitne činjenice koje proizlaze iz zapisnika sa zatvorenog dijela 111. sjednice Gradskog poglavarstva od 18. prosinca 2008. U njemu stoji da se „nalaže „Varkomu” da žurno zaključi ugovor o interventnom odvozu i zbrinjavanju baliranog komunalnog otpada radi sanacije postojeće lokacije Brezje s predloženim poslovnim partnerom”, dok u Zaključku koji je izrađen temeljem takve odluke i potpisan od strane Čehoka stoji da se „nalaže „Varkomu” da žurno zaključi ugovor o interventnom odvozu i zbrinjavanju baliranog komunalnog otpada kao i novonastalog otpada do otvaranja županijskog centra za zbrinjavanje otpada, radi sanacije postojeće lokacije Brezje s predloženim poslovnim partnerom”. Isto dodatno govori u prilog zaključku da članovi Poglavarstva na zatvorenom dijelu sjednice nisu odlučili da se ugovor s VIS-om odnosi na zbrinjavanje novog otpada, a za koji su prethodno na otvorenom dijelu sjednice odlučili o potrebi provođenja natječaja za koncesiju, već je isto samovoljno i bez znanja

Poglavarstva u zaključak unio Čehok, a sukladno ranijim dogovorima s Pataftom kojeg je Čehok slao 2009. u Fond kao ovlaštenog predstavnika Grada, navodi u žalbi USKOK.

- Prvostupanjski sud zanemaruje i bitne činjenice koje proizlaze iz zapisnika sa zatvorenog dijela 111. sjednice Gradskog poglavarstva od 18. prosinca 2008. U njemu stoji da se „nalaže trgovačkom društvu „Varkom" d.d. da žurno zaključi ugovor o interventnom odvozu i zbrinjavanju baliranog komunalnog otpada radi sanacije postojeće lokacije Brezje s predloženim poslovnim partnerom", dok u Zaključku koji je izrađen temeljem takve odluke i potpisan od strane Čehoka stoji da se „nalaže trgovačkom društvu „Varkom" d.d. da žurno zaključi ugovor o interventnom odvozu i zbrinjavanju baliranog komunalnog otpada kao i novonastalog otpada do otvaranja županijskog centra za zbrinjavanje otpada, radi sanacije postojeće lokacije Brezje s predloženim poslovnim partnerom". Isto dodatno govori u prilog zaključku da članovi Poglavarstva na zatvorenom dijelu sjednice nisu odlučili da se ugovor s VIS-om odnosi na zbrinjavanje novonastalog otpada, a za koji su prethodno na otvorenom dijelu sjednice odlučili o potrebi provođenja natječaja za koncesiju, već je isto samovoljno i bez znanja Poglavarstva u zaključak unio Čehok, a sukladno ranije postignutim dogovorima s Pataftom kojeg je Čehok slao 2009 u Fond kao ovlaštenog predstavnika Grada, navodi USKOK.

Facebook komentari
Komentari ispod članaka ni na koji način nisu stavovi uredništva Varaždinskih vijesti te su za njih odgovorni isključivo čitatelji. Ističemo kako je stav redakcije da je zabranjeno vrijeđanje, govor mržnje te poticanje diskriminacije na osnovi rase, etničke pripadnosti, boje kože, spola, jezika, vjere, dobi, rodnog identiteta ili spolne orijentacije. Svi komentari za koje uredništvo procijeni da su neprikladni bit će obrisani, a njihovi autori prijavljeni nadležnim tijelima.
Povezani članci