Grad Varaždin osigurao 204.500 eura udrugama i ostalim neprofitnim organizacijama Foto: Krešimir Đurić

Grad Varaždin osigurao 204.500 eura udrugama i ostalim neprofitnim organizacijama

vv | 5.6.2024. u 11:05h | Objavljeno u Aktualno

Nastavno na rezultate Javnog poziva za prijavu projekata/programa udruga i ostalih neprofitnih organizacija u 2024. godini, Grad Varaždin odobrio je sredstva za ukupno 88 prijavitelja koji svojim programom/projektom doprinose ispunjavanju javnih potreba u Gradu Varaždinu u području odgoja i obrazovanja, socijalne skrbi i zdravstva, mladih, turizma, socijalnog (društvenog) poduzetništva, zaštite potrošača, poljoprivrede, udruga organizatora gospodarsko-turističkih manifestacija i provedbu projekata udruga sufinanciranih iz fondova Europske unije te međunarodne suradnje.

Gotovo polovica udruga i neprofitnih organizacija prijavile su svoje projekte/programe u području socijalne skrbi i zdravstva te im je odobreno sveukupno 105.000,00 EUR.

Udrugama koje svoje projekte/programe izvode u području odgoja i obrazovanja dodijeljena su sredstva u iznosu od 32.000,00 EUR, a za mlade Grad je odobrio 11.900,00 EUR.

25 prijavitelja prijavilo je programe/projekte u područjima poticanja gospodarstva i turizma i dodijeljena sredstva iznosila su 53.200,00 EUR dok je za provedbu projekata udruga koje se bave međunarodnom suradnjom Grad osigurao 2.400,00 EUR.

Odluka o odobravanju financijskih sredstava s preglednom tablicom koliko su pojedine udruge ili organizacije dobile sredstava objavljena je na web stranici Grada Varaždina, a možete je naći na poveznici:

https://varazdin.hr/upload/2024/05/odluka_o_odobravanju_financijskih_sredstava_za_pro_664b3f5db9365.pdf

U tijeku je potpisivanje ugovora.