Domovinski pokret nudi moderan suverenistički program i konkretna rješenja

VV/Promo | 15.4.2024. u 11:24h | Objavljeno u Aktualno

U srijedu 17. travnja očekuju nas izbori za Hrvatski sabor. Mnogi se političari razbacuju velikim riječima i obećanjima, no rijetko koja opcija nudi konkretna rješenja i političke programe.

Strategija demografskog oporavka, zaštita obitelji

Pročitali smo većinu stranačkih programa, no opsegom i rješenjima izdvaja se onaj  Domovinskog pokreta. Već prvi pogled na DP-ov program pokazuje da je golema pozornost dana strategiji demografskog oporavka (to je danas akutni hrvatski problem) i zaštiti obitelji. Predložene su konkretne mjere za zaustavljanje daljnjeg iseljavanja stanovništva te ulaganje najmanje 4 % BDP-a za potrebe pronatalitetnih mjera na državnoj razini. Ovu su mjere vrlo detaljno razrađene: od vrtića i škola, stambenog zbrinjavanja, naseljavanja sela, povratka iseljenika itd. U okviru zaštite obitelji Domovinski pokret jedini od svih stranaka vrlo se jasno zalaže za deratifikaciju tzv. Istanbulske konvencije i poništavanje učinaka rodne ideologije. DP čvrsto podupire Ustavnu odredbu po kojoj obitelj predstavlja zajednicu žene i muškarca. Zalaže se za zaštitu života od začeća do prirodne smrti, a ne odobrava programe surogat majčinstva i eutanazije. Kulturni program Domovinskog pokreta svoju središnju energiju usmjerit će prema stvaranju novoga hrvatskog kulturnog imaginarija, a u tu svrhu predložen je niz sasvim konkretnih mjera. Zanimljivo, naglasak se stavlja i na medije u Republici Hrvatskoj. „Javni medijski prostor treba pokrenuti u smislu promoviranja kulture života, a koja je danas medijski proskribirana kao anakrona i nazadna, u smislu traženja uključivosti u kojoj bi se tradicionalni kršćanski svjetonazor mogao sam artikulirati kao samostojeća vrijednost. Težište treba biti na identitetskim sadržajima hrvatskog naroda i Hrvatske“, stoji u programu.

Zaustavljanje migracija i suverenistička politika

Vrlo temeljito program se bavi strategijom nacionalne sigurnosti i u okviru toga potencijalnim ugrozama i rizicima po Republiku Hrvatsku. S obzirom na žrtvu i  doprinos hrvatskih branitelja, u DP ističu da je neophodno voditi posebnu brigu o njihovom dostojanstvu i dostojanstvu njihovih obitelji. Vrlo se detaljno predlažu rješenja za policijski i vojni sustav. U okviru njih ističe se i povratak obveznog vojnoga roka od 4 mjeseca kao i razvijanje vlastite vojne industrije. Kao velik sigurnosni problem detektira se migrantska kriza. DP se zalaže za sprječavanje ilegalnih prelazaka granice, ali i općenito migracije smatra prvorazrednim sigurnosnim pitanjem. Zahtijeva se detaljna regulativa problematike strane radne snage. Kad je u pitanju vanjska politika, u programu se polazi od činjenice da je hrvatski narod od samih početaka ulazio u zapadnu (latinsku) kulturnu sferu. Hrvatska je zemljopisno, povijesno i kulturološki srednjoeuropska i mediteranska zemlja. Članica je Europske unije i NATO što definira njezine vanjskopolitičke pozicije i orijentacije. Domovinski pokret smatra da nacionalne države moraju ostati temeljni akteri međunarodnih odnosa, pa tako i odnosa unutar Europske unije. Odlučno se protivi federalističko-unionističkim planovima – poput onih u novome nacrtu za reformu EU - koji Uniju žele pretvoriti u nadnacionalnu državu, tj. stvoriti tzv. Sjedinjene Europske Države. Velika pozornost pridaje se rješavanju hrvatskog pitanja u Bosni i Hercegovini, ali i odnosu prema Srbiji gdje su i dalje prisutne velikosrpske tendencije.

Ozbiljan gospodarski program

Domovinski pokret zalaže se za promjenu paradigme hrvatskog gospodarstva. Strateški ciljevi razvoja nacionalnog gospodarstva uvijek moraju biti sukladni interesima i željama hrvatskog čovjeka za povećanjem životnog standarda, za kvalitetan i dostojanstven život u domovini.

„Država definira strateški okvir i prioritete za održivi razvoj nacionalnog gospodarstva, osiguravajući pritom usklađeno zakonodavstvo, porezni i pravosudni sustav koji stvara preduvjete za sigurnost i predvidivost poslovanja, jednake uvjete i pravila za sve dionike, savjetodavnu i edukativnu ulogu državnih tijela. Uloga države je osigurati uvjete za razvoj slobodnog tržišta, s posebnom pažnjom na zaštitu dostojanstva i prava radnika, te najvišu razinu zaštite okoliša. Država kao učinkovit i transparentan servis poreznih obveznika i društva u cjelini“, navodi se u programu.

Gospodarski dio program vrlo je ozbiljni i studiozno osmišljen i napisan. U njemu se navode brojne mjere, a naglasak se stavlja na razvijanje kulture poduzetništva i niže poreze. Održivost i samodostatnost po pitanju hrane, vode i energije, ne zanemarujući druge segmente gospodarstva, primarni je cilj hrvatskog društva i temelj održivog razvoja, smatraju u DP-u. Zadatak je osigurati 100 % potreba za hranom, vodom i energijom iz vlastitih izvora za potrebe domaćeg stanovništva i domaćeg tržišta. Prepoznaje se velika važnost prometne infrastrukture za razvoj gospodarstva. Detaljna analiza stanja, ali rješenja u programu se nudi za sustav zdravstvene i socijalne skrbi, izborno zakonodavstvo (tako se predlaže uvođenje elektroničkog i dopisnog glasovanja) i upravni ustroj kao i za obrazovanje i sport.
Politički program Domovinskog pokreta odaje dojam vrlo sustavnog i predanog rada niza stručnjaka za različita područja. Dok mnogi programi predstavljaju katalog lijepih želja i floskula, ovdje je riječ o modernom suverenističkom programu s vrlo jasnom dijagnostikom, ali i konkretno razrađenim rješenjima čiji je kriterij uvijek zaštita hrvatskih nacionalnih interesa.

DP_4.jpg