Martin Novosel/Krešimir Đurić

Čehok o Trakošćanskoj ulici: Micali smo breze zbog alergena prema savjetu struke

| 22.2.2021. u 15:35h | Objavljeno u Aktualno

Na aktualnom satu 35. sjednice Gradskog vijeća Varaždina još jednom je aktualna bila tema oko rušenja stabala u Trakošćanskoj ulici gdje su postavljena parkirališna mjesta. Vjeran Strahonja i Neven Bosilj postavili su upite vezane uz tu situaciju. Strahonju je zanimalo tko je konkretno donio odluku da se tamo miču stabla i da li postoje stručne službe koje su to odlučile te koji je bio tijek odlučivanja, dok je Bosilja zanimalo temeljem čega se išlo u izgradnju parkirališta čije financiranje nije u proračunu Grada za ovu godinu te da li se planira daljnja "devastacija" kao i prenamjena malog placa u parkiralište. 

- Žao mi je što je dio građana i vijećnika prespavalo dio povijesti. Što se tiče zamjene breza drugim stablima to veza nikakvih nema s Ivanom Čehokom ili ovom gradskom vlašću. Cijela Kolodvorska ulica imala je breze koje su zamijenjene s drugim stablima. Kada se nekada, 2001. ili 2002. godine, radila Krklecova i ulica Ratimira Hercega, ako se sjećate rekonstrukcije te ulice, kada su se radile one pješačke ili biciklističke staze sa strane uz groblja, također su se breze zamijenile drugim stablima. To je ono što hortikulturalna struka predlaže. Ja razumijem gospodina Dvorskog koji je nekada sadio breze, međutim danas hortikulturna struka zagovara ideju da se koliko je to moguće breze uklone iz samoga grada osobito iz naselja s većom gustoćom naseljenosti jer su one izuzetno alergene biljke. Uz ambroziju, to je najalergenija biljka. Naravno da nikome ne pada na pamet ići to raditi ako nema rekonstrukcije cijele ulice, kao što je to bilo recimo Kolodvorska ulica, ali ako se ide u rekonstrukciju dijela ulice, nije li onda bolje se na tom istom mjestu posade nova stabla. To je isključiva ideja. Ako je moguće da se umjesto starih stabala posade nova i to mogu biti njegovana stabla, koja dakle brzo rastu, kao što je to bilo u Kolodvorskoj ulici - objasnio je Čehok.

Gradonačelnik je spomenuo i slučajeve kada se u micanje stabala išlo zbog devastacije pjašačkih i biciklističkih staza kada su korijeni podigli i uništili asfalt na njima.

- Vjeran, vi spominjete Milčetićevu ulicu, tamo su stabla jednostavno digla cijeli pločnik, znate kako je to izgledalo. Tamo se nije ni moglo hodati. Reći ću vam i jedan novi primjer, a to je biciklistička i pješačka staza u Koprivničkoj ulici. Pokušajte danas doći od Konzuma preko puta tamo gdje je nekada bio naš cirkus. To je sada gradsko zemljište. Pokušajte doći odavde do Kauflanda i vidjet ćete da ne možete voziti bicikl ili recimo dječja kolica jer je sve jednostavno dignuto od korijenja stabala. Što sada napraviti? Na koji način reagirati na to? Prema tome, nisam za to da se na bilo koji način uništava zelena površina i Grad to ne radi, ali sam za to da ako je moguće da kada hortikulturalna i alergeloška služba zalaže za zamjenu breza drugim drvećem, onda ne vidim razloga zašto to mi ne bismo napravili, ali ako građani smatraju da im trebaju ostati breze, ponavljam, Grad neće dalje uklanjati. Bio sam sa stanarima tamo i objasnio ljudima da ćemo im posaditi nova stabla i ne samo to, stabla se sade tamo gdje ih do sada nije bilo. Umjesto ove dvije breze ćemo sada zapravo dobiti 10 novih stabala. Uz to ćemo ljudima urediti nove zelene površine, postaviti klupice pa prema tome kao što smo to napravili u drugim dijelovima grada, to ćemo napraviti i tu. Tu je došlo do određenog nerazumijevanja i dio stanara nije znao kakvi su naši planovi i ja razumijem da je tu došlo do nesporazuma u komunikaciji, međutim nitko nigdje u gradu Varaždinu nije micao stabla da se ne bi posadila nova - rekao je Čehok

Naposljetku je optužio da je SDP svojevremeno dok je bio na vlasti počinio znatno veće "grijehe" vezano za parkirališna mjesta.

- Tu moram malo upozoriti SDP. Nevene, vi biste trebali znati da ste vi prodavali javna parkirališta privatnicima. Vi ste građanima uzimali njihove parkinge da bi ih prodali. I vi danas nama solite pamet oko parkirališta. Samo ste to zaboravili, SDP je to radio na gradskom vijeću. Mi to nećemo raditi, mi pokušavamo ozeleniti grad, a da ne kažem da u 6 godina niste posadili niti jedno drvo u gradu. Napravili ste onaj, nazovimo ga, park tamo gdje je stara vaga, odnosno novi hostel, ali bolje da vam ne kažem kako to jadno izgleda. Građani mogu biti mirni da gdje god se trebalo iz bilo kojeg razloga ukloniti stablo, mi ćemo na jedno uklonjeno drvo, posaditi nekoliko novih. I to je politika ovoga Grada, a da li bi bio sretniji da ima više parkirališta pa da to ne moramo raditi, bio bih - istaknuo je Čehok.

- Što se tiče dječjih igrališta, ja sam tri puta razgovarao zajedno sa stanarima Trakošćanske i predstavnicima zgrada te sam im lijepo rekao da sam ja osobno protiv toga da se dječje igralište miče, međutim tamo je bilo nekoliko različitih argumenata, između ostaloga nekoliko ljudi koji su napomenuli kako je tu buka velika zbog djece, igralište je blizu zgrada, mala djeca idu i vrše nuždu, pišaju tamo uz prozore odnosno balkone, drugo navečer dolazi starija djeca, mladići i djevojke koji se tamo skupljaju, ima alkohola, razbijaju se flaše te jednostavno se galami, zar ne bi bilo bolje da se to igralište makne u onaj park iza. Ja sam im rekao da mi nismo oni koji će na bilo koji način odlučivati umjesto vas. Građani imaju pravo reći svoje mišljenje. Sakupite lijepo potpise i napravite određeni oblik demokratskog izjašnjavanja pa ako se svi u zgradama složite da je bolje da se napravi igralište tamo iza gdje neće smetati stanarima radi buke, to je vaša stvar. Ako se stanari to ne dogovore, Gradu ne pada na pamet da nešto uklanja samostalno i bez razgovora sa stanarima. Koliko ja čujem, ljudi se nisu složili i većina je odgovorila da se neće micati iza zgrade. To smo igralište mi obnovili, tako da smo ga mi htjeli preseliti, onda bi ga već odmah preselili - napomenuo je Čehok.

Bosilj nije bio zadovoljan odgovorom jer smatra da nije odgovorio da li je bilo potrebne projektne dokumentacije za parkirališta, a isto tako smatra da se Grad mogao sam baviti naplaćivanjem parkirališta, umjesto da se privatne tvrtke okoriste time. Čehok je odgovorio da se koncesija uvela već 1995. godine kada je SDP bio na vlasti, a kada se Bosilj i Čehok nisu još nisu bavili politikom

- Zašto nije grad dao svojoj tvrtci da naplaćuje parking, ne znam, to morate pitati svoje drugove - rekao je Čehok. 

Vijećnik Strahonja također nije bio zadovoljan odgovorom jer smatra da se 2002. godine su se prvi puta pojavili takvi slučajevi sadnje i zamjene koji nisu do kraja ispunjeni. Kod FOI-a su se maknula dva bora, trebala su se posaditi dva stabla tulipanovca, ali su se nedugo nakon toga ipak i ta drva maknula, a nikada nije posađeno ipak. Oboje su tražili odgovore u pismenom obliku.