VIDEO Ubojstvo kod Kulturane: Obrana nastavlja s teorijom smrtnog pada sa stolca

VV | 3.3.2022. u 18:34h | Objavljeno u Video

Danas je nastavljeno suđenje u slučaju ubojstva profesora Nine Čengića za što su okrivljeni Ivor Vujasinović, Asja Gorski, Ivan Gorski i Dominik Žnidarić. Prvi je na redu bio vještak Davor Mayer koji je u svom svjedočenju iznio dio odnosno sažetak svog elaborata.

Mayer je prema svojem izvještaju utvrdio da je preminuli imao dvije skupine ozljeda na sebi, površinske na drugim dijelovima tijela osim glave koje nisu imali utjcaja na uzrok smrti te one oko glave koje jesu.

Ključnom ozljedom za smrt se smatra pad glavom na čvrstu podlogu za što Mayer u svom svjedočenju smatra da je došlo tijekom fizičkom obračuna van Kulturane odnosno da je do pada došlo kao posljedica udarca šakom zbog kojeg je Čengić izgubio ravnotežu i udario glavom o tlo.

- Prva skupina ozljeda su kraniocerebralne ozljede odnosno ozljede lubanje i mozga. Radi se o linearnom pijelomu slijepoočne kosti praćen opsežnim krvarenjem unutar tvrde moždane ovojnice što čini jednu cjelinu i predstavlja tešku tjelesnu ozljedu. Ova ozljeda je dovela do oticanja mozga, prtiska na mozgovinu i posljedično do smrti - rekao je Mayer i tijekom iskaza isljučio da su palice krive za ozljedu koja je dovela do smrti, ali da je jedan udarac uzrok ozljedi oka.

Ipak, obrana je nastavila sa svojom tvrdnjom sa prvog ročišta ovog suđenja, a to je da do smrti nije došlo jer su preminulog Čengića pretukli van prostora kluba Kulturana nakon čega je došlo do gubitka ravnoteže te pada na podlogu te zadobivanja smrtne ozljede, već da je ozljeda koja je dovela do smrti nastala unutar kluba Kulturane gdje je Čengić navodno u dva navrata pao na tlo, a jednom i sa stolice gdje je došlo do pada glave na tvrdu podlogu, a pao je zbog toga što je bio u alkoholiziranom stanju.

Iako Mayer u ovom konkretnom slučaju smatra da to nije uzrok smrti, pad sa stolice, generalno tvrdi da je moguće i na taj način, hipotetski, zadobiti isti silovit udarac koji je doveo do smrti.

- Moguće je da osoba padom sa barskog stolca gdje glava kreće prema podlozi s približno slične visine kao i kod stajanje, moguće je da dođe do ozljede usporedive s onom koju je zadobio oštećenik. To samo načelno, odnosno uopćenito, mogućnost da se padom s barskom stolca zadobi takva ozljeda. Eventualno ako se kasnije prikaže malo više zbivanja, odnosno vremenska dinamika onda ću se moći očitovati u ovom konkretnom slučaju, odnosno da li je relevantno uopće razmatrati tu varijantu - rekao je Mayer.

Obrana drugooptužene Asje Gorski je također ispitala mogućnost da su određene ozljede mozga bile rezultat tučnjave u kojoj je Čengić bio oko mjesec i pol dana prije smrti prema iskazu koji je danas pročitan, a koji su dali roditelji preminulog, Milica i Željko Čengić.

- Ključno je iz iskaza roditelja oštećenika razmak izmeđi prethodnog incidenta i ovog. Ja mogu sve ozljede koje su zabilježene u vještačenju pripisati ovom događaju. Dopuštam da je bio događaj od prije mjesec i pol, dva, gdje je došlo do fizičkog sukoba, ta ozljeda od tada, ne bi bila ova ozljeda, uopćenito za ozljede lica govorim, ne bi bile te ozljede lica koje su sada bile konstatirane. Isto kao i za ozljede lica, vrijedi i za ostale ozljede su pripisiva određivanju ovog slučaja - zaključio je Mayer.