VIDEO Kako danas izgleda prostor nekadašnjeg Mundusa i što se tamo sve može novo graditi...

LŠ, MGA | 28.2.2024. u 13:28h | Objavljeno u Video

Kompleks propale kompanije “Mundus” danas je u vlasništvu tvrtke Mundus Nova Projekt, sa sjedištem u Zagrebu. Novi vlasnik zasad ne otkriva svoje dugoročne namjere s ovom ogromnom parcelom koja se prostire na više od 120.000 četvornih metara, već će to, kako kaže direktor tvrtke Luka Borić, definirati nakon radova i “sagledavanja svih mogućnosti”.

U Gradu Varaždinu smo provjerili što se prema aktualnom GUP-u uopće može graditi na navedenoj parceli koja se nalazi u zoni gospodarske proizvodno poslovne namjene. Prema uvjetima korištenja za česticu je propisano "održavanje postojeće, dogradnja, rekonstrukcija i nova gradnja pretežno gospodarske namjene.

Kao gospodarski sadržaji prihvatljivi su proizvodni; industrijski, obrtnički, zanatski i gospodarski pogoni svih vrsta skladišta te skladišno-veleprodajni prostori; a kao poslovni prostori; upravne, uredske i trgovačke građevine i hoteli te ostale komunalne djelatnosti; sajmište na otvorenom prostoru i u namjenski građenim građevinama, reciklažna dvorišta i druge građevine infrastrukture. Za proizvodno-poslovnu namjenu mogu se graditi i izložbeno-prodajni saloni; turističko-ugostiteljske građevine i građevine za zabavu; trgovački centri; prometne građevine i garaže; objekti sportsko rekreacijske namjene; istraživački centri i specijalizirane škole; građevine za malo poduzetništvo; benzinske postaje, kao i ateljei i umjetničke galerije.