Strojarska i prometna škola iz Varaždina prodaje rabljene alatne strojeve

VV | 17.1.2023. u 13:43h | Objavljeno u Sponzorirano

Na temelju Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju rabljenih alatnih strojeva u vlasništvu Strojarske i prometne škole, KLASA: 602-02/23-01/01, URBROJ: 2186-155-01-23- 01, od 13.01.2023. godine, Povjerenstvo za provedbu natječaja objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za prodaju rabljenih alatnih strojeva u vlasništvu Strojarske i prometne škole iz Varaždina

1. PREDMET JAVNOG NATJEČAJA

Predmet ovog natječaja je prodaja rabljenih alatnih strojeva u vlasništvu Strojarske i prometne škole kako slijedi:

1.) Univerzalna glodalica tip GUM, Prvomajska Zagreb – proizvedena je 1984. godine u tvornici Prvomajska Zagreb. Karakteristike: prihvat ISO 30- fi 22, 27, radni posmaci ručno upravljanje, dimenzije radnog stola 220 x 700 mm, priključna snaga 2,05 kW, težina 970 kg.

2.) Univerzalna oštrilica za alat tip UOZA, Prvomajska Zagreb – proizvedena je 1990. godine u tvornici Prvomajska Zagreb. Karakteristike: prihvat ISO 50- trnovi fi 16,22,27,32,40 i 50, dimenzije radnog stola 140 x 1.100 mm, priključna snaga 2,78 kW, težina 850 kg. U vrijednost stroja uključeni su alati i pribor, komplet za oštrenje svrdla, zaokretna prihvatna glava za brušenje cilindričnih oblika, mali škripac i set čahura.

3.) Okvirna pila tip ULTRA, Pobeda Novi Sad – jednostavna lisnata pila. Tehničke karakteristike: posmak je hidraulički, a pogonski prijenos remenski sa dvije brzine. Radni list pile je 500 mm.

4.) Alatna glodalica 676 P, CCCP-SSSR – proizvodnja bivšeg SSSR-a iz 1970. ih godina. Karakteristike: prihvatni konus; MK4, fi 16, 22 i 27. Uz stroj ide diobena glava za izradu zupčanika i lančanika. Dimenzije radnog stola: 270 x 810 mm.

5.) Ekscentar preša Jelšingrad 25 T – Jelšingrad Banja Luka – datira iz 1970-ih godina. Ima manji kvar na ekscentru.

6.) Peć za termičku obradu metala – Končar Zagreb – datira iz 1995. godine. Dimenzije toplinske komore; dubina 500 mm, širina 400 mm i visina 340 mm. Detaljne specifikacije alatnih strojeva pogledati u Elaboratu procjene vrijednosti alatnih strojeva u vlasništvu Strojarske i prometne škole Varaždin objavljenog na stranici škole (link na stranicu Škole:
https://www.sips.hr/kategorija/o-skoli/natjecaji/

2. NAČIN I UVJETI PRODAJE

Prodaja se obavlja prikupljanjem pisanih ponuda, fizičkih osoba ili pravnih osoba sa sjedištemu Republici Hrvatskoj, uz prethodnu uplatu jamstava za ponudu u iznosu od 10% početne cijene alatnih strojeva te uz obveznu napomenu za koji alatni stroj se daje ponuda (navesti redni broj i naziv alatnog stroja):

1.) Univerzalna glodalica tip GUM, Prvomajska Zagreb – 260,1 euro
2.) Univerzalna oštrilica za alat, Prvomajska Zagreb – 545,5 eura
3.) Okvirna pila tip ULTRA, Pobeda Novi Sad – 89,6 eura
4.) Alatna glodalica 676 P, CCCP-SSSR – 102,7 eura
5.) Ekscentar preša Jelšingrad 25 T – Jelšingrad Banja Luka – 53,1 euro
6.) Peć za termičku obradu metala – Končar Zagreb – 112,8 eura

Ponuditeljima čija ponuda ne bude prihvaćena, jamčevina će biti vraćena po okončanju natječaja. Prodaja alatnih strojeva odvija se po načelu „viđeno-kupljeno“, što isključuje sve naknadne prigovore kupca.

Alatne strojeve svaki zainteresirani ponuditelj može razgledati, uz prethodnu telefonsku najavu na broj 091 211 7703 svaki radni dan prema dogovoru.

Dodatne informacije o alatnim strojevima zainteresirani ponuditelji mogu dobiti na telefon 091/211 7703. Ponuditelj/kupac pored ugovorene cijene snosi i sve porezne i druge zavisne troškove.

3. SADRŽAJ PONUDE

Ponuda mora biti dostavljena u pisanom obliku te obavezno sadržavati:

  • ime i prezime ponuditelja fizičke osobe odnosno naziv ponuditelja pravne osobe, adresu te kontakt telefon
  • presliku osobne iskaznice ponuditelja fizičke osobe, odnosno presliku izvatka iz sudskog, obrtnog ili drugog registra za ponuditelja pravnu osobu
  • dokaz o uplati jamstva za ozbiljnost ponude
  • naznaku IBAN računa za povrat uplaćenog jamstva za ozbiljnost ponude ponuditeljima čije ponude ne budu odabrane
  • iznos ponuđene kupoprodajne cijene
  • naznaku za koji se alatni stroj ponuda dostavlja (redni broj i naziv)

4. DOSTAVLJANJE PONUDA

Pisane ponude dostavljaju se putem pošte preporučeno ili osobno na urudžbeni zapisnik u tajništvo škole u zatvorenoj omotnici uz navedenu naznaku adrese:

Strojarska i prometna škola, Hallerova aleja 3/A, 42000 Varaždin s naznakom “Ponuda/prijava za natječaj za prodaju rabljenih alatnih strojeva - ne otvaraj“.

Rok za podnošenje prijava je najkasnije do 25.01.2023. godine.

Nepotpune ponude, kao i ponude zaprimljene nakon gore navedenog roka, neće se razmatrati.

5. ODABIR PONUDITELJA

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona koja sadrži najvišu ponuđenu kupoprodajnu cijenu uz uvjet da ponuda sadržava sve elemente utvrđene točkom 3. ovoga natječaja. Ukoliko dva ili više ponuditelja ponude isti najviši iznos kupoprodajne cijene, povoljnijom ponudom smatrat će se ponuda koja je ranije zaprimljena.

6. OSTALE NAPOMENE

Svi ponuditelji bit će putem web stranice obaviješteni o rezultatima natječaja u roku od petnaest (15) dana od dana otvaranja ponuda.

U roku od 8 dana od dana konačnosti Odluke o odabiru, izabrani ponuditelj je dužan pristupiti sklapanju Ugovora o kupoprodaji rabljenog/ih alatnih strojeva s Strojarskom i prometnom školom te uplatiti cjelokupni ponuđeni iznos kupoprodajne cijene umanjene za uplaćeno jamstvo za ozbiljnost ponude na IBAN račun Strojarske i prometne škole.

Rok isplate ukupne kupoprodajne cijene je 30 dana od dana sklapanja Ugovora o kupoprodaji.

Jamstvo se uplaćuje na žiro račun Strojarske i prometne škole IBAN: HR 4123600001102719397 Zagrebačka banka d.d. s naznakom „jamčevina za ozbiljnost ponude – alatni strojevi – redni broj i naziv alatnog stroja “.

Ako najpovoljniji ponuditelj ne uplati cjelokupni preostali iznos ponuđene kupoprodajne cijene ili ne pristupi sklapanju kupoprodajnog ugovora u utvrđenom roku, smatrat će se da je odustao od ponude te gubi pravo na povrat uplaćenog jamstva za ozbiljnost ponude.

U tom slučaju sklapanje kupoprodajnog ugovora za alatni stroj ponudit će se sljedećem najpovoljnijem ponuditelju.

Ponuditelj koji povuče svoju ponudu nakon otvaranja ponuda gubi pravo na povrat jamčevine.

Povjerenstvo zadržava pravo da bez obrazloženja prihvati ili odbije pojedinu ponudu ili poništi ovaj natječaj u cijelosti i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema odbijenim ponuditeljima.

KLASA: 602-02/23-01/01
URBROJ: 2186-155-01-23-02
Varaždin, 17.01.2023.

Facebook komentari
Komentari ispod članaka ni na koji način nisu stavovi uredništva Varaždinskih vijesti te su za njih odgovorni isključivo čitatelji. Ističemo kako je stav redakcije da je zabranjeno vrijeđanje, govor mržnje te poticanje diskriminacije na osnovi rase, etničke pripadnosti, boje kože, spola, jezika, vjere, dobi, rodnog identiteta ili spolne orijentacije. Svi komentari za koje uredništvo procijeni da su neprikladni bit će obrisani, a njihovi autori prijavljeni nadležnim tijelima.
Povezani članci