Sadržaj s oznakom: vađenje krvi

Može li se drukčijom organizacijom rada ili na neki drugi način riješiti problem redova i dugotrajnog čekanja ispred Medicinsko biokemijskog laboratorija Opće bolnice Varaždin? Ovo se pitanje nameće nakon pritužbi…