Sadržaj s oznakom: pomoć u kući 2023

Općina je osigurala sredstva u iznosu od 10.969,32 eura kako bi 34 korisnika, o kojima brinu dvije gerontodomaćice, i dalje imala potrebnu skrb

Za provedbu projekata zaposleno je pet gerontodomaćica