Sadržaj s oznakom: javno savjetovanje

U razdoblju od 19. travnja do 19. svibnja 2024. godine provodi se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću povodom donošenja Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja…
Sve do 6. lipnja Grad Varaždin provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu odluke o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele prostora u vlasništvu ili pod upravom grada…
U razdoblju od 18. travnja do 18. svibnja 2024. godine provodi se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću povodom donošenja Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o određivanju uvjeta i mjesta prodaje roba i/ili usluga izvan…
U razdoblju od 29. ožujka do 30. travnja 2024. godine provodi se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću povodom donošenja Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Javne vatrogasne postrojbe Grada Varaždina u 2024. godini.…
U razdoblju od 29. ožujka do 28. travnja 2024. godine provodi se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću povodom donošenja Odluke o donošenju Plana rasvjete Grada Varaždina. Prema Zakonu o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja, Grad Varaždin…
U razdoblju od 20. veljače do 22. ožujka 2024. godine provodi se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću povodom donošenja Odluke o postupku i načinu uspostavljanja i ostvarivanja suradnje Grada Varaždina s drugim jedinicama lokalne…
U razdoblju od 16. veljače do 18. ožujka provodi se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću povodom donošenja Odluke o promjeni granica naselja na području Grada Varaždina. Pravni temelj za donošenje ove…
U razdoblju od 31. siječnja do 1. ožujka 2024. godine provodi se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću povodom donošenja Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o korištenju i naknadi za korištenje javnih površina Grada…
U razdoblju od 30. siječnja do 29. veljače 2024. godine provodi se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću povodom donošenja Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Grada Varaždina.…
U razdoblju od 17. studenog do 16. prosinca 2023. godine provodi se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću povodom usvajanja Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite. Zakonom o sustavu civilne zaštite propisano je da predstavničko tijelo,…
U tijeku nekoliko savjetovanja s javnošću, među kojima i upravljanje nekretninama Grad Varaždin do 15. prosinca provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o još četiri nacrta akata. Jedan od njih je…
- Draga djeco, nema više jedinica u školi! Ako vas malo boli glava, ne morate sutra ni doći na test iz matematike, neka mama ili tata samo sjednu za računalo…
Do 8. prosinca u Gradu Varaždinu se provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću povodom donošenja Proračuna Grada Varaždina za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu. Cilj provođenja savjetovanja…
Iz Grada Varaždina javljaju da se u razdoblju od 9. studenog do 9. prosinca provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću povodom donošenja Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima. Odlukom se…
Grad Varaždin uputilo je obavijest da će od 31. listopada do 30. studenog ove godine provoditi se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću povodom donošenja Odluke o načinu upravljanja i korištenja sportskih…
U razdoblju od 19. listopada do 18. studenog 2023. godine provodi se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću povodom donošenja Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi. Ovom izmjenom i dopunom Odluke o…
Stranica 1 od 4