Sadržaj s oznakom: javna rasprava

Iz Grada Varaždina izvijestili su da će se u razdoblju od 10. ožujka do 10. travnja provoditi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću povodom donošenja Strategije razvoja Grada Varaždina do 2020. godine.…
Do 6. lipnja traje javna rasprava o prijedlogu novog Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira. U odnosu na važeći, koji je na snazi od 1977. godine, najveće se…
U razdoblju od 20. do 30. studenoga provode se dva savjetovanja sa zainteresiranom javnošću povodom donošenja Odluke o izmjeni i dopuni Odluke komunalnoj naknadi, kao i Odluke o određivanju poslova…