Sadržaj s oznakom: AMED Advancing Higher Education in Maldives Through Elearning Development

Partneri na projektu "AMED - Advancing Higher Education in Maldives Through E-learning Development" (Unapređenje visokog obrazovanja na Maldivima kroz razvoj e-učenja), u okviru kojeg Fakultet organizacije i informatike iz Varaždina…