Vijećnici SDP-a i HSS-a u trnovečkom vijeću: "Nerealno planiranje i trošenje proračunskih sredstava" Foto: VV arhiva / ilustracija

Vijećnici SDP-a i HSS-a u trnovečkom vijeću: "Nerealno planiranje i trošenje proračunskih sredstava"

Varaždinske vijesti | 9.6.2023. u 17:36h | Objavljeno u Našim krajem

- Na sjednici Općinskog vijeća održanoj 6. lipnja na dnevnom redu raspravljalo se o Godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Općine za 2022. godinu iz kojeg je vidljivo da su u 2022. godini ostvareni ukupni prihodi u iznosu 19.691.173,15 kuna, a ukupni rashodi izvršeni su u iznosu od 20.691.700,00 kuna - priopćili su vijećnika SDP-a i HSS-a u Općinskom vijeću Općine Trnovec Bartolovečki.

- U 2022. godini doznačena sredstva na ime kapitalnih pomoći iznose samo 391.897,11 kuna od toga 111.187,50 kuna doznačeno je za projekt koji je realiziran za vrijeme prethodnog načelnika, a samo 280.709,61 kuna doznačeno je za sanaciju divljih odlagališta smeća I. faza iako je u javnosti bilo najava općinske načelnice o znatnom povlačenju sredstava iz EU fondova - naveli su vijećnici.

- S obzirom da su rashodi izvršeni u većem iznosu za 1.000.527,64 kuna od ostvarenih prihoda Općina u 2022. godini bilježi manjak za navedeni iznos, a što upućuje na zaključak nerealnog planiranja i trošenja proračunskih sredstava što je i vidljivo iz Zapisnika o obavljenom proračunskom nadzoru Ministarstva financija - stoji u priopćenju.

- Obrazloženja i odgovore na upite vezano za iskazane podatke nije bilo od strane općinske načelnice. Postalo je pravilo da se na sjednici Općinskog vijeća uopće ne dobivaju usmeni odgovori na vijećnička pitanja nakon njihova postavljanja od strane općinske načelnice, a ne iznimka kao što je to propisano Poslovnikom Općinskog vijeća, s time da se odgovori dobivaju uz materijale za slijedeću sjednicu tek nakon više od mjesec dana tako da vijećnici nisu u mogućnosti reagirati na nedostatan odgovor, pa se pitaju dokle će se kršiti odredbe Poslovnika i prava vijećnika?! - ističu vijećnici SDP-a i HSS-a.

- Na upit vijećnika SDP-a Maria Milaka: Zašto se Općina nije prijavila na Javni poziv Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade za sufinanciranje troškova propisanih Državnim pedagoškim standardom (za pomoć roditeljima dodatnim sufinanciranjem boravka djece u vrtiću na način da dva do tri mjeseca bude besplatan ili sufinanciranje plaća i naknada te materijalnih prava zaposlenih u vrtiću, prehrane djece u vrtiću, tekuće održavanje objekata i opremanje vrtića) s obzirom da su subvenciju u iznosu od 29.040 eura dobile Općine: Breznica, Bednja, Mali Bukovec, Martijanec, Petrijanec, Sveti Đurđ, Ljubešćica i na upit da li se Općina uopće prijavila na Javni poziv Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade za prijavu projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima u 2023. godini (za opremu i uređenje okoliša te uređenje vanjskih terena) nisu dobiveni - navodi se u priopćenju.

- Pomoć roditeljima djece koja borave u vrtićima i kontinuirano podizanje standarda je demografska mjera koja se očito ne prakticira, a što je suprotno izjavama općinske načelnice o novim demografskim mjerama koje su u središtu njena rada iako za vrijeme njezina obnašanja dužnosti nije bilo promjene Programa javnih potreba za predškolski odgoj određivanjem novih demografskih mjera. Postavljeno je i pitanje o cijeni četiri opremljenih dječjih igrališta za koja je planirano utrošiti 238.901,00 eura, jer komparirajući iznose nabave i opremanja dječjih igrališta koja su u okviru standarda od strane drugih jedinica lokalne samouprave, smatra se da uopće nije izvršeno ispitivanje tržišta prije provedbe postupka nabave i da se moglo za ista sredstva opremiti veći broj dječjih igrališta s time da su postojeća odraz zelenih politika vlasti – neuređena i puna opasnog otpada za djecu (stakla, limenki i sl. otpada) - stoji u priopćenju općinskih vijećnika SDP-a i HSS-a.