RASPISAN NATJEČAJ Novi iznosi stipendija za studente s područja Općine Ljubešćica

Varaždinske vijesti | 7.10.2022. u 18:00h | Objavljeno u Našim krajem

Općina Ljubešćica 5. listopada 2022.godine objavila je Javni natječaj za dodjelu stipendija studentima Općine Ljubešćica za akademsku godinu 2022./2023.

Novina temeljem raspisanog natječaja odnosi se na visinu stipendija i to:

• za studente koji studiraju na području Varaždinske, Međimurske i Koprivničko-križevačke županije iznosi 565,09 kuna mjesečno, odnosno 75 eura mjesečno (fiksni tečaj konverzije 1 euro = 7,53450 kuna),

• za studente koji studiraju na području grada Zagreba i ostalih županija u Republici Hrvatskoj iznosi 753,45 kuna, odnosno 100 eura mjesečno (fiksni tečaj konverzije 1 euro = 7,53450 kuna)
Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendija imaju studenti za vrijeme trajanja programa propisanog statutom obrazovne ustanove koji ispunjavaju sljedeće uvjete:
- da su državljani Republike Hrvatske
- da imaju prebivalište na području općine Ljubešćica najmanje pet godina prije podnošenja
zahtjeva za dodjelu stipendija
- da imaju status redovitog studenta
- da nisu korisnici drugih novčanih primanja koja imaju obilježje stipendije (na posebnom
obrascu „IZJAVA“ koji se može preuzeti s internetske stranice www.ljubescica.hr ili podići
u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Ljubešćica) i
- da roditelji –student imaju podmirene sve obveze prema Općini Ljubešćica na dan
raspisivanja natječaja ( potvrdu izdaje Jedinstveni upravni odjel).

Budući studenti prijave na natječaj podnose do 14. listopada 2022. godine, a svi detalji vezani uz natječaj, kao i obrasci za prijavu nalaze se na službenoj internetskoj stranici Općine Ljubešćica.

Također, ovim putem podsjećamo cijenjene studente koji su korisnici stipendija Općine Ljubešćica iz prethodnih godina na ugovornu obvezu kao i na odredbu članka 15. Odluke o stipendijama Općine Ljubešćica (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj 46/15) koja glasi:

“Korisnici stipendija dužni su do 20. listopada, za svaku akademsku godinu dostaviti uvjerenje o redovnom upisu u slijedeću akademsku godinu i prijepis ocjena (ostvareni ECTS bodovi za redovan upis u narednu godinu studija), a ista obveza se ne odnosi na studente završne godine.