Provodi se savjetovanje o nazivu ulice od Varaždina prema Novoj Vesi

vv | 27.9.2023. u 16:25h | Objavljeno u Našim krajem

U razdoblju od 22. rujna do 22. listopada 2023. godine provodi se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću povodom donošenja Odluke o imenovanju Novoveške ceste u naseljima Gojanec i Hrašćica.

Cesta od Varaždina prema Novoj Vesi Petrijanečkoj koja prolazi kroz više naselja i jedinica lokalne samouprave (kroz Grad Varaždin, Općinu Vidovec, Općinu Sračinec i Općinu Petrijanec) nije imenovana i prema tome nije ni upisana u Registar prostornih jedinica Republike Hrvatske stoga nije moguće odgovarajuće adresiranje, odnosno određivanje kućnih brojeva sukladno propisima. Imenovanje ulica je prema Zakonu o naseljima obveza jedinica lokalne samouprave.

Povjerenstvo za imenovanje ulica i trgova na području Grada Varaždina predložilo je ime Novoveška cesta.

- Kako Grad Varaždin trenutno nema formirana vijeća mjesnih odbora jer im je prestao mandat, bilo je potrebno sazvati Zbor građana mjesnih odbora Gojanec i Hrašćica. Na temelju članka 7. stavka 2. Zakona o naseljima održan je Zbor građana s područja na kojem se imenuje neimenovana javno-prometna površina te je predloženo ime Novoveška cesta, koje je podržala većina prisutnih - napomenuli su iz Grada Varaždina.

Cilj provođenja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću jest upoznavanje javnosti s nacrtom dokumenata, a radi dobivanja mišljenja, primjedbi i prijedloga i eventualno prihvaćanja zakonitih i stručno utemeljenih prijedloga, primjedbi i mišljenja.

Materijali i obrasci relevantni za savjetovanje, kao i sami nacrti dokumenata, nalaze se na web stranici Grada Varaždina https://varazdin.hr/savjetovanja-s-javnoscu-2023-godini/ pod rednim brojem 36.

Svoje doprinose javnom savjetovanju moguće je dostaviti isključivo putem priloženog obrasca, zaključno do 22. listopada 2023. godine na adresu Grad Varaždin, Upravni odjel za gradnju i komunalno gospodarstvo, Trg slobode 12/II, Varaždin, s naznakom: „Mišljenja, primjedbe i prijedlozi na Nacrt Odluke o imenovanju Novoveške ceste u naseljima Gojanec i Hrašćica“ ili na e-mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..