Općinsko vijeće Petrijanec donijelo Rezoluciju o proglašenju Općine Petrijanec sigurnim mjestom za žene

Varaždinske vijesti | 10.11.2023. u 16:00h | Objavljeno u Našim krajem

Općinsko vijeće Općine Petrijanec je na sjednici, dana 31. listopada 2023. godine, usvojilo Rezoluciju o proglašenju Općine Petrijanec sigurnim mjestom za žene.

Cilj Rezolucije je promotivnim, edukativnim i drugim aktivnostima, spriječiti svaki oblik diskriminatornog i nasilnog ponašanja prema ženama.

„Ova rezolucija počiva na jednoj od temeljnih vrijednosti Europske unije – ravnopravnosti žena i muškaraca, ali i na odgovornosti svih nas, europskih građana, da ustrajemo u borbi protiv rodno uvjetovanog nasilja s ciljem postizanja stvarne jednakosti. Doprinos ostvarenju takve jednakosti podrazumijeva različite aktivnosti poput osnaživanja djevojčica, djevojaka i žena, osiguranje pristupa zaštiti za žrtve nasilja, ali i uklanjanje rodnih stereotipa prisutnih u javnom prostoru kroz sustavnu edukaciju od rane dobi.” – naglašava načelnik Željko Posavec

Prihvaćanjem rezolucije Općinsko vijeće Općine Petrijanec obvezuje se:

1. proglasiti Općinu Petrijanec sigurnom mjestom za žene i raditi na uvođenju javnih politika kojima se, s jedne stane, jamči sigurnost žena i, s druge, izričito kažnjava svaki oblik rodno uvjetovanog nasilja, i pri tom osigurati potpunu i ravnopravnu uključenost žena u taj proces;

2. osigurati izravan i neprekidan pristup specijaliziranim, sigurnim i sveobuhvatnim uslugama potpore za žrtve rodno uvjetovanog nasilja, uključujući nasilje u obitelji i seksualno nasilje;

3. osigurati brzu reakciju službi nadležnih za to da bez diskriminacije evidentiraju i obrađuju slučajeve rodno uvjetovanog nasilja te predvidjeti mjere za djelotvornu i hitnu zaštitu žrtava i njihove djece;

4. osigurati osposobljavanje o rodnoj osjetljivosti za policiju, javna tijela i osoblje specijaliziranih privatnih centara, uključujući skloništa za žene žrtve rodno uvjetovanog nasilja, pri čemu je najveći prioritet da takvo osposobljavanje prođu osobe koje prve pružaju pomoć;

5. prikupljati administrativne podatke o nasilju koje vrše partneri u intimnim vezama i o rodno uvjetovanim ubojstvima žena i djevojčica (femicidi) kako bi se doprinijelo njihovom sprečavanju i suzbijanju;

6. primjenjivati politiku nulte tolerancije na seksističko oglašavanje, među ostalima na javnim mjestima i u javnom prijevozu, jer se njime promiču štetni rodni stereotipi;

7. sustavno uzimati u obzir sigurnost i potrebe žena pri odlučivanju o proračunskim mjerama povezanima s javnim uslugama kao što su javna rasvjeta, javni prijevoz ili resursi u socijalnim službama koje se bave žrtvama rodno uvjetovanog nasilja;

8. organizirati obrazovne programe/osposobljavanje/prezentacije u školama i na sveučilištima kao dopunu kurikulumima o odnosima i seksualnosti te od rane dobi povećavati osviještenost o posljedicama rodno uvjetovanog uznemiravanja i nasilja;

9. pomno pratiti situaciju i odmah primjenjivati sankcije u slučaju trgovanja ljudima i praksi štetnih za žene i djevojčice (sakaćenje ženskih spolnih organa, rani i prisilni brakovi, prisilna sterilizacija);

10. pomno pratiti situaciju i imati nultu toleranciju prema svim oblicima rodno uvjetovanog nasilja na internetu;

11. osvješćivati javnost o rodno uvjetovanom nasilju putem komunikacijskih kampanja čiji cilj, među ostalim, treba biti informirati žrtve o tome gdje i kako pristupiti službama za potporu, pri čemu te aktivnosti moraju biti najintenzivnije oko Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama (25. studenoga);

12. služiti kao primjer u organizaciji i radu lokalnih vlasti Općine Petrijanec.