Općini Petrijanec i ove godine odobren projekt za sufinanciranje mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada i nabavke spremnika

Varaždinske vijesti | 3.8.2023. u 20:14h | Objavljeno u Našim krajem

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za poticanje mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada, predmet ovog poziva bio je sufinanciranje poticanja mjera odvojenog sakupljanja otpada.

U smislu ovog Javnog poziva pod pojmom:

- „komunalna oprema“ podrazumijevaju se sve vrste spremnika (osim vreća) koji služe za odvojeno sakupljanje otpada, osim miješanog komunalnog otpada

- „uređaji“ podrazumijevaju se sve vrste mehaničkih, električnih i elektroničkih naprava/strojeva/sustava i sl. koji su nužni u provedbi mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada.

Odlukom o odabiru korisnika i dodjeli sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sufinanciranje poticanja mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada Općini Petrijanec odobravaju se sredstva u iznosu od 29.113,75 eura. Fond sudjeluje u sredstvima pomoći najviše u iznosu od 11.645,50 eura, što iznosi 40% opravdanih troškova projekta.

Kroz ovaj projekt biti će nabavljeno 17 komada koševa za reciklažu za javne površine (staklo, papir, plastika) zapremnine od 75 L, 3 kontejnera za staru odjeću od 1100 litara, te 1 kontejner za baterije i akumulatore od 1100 litara.

Cilj projekta je uspostava javnog, kvalitetnog i ekonomski učinkovitog sustava sakupljanja komunalnog otpada, u skladu s načelima održivog razvoja, zaštite okoliša, gospodarenja otpadom i zaštitom javnog interesa.

-“Općina Petrijanec značajna sredstva ulaže u zaštitu okoliša i provedbu projekata koji će poboljšati prije svega razvrstavanje otpada na području Općine Petrijanec ali i našim domaćinstvima te mještanima omogućiti što više opcija za pravilno zbrinjavanje i sortiranje otpada na javnim mjestima a da pri tome sami mještani ne snose troškove takvog zbrinjavanja otpada kao što smo npr. napravili sa zbrinjavanjem tekstila i obuće u smeđe spremnike na javnim mjestima ali i sa zbrinjavanjem problematičnog otpada na području općine putem mobilnog reciklažnog dvorišta. Zaštita okoliša i podizanje ekološki svijesti postale su posljednjih godina sve veći izazov za jedinice lokalne samouprave. Na području naše općine zaista se vidi pomak u zbrinjavanju otpada što pokazuje i postotak razvrstavanja otpada tj. službeni podaci Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, a taj je postotak svake godine sve veći a uzrok tome su svjesni mještani naše općine i naravno omogućivanje dostupnosti što više različitih spremnika na javnim mjestima. Prošle smo godine iz ovog natječaja nabavili kompostere koje smo podijelili mještanima, 13 kanti za javna mjesta, 10 spremnika za zbrinjavanje tekstila, a u školama su se postaviti spremnici za sortiranje otpada u obliku životinja a ove godine nastavljamo ono što smo započeli prošle godine a sve u cilju zaštite okoliša. Zahvaljujem Fondu na maksimalnom sufinanciranju i u ovom projektu” – rekao je načelnik Općine Petrijanec Željko Posavec.

Svjesna činjenice da se dobre navike usvajaju od najranije dobi Općina Petrijanec je provela i edukacije i tribine za poticanje pravilnog odvajanja otpada na području općine Petrijanec u dječjem vrtiću “Bambi” Petrijanec.