Općina Petrijanec provodi javnu raspravu o Prijedlogu 3. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja

vv | 27.3.2024. u 13:07h | Objavljeno u Našim krajem

Objavljen je poziv za Javnu raspravu o Prijedlogu 3. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Petrijanec temeljem članka 59. stavka 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine«, broj 67/23) izrađuju i donose prema Zakonu o prostornom uređenju (»Narodne novine«, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), kao ciljane.

Javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana će trajati od 27. ožujka do 9. travnja, a objavljuje se: – u lokalnim tjednim novinama – na mrežnim stranicama Općine – na mrežnim stranicama Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Javni uvid u Prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana moći će se izvršiti za vrijeme trajanja javne rasprave u prostorijama Općine Petrijanec, Vladimira Nazora 157, 42206 Petrijanec svakog radnog dana u uredovno radno vrijeme, kao i na mrežnim stranicama Općine http://petrijanec.hr/.

Javno izlaganje Prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana održat će se u prostorijama Društvenog doma u Petrijancu, Trg Sv. Petra 8, 42206 Petrijanec, 28.03.2024. s početkom u 13.00 sati.

Primjedbe i prijedloge na Prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana, sudionici mogu davati tijekom javne rasprave, zaključno sa 9. travnja i to na slijedeći način: – postavljanjem pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima – davanjem prijedloga i primjedbi u zapisnik za vrijeme izlaganja, – upućivanjem pisanih prijedloga i primjedbi Općini na gore navedenu adresu. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, ne moraju se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi. Podnositelji trebaju na podnesku navesti adresu za dostavu odgovora.