Na području Varaždinske županije uklanjaju se invazivne strane biljne vrste Foto: JU Priroda Varaždinske županije

Na području Varaždinske županije uklanjaju se invazivne strane biljne vrste

Varaždinske vijesti | 13.6.2024. u 08:10h | Objavljeno u Našim krajem

Javna ustanova "Priroda Varaždinske županije" započinje provođenje mjera uklanjanja invazivnih stranih vrsta biljaka zlatnice (Solidago spp.), žljezdastog nedirka (Impatiens glandulifera) i prave svilenice (Asclepias syriaca) u sklopu projekta kontrole populacija prioritetnih invazivnih stranih vrsta u Varaždinskoj županiji pod nazivom "Čupaj, kosi, invazivce iz prirode odnosi!", odobrenog od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Nadležno Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (sada Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije) odredilo je prioritetna područja u Varaždinskoj županiji koja zahtijevaju uklanjanje ili kontrolu invazivnih stranih vrsta, kako bi se spriječilo njihovo daljnje širenje.

Prioritetne lokacije za uklanjanje zlatnice (Solidago spp.) su područja ekološke mreže Livade uz Bednju I-III: lokacija Popijače (livade Merišće) na području Općine Bednja, lokacije Čeret i Jasenovec (livade Čret Donji i Jasenovec) na području Grada Ivanca, te lokacija Zatuka (livade Rakitje) na području Grada Novog Marofa.

zlatnica_ju_priroda_varazdinske_zupanije.jpg

Zlatnica (Solidago spp.)

Prioritetna lokacija za uklanjanje prave svilenice (Asclepias syriaca) je lokacija Mostišće na području Grada Novog Marofa, dok će se žljezdasti nedirak (Impatiens glandulifera) uklanjati na lokaciji Rijeka Voćanska u Općini Donja Voća.

prava-svilenica_ju_priroda_varazdinske_zupanije_1.jpg

Prava svilenica (Asclepias syriaca)

zljezdasti-nedirak_ju_priroda_varazdinske_zupanije_1.jpg

Žljezdasti nedirak (Impatiens glandulifera)

- Lokacije koje su za provedbu projektnih aktivnosti odabrane na području ekološke mreže Livade uz Bednju II ujedno su i područja na kojima je zabilježeno prisustvo ciljne vrste leptira (veliki livadni plavac, Phengaris teleius), stoga će se provedbom aktivnosti uklanjanja invazivnih stranih vrsta ujedno doprinijeti i očuvanju predmetne ugrožene i rijetke vrste leptira - navode iz Javne ustanove "Priroda Varaždinske županije".

Sukladno odredbama Zakona o sprječavanju unošenja i širenja stranih te invazivnih stranih vrsta i upravljanju njima te Rješenju Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije, na navedenim lokacijama provodit će se mjere uklanjanja invazivnih stranih vrsta u skladu sa propisanom metodologijom uklanjanja za pojedine vrste.

Mjere uklanjanja zlatnice (Solidago spp.) uključuju košnju minimalno dva puta godišnje, jednom u lipnju te jednom u rujnu kako bi se spriječilo stvaranje sjemena, uklonjeni biljni materijal će se zbrinuti i odvesti s površine.

Mjere uklanjanja žljezdastog nedirka (Impatiens glandulifera) uključuju košnju i čupanje biljaka s korijenom dva puta godišnje (od polovice svibnja do polovice lipnja te od polovice kolovoza do polovice rujna) kako bi se spriječilo stvaranje sjemena, uklonjeni biljni materijal će se zbrinuti i odvesti s površine.

Mjere uklanjanja prave svilenice (Asclepias syriaca) uključuju učestalu košnju svaka 2-3 tjedna u vegetacijskoj sezoni (od polovice svibnja do polovice rujna) kako bi se spriječilo stvaranje sjemena, uklonjeni biljni materijal će se zbrinuti i odvesti s površine.

Provođenje mjera uklanjanja invazivnih stranih vrsta biljaka trajat će do potpunog nestanka pojedinih invazivnih vrsta na lokacijama uklanjanja, odnosno najkasnije do rujna 2027. godine.

Uklanjanje invazivnih vrsta provodit će djelatnici Javne ustanove "Priroda Varaždinske županije" i vanjski pružatelj usluge košnje.